Meny

”Smarta städer och smarta hem är en otroligt viktig komponent”

Erik Kalmaru

”Smarta städer och smarta hem är en otroligt viktig komponent”

Att prefabricering och bättre nyttjande av det befintliga beståndet är en viktig pusselbit för att lösa bostadsbristen är nog de flesta överens om. Men hur vi ska få fatt på all den kompetens som saknas i byggbranschen i dag är en svårare nöt att knäcka.

I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret medverkar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Han talade sig bland annat varm om prefabriceringens förtjänster och att det inte behöver vara en motsättning mellan att bygga mycket och fort och att också bygga vackert.

Han framhöll även digitaliseringens betydelse för det moderna samhällsbygget, där regeringens nya bredbandsstrategi är en viktig nyckel: ”Smarta städer och smarta hem är en otroligt viktig komponent för att bidra till en bättre livsmiljö och ökad hälsa.”

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister och Emma Jonsteg, programledare.
Foto: Jens Reiterer

Regeringens förslag till byggandet av nya städer i anslutning till storstäderna, togs också upp till diskussion i programmet. Dessa nya städer – med minst 10 000 bostäder – ska utformas med egna centrum, arbetsplatser och levande kvarter och inrymma all den service som finns i dagens städer.

Peter Eriksson understryker att de nya städerna är en av beståndsdelarna i ett ökat bostadsbyggande – behovet att bygga mer i våra befintliga städer kvarstår. Och även om bostadsbyggandet pekar spikrakt uppåt är det inte på långa vägar tillräckligt. Peter Eriksson vill gärna se en uthyrarkultur hos de som bor större än vad de behöver och öppnar också upp för att titta på schablonavdraget för uthyrning av del av bostad (i dag ligger beloppet på 40 000 kronor/år).

Gott så. I ministerns verktygslåda finns onekligen en del nya obeprövade förslag för att lösa bostadsbristen. Hur framgångsrika de kommer att bli är svårt att sia om. Något som däremot är ett faktum är att det knappast lär blir några nya städer utan ett tillskott på arbetskraft i byggsektorn.

Några dagar efter Snåret-intervjun tillhandahöll Peter Eriksson en rapport om arbetskraften i byggsektorn som tagits fram av samordnarna Pia Enochsson och Tommy Andersson. Där står att läsa att i stort sett alla yrken inom byggsektorn har svårt att möta behovet av arbetskraft och att kompetensförsörjningen inte kommer att kunna lösas med inhemsk arbetskraft fram till 2025.

En försvårande omständighet är att yrkesutbildningarna inte ses som tillräckligt attraktiva. Samtidigt dras branschen fortfarande med en machokultur som skrämmer bort unga från sektorn och många anställda ”går på knäna” under mycket hårda arbetsvillkor. De allt högre kraven på nyutexaminerade samhällsbyggare konstaterade Svensk Byggtjänst redan för ett år sedan i 03.30-rapporten, där vi kunde visa att de unga står inför stora utmaningar och känner oro. I så pass hög grad att nattsömnen störs för åtta av tio.

Illustration: Naima Callenberg

Om vi menar allvar med att komma tillrätta med bostadsbristen, bör vi rimligtvis börja med de som ska bygga våra framtida bostäder. Så hur ska vi komma tillrätta med det enorma behovet av arbetskraft? En lösning som nyligen presenterades är projektet ”Sverige bygger nytt” i Arbetsförmedlingens regi som ska se till att det finns tillräckligt många som jobbar inom byggsektorn de kommande åren. Fokus ska ligga på att få in kvinnor och nyanlända i byggbranschen.

En av de springande punkterna anses vara språket; att ha svenska som krav utestänger nyanlända från branschen. It-branschen har redan gjort engelska till koncernspråk – kanske är det byggbranschens tur nu?

Nu gäller det att vi i byggsektorn fortsätter att själva jobba medvetet och metodiskt för att kunna ta emot och anställa fler unga, fler kvinnor och fler personer från andra länder och kulturer. Samtidigt som vi tar del i och följer Arbetsförmedlingens nya projekt. Och ger feedback och nya förslag till Peter Eriksson och hans kollegor i regeringen om vad staten ytterligare kan göra för att byggsektorn ska bli en attraktiv arbetsplats!

Detta blir en av branschens allra viktigaste uppgifter under 2017.

Lyssna på podcasten
Här kan du lyssna på Snåret, avnitt 31, "Bostadsministern föreslår digital standard och ökad prefabricering".

Fortsätt gärna diskussionen här nedanför, på Facebook och på Twitter@Snaaret eller Instagram@snaaret.

 

Information levererad med Coclass

I Coclass och LOD har vi lagt grunden för framtida metodik kring informationsleveranser.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/information-levererad-med-coclass-26534
Pernilla Ström

Hål i huvudet-svar på skott i foten

Vi övriga får kämpa på Donald Trumps USA förutan.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hal-i-huvudet-svar-pa-skott-i-foten-26520
Staffan Åkerlund

Teknisk och social upprustning är både möjlig och lönsam

Två rapporter som förklarar tillståndet i samhällsbyggandet.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/teknisk-och-social-upprustning-ar-bade-mojlig-och-lonsam-26519
Nils-Eric Sandberg

En begriplig budget?

Om tågen kör i 320 kilometer i timmen kommer de kanske fram i tid.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/en-begriplig-budget-26484

Hur lite kan vi digitalisera?

Möjligheter och hot när utvecklingen går rasande snabbt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-lite-kan-vi-digitalisera-26482
Erik Kalmaru

Framtidens stad måste vara mer än miljösmart

Har certifieringssystemen blivit för många?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/framtidens-stad-maste-vara-mer-miljosmart-26494
Staffan Åkerlund

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Framgångssagan var ett skickligt kamouflerat ”race to the bottom”.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/carillions-ode-ar-en-smartsam-paminnelse-26481
Fredrik Friblick

Krokodiltårar på Nilens strand

Det är inte alltid som vi hoppas eller önskar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/krokodiltarar-pa-nilens-strand-26442

“Vi vill ha nolltolerans mot sexism och trakasserier”

Lyssna och ta våra berättelser på allvar!
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-ha-nolltolerans-mot-sexism-och-trakasserier-26415
Staffan Åkerlund

Halvfullt eller halvtomt?

Varför har vi fortfarande så renodlade kvinno- och mansyrken?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/halvfullt-eller-halvtomt-26439