Meny

”Rätta till bilden av glesbygden”

Torun Nilsson

”Rätta till bilden av glesbygden”

Först är det nedläggningen av förlossningsvården i Sollefteå. Media fylls av rapporter om oroliga som väntar barn och senare av en uppskakande beskrivning av födsel i minusgrader längs vägkanten. Hanne Kjöller, journalist och författare, är en av få som vågar tala kostnader och rimlighet i SVT Aktuellt.

Lite senare är det dags för klassiskt reportage om nedlagda affärer och besvikna äldre på en allt ödsligare glesbygd, följt av sedvanlig intervju med sittande landsbygdsminister om hur man ska få hela Sverige att leva.

Bilden befästs

Bilden som vi har matats med sedan barnsben befästs: Att storstaden, läs Stockholm, växer på landsbygdens bekostnad, att det är omöjligt att få landsbygden att leva och att det är synd om dem som bor kvar, så synd att det till och med är begripligt om de numera sympatiserar med populistiska partier – här liksom i Storbritannien, USA och Frankrike.

Problemet är att bilden inte stämmer, inte i Sverige och kanske inte på andra håll heller. En färsk rapport från IVA, Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser, understryker det.

Kartan ritas om

Visst finns det avfolkningsbygder och glesbygdsproblem, men också dynamiska storstadsregioner som brer ut sig över allt större områden och omfattar inte bara alltmer livskraftiga tätorter utan också kringliggande landsbygdsområden. När kunskaper och pendlingsmöjligheter ersätter råvaror och industrianläggningar som drivkraft ritas kartan över Sverige om. Det är alltså bara vissa delar av landsbygden som avfolkas, och då inte bara till förmån för Stockholm, Göteborg och Malmö utan också för en rad andra orter och tätortsnära landsbygd.

Sett som helhet stod landsbygden, enligt rapporten, netto bara för drygt tio procent av den drygt halva miljon människor som tätorterna växte med åren 2000 till 2010. För resten av ökningen stod nyfödda, äldre som lever längre och, framförallt, inflyttning från utlandet. Trenden har hållit i sig. Mellan 2010 och 2015 växte antalet invånare i tät­orterna med 440 000 men landsbygds-befolkningen minskade bara med 5 400.

Planade ut för 40 år sedan

Alltså, landsbygdsbefolkningen krymper som andel men utvecklingen skiljer sig kraftigt mellan olika delar av landsbygden. Att vi tror något annat beror bland annat på att antalet invånare på landet sjönk oavbrutet i hundra år till följd av industrialiseringen. Vad många inte tagit till sig är att den utvecklingen planade ut redan för 40 år sedan.

Men spelar det någon roll? Problemen för dem som bor i trakter som avfolkas måste ju ändå lösas.

Poängen är att rapporten understryker hur dynamisk den ekonomiska utvecklingen är, hur snabbt förutsättningar kan förändras och förbättras. Den bilden kommer sällan fram. Visst förekommer det reportage om sjudande liv i Mälardalen men oftast fastnar rapporteringen vid eldsjälar i övergivna byar, ensamma äldre, dåliga uppkopplingsmöjligheter och nedläggningar. Eliten i Stockholm mot stackarna på landet. I värsta fall föder pessimismen om landsbygdens framtid mer populism än utvecklingen i sig.

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941