Meny

”Smarta städer och smarta hem är en otroligt viktig komponent”

Erik Kalmaru

”Smarta städer och smarta hem är en otroligt viktig komponent”

Att prefabricering och bättre nyttjande av det befintliga beståndet är en viktig pusselbit för att lösa bostadsbristen är nog de flesta överens om. Men hur vi ska få fatt på all den kompetens som saknas i byggbranschen i dag är en svårare nöt att knäcka.

I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret medverkar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Han talade sig bland annat varm om prefabriceringens förtjänster och att det inte behöver vara en motsättning mellan att bygga mycket och fort och att också bygga vackert.

Han framhöll även digitaliseringens betydelse för det moderna samhällsbygget, där regeringens nya bredbandsstrategi är en viktig nyckel: ”Smarta städer och smarta hem är en otroligt viktig komponent för att bidra till en bättre livsmiljö och ökad hälsa.”

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister och Emma Jonsteg, programledare.
Foto: Jens Reiterer

Regeringens förslag till byggandet av nya städer i anslutning till storstäderna, togs också upp till diskussion i programmet. Dessa nya städer – med minst 10 000 bostäder – ska utformas med egna centrum, arbetsplatser och levande kvarter och inrymma all den service som finns i dagens städer.

Peter Eriksson understryker att de nya städerna är en av beståndsdelarna i ett ökat bostadsbyggande – behovet att bygga mer i våra befintliga städer kvarstår. Och även om bostadsbyggandet pekar spikrakt uppåt är det inte på långa vägar tillräckligt. Peter Eriksson vill gärna se en uthyrarkultur hos de som bor större än vad de behöver och öppnar också upp för att titta på schablonavdraget för uthyrning av del av bostad (i dag ligger beloppet på 40 000 kronor/år).

Gott så. I ministerns verktygslåda finns onekligen en del nya obeprövade förslag för att lösa bostadsbristen. Hur framgångsrika de kommer att bli är svårt att sia om. Något som däremot är ett faktum är att det knappast lär blir några nya städer utan ett tillskott på arbetskraft i byggsektorn.

Några dagar efter Snåret-intervjun tillhandahöll Peter Eriksson en rapport om arbetskraften i byggsektorn som tagits fram av samordnarna Pia Enochsson och Tommy Andersson. Där står att läsa att i stort sett alla yrken inom byggsektorn har svårt att möta behovet av arbetskraft och att kompetensförsörjningen inte kommer att kunna lösas med inhemsk arbetskraft fram till 2025.

En försvårande omständighet är att yrkesutbildningarna inte ses som tillräckligt attraktiva. Samtidigt dras branschen fortfarande med en machokultur som skrämmer bort unga från sektorn och många anställda ”går på knäna” under mycket hårda arbetsvillkor. De allt högre kraven på nyutexaminerade samhällsbyggare konstaterade Svensk Byggtjänst redan för ett år sedan i 03.30-rapporten, där vi kunde visa att de unga står inför stora utmaningar och känner oro. I så pass hög grad att nattsömnen störs för åtta av tio.

Illustration: Naima Callenberg

Om vi menar allvar med att komma tillrätta med bostadsbristen, bör vi rimligtvis börja med de som ska bygga våra framtida bostäder. Så hur ska vi komma tillrätta med det enorma behovet av arbetskraft? En lösning som nyligen presenterades är projektet ”Sverige bygger nytt” i Arbetsförmedlingens regi som ska se till att det finns tillräckligt många som jobbar inom byggsektorn de kommande åren. Fokus ska ligga på att få in kvinnor och nyanlända i byggbranschen.

En av de springande punkterna anses vara språket; att ha svenska som krav utestänger nyanlända från branschen. It-branschen har redan gjort engelska till koncernspråk – kanske är det byggbranschens tur nu?

Nu gäller det att vi i byggsektorn fortsätter att själva jobba medvetet och metodiskt för att kunna ta emot och anställa fler unga, fler kvinnor och fler personer från andra länder och kulturer. Samtidigt som vi tar del i och följer Arbetsförmedlingens nya projekt. Och ger feedback och nya förslag till Peter Eriksson och hans kollegor i regeringen om vad staten ytterligare kan göra för att byggsektorn ska bli en attraktiv arbetsplats!

Detta blir en av branschens allra viktigaste uppgifter under 2017.

Lyssna på podcasten
Här kan du lyssna på Snåret, avnitt 31, "Bostadsministern föreslår digital standard och ökad prefabricering".

Fortsätt gärna diskussionen här nedanför, på Facebook och på Twitter@Snaaret eller Instagram@snaaret.

 

Torun Nilsson

”Förtryckta människor presterar sämre”

Att styra genom att hoppas på det bästa är ingen bra modell.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/fortryckta-manniskor-presterar-samre-27405

"Estetikens dilemma är inte synligt för blotta ögat"

Förvaltningsskedet beaktas inte i dagens byggande.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/estetikens-dilemma-ar-inte-synligt-blotta-ogat-27401
Staffan Åkerlund

Den som bär risken ska belönas därefter

Det är detta som den ”tråkiga” termen standardavtal handlar om.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/den-som-bar-risken-ska-belonas-darefter-27404
Pernilla Ström

Inspektörsväldet tar över

Snart är de fler än verksamhetsutövarna.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/inspektorsvaldet-tar-over-27381
Erik Kalmaru

Både harar och sköldpaddor måste bygga Sverige

Byggprojektet börjar innan första spadtaget.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bade-harar-och-skoldpaddor-maste-bygga-sverige-27391
Staffan Åkerlund

Överskatta inte svårigheterna 
med skatte- och bopolitiken

Skatteverket gnuggar händer över slopade månadsavgifter.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/overskatta-inte-svarigheterna-med-skatte-och-bopolitiken-27376

"Glorifieringen av trä hot mot klimatsmart byggande"

Ord står mot ord, forskning mot forskning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/glorifieringen-av-tra-hot-mot-klimatsmart-byggande-27370

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282
Fredrik Friblick

Sky is the limit

Vi skulle behöva lite av Deinokrates energi.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/sky-limit-27348
Staffan Åkerlund

Reformerna kommer underifrån

Tellusgatan ett föredöme för rikspolitiken.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/reformerna-kommer-underifran-27355

"När krisen kommer tvingas branschen till förändring"

Vi är för glada och feta.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nar-krisen-kommer-tvingas-branschen-till-forandring-27343