Meny

Rätt att dra av räntan

Nils-Eric Sandberg

Rätt att dra av räntan

Ska ränteavdragen bort? Detta har varit ett huvudkrav från Hyresgäströrelsen i decennier. Ledarna för hyresgäströrelsen vill att staten ska hindra människor från att bo i villa. Men 84 procent av alla lägenheter i flerfamiljshus är på 1-3 rum och kök Den allmännyttiga trerummaren är bostadspolitikernas favoritbostad – inte för dem själva, utan för alla andra. Men trerummaren blir liten när barnen växer upp till tonåringar –vilket barn har en märkbar tendens att göra.
Barnfamiljernas slutsats blir att de måste flytta till småhus, det är bara där de får plats. 80 procent av alla familjer med två barn eller fler bor i småhus.
Småhusköp kräver kontantinsats. Att spara ihop pengar är nästan omöjligt med våra extrema marginalskatter. Lån blir enda utvägen. För dem som saknar nyavlidna arvtanter ger ränteavdrag en lättnad av lånebördan.


Bara en periodisering

När lånen är betalda vänds ränteavdragen i fastighetsskatt. Så avdragen är ingen subvention utan bara en periodisering av lånekostnaderna.
Förr fick avdragen bisarra effekter. Orsaken låg i att inflationstakten var hög, marginalskatterna var extrema, och att skatteskalan inte var indexerad för inflation.
Marknadsräntan var cirkaa 12 procent, inflationstakten 10. De 10 procentenheterna var en ersättning till långivarna för att inflationen sänkt lånens realvärde. Så de fungerade som en amortering på lånens realvärde. Och den amorteringen blev avdragsgill mot hög marginalskatt.


Inflationen har försvunnit

Men nu är detta borta. Inflationen har försvunnit – utom i Riksbankens fantasi. Avdragseffekterna har därmed reducerats betydligt.
De flesta partierna, och Riksbanken, kräver nu att ränteavdragen ska slopas. Hur har de tänkt?
 Kapitalinkomstbeskattningen bygger på en princip som kallas symmetri. En inkomst ska träffas av samma skattesats som utgifterna dras av mot. Om ränteavdragen slopas bryts kapitalinkomstbeskattningen sönder.
Antag att alla ränteavdrag slopas. Det drabbar småföretag som bygger på lån. Då bryter staten sönder företagsbeskattningen.
Antag att ränteavdragen slopas bara på bostadslån.  De som har både företag och egenägd bostad kommer att flytta lånen från huset till företaget. Inte ens finansinspektionen kan hindra detta.
 De tekniska tidskrifterna har många alarmerande artiklar om artificiell intelligens. Jag önskar mig i bostadsdebatten ett inslag av icke-artificiell intelligens.

Pernilla Ström

Inspektörsväldet tar över

Snart är de fler än verksamhetsutövarna.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/inspektorsvaldet-tar-over-27381
Erik Kalmaru

Både harar och sköldpaddor måste bygga Sverige

Byggprojektet börjar innan första spadtaget.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bade-harar-och-skoldpaddor-maste-bygga-sverige-27391
Staffan Åkerlund

Överskatta inte svårigheterna 
med skatte- och bopolitiken

Skatteverket gnuggar händer över slopade månadsavgifter.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/overskatta-inte-svarigheterna-med-skatte-och-bopolitiken-27376

"Glorifieringen av trä hot mot klimatsmart byggande"

Ord står mot ord, forskning mot forskning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/glorifieringen-av-tra-hot-mot-klimatsmart-byggande-27370
Fredrik Friblick

Sky is the limit

Vi skulle behöva lite av Deinokrates energi.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/sky-limit-27348
Staffan Åkerlund

Reformerna kommer underifrån

Tellusgatan ett föredöme för rikspolitiken.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/reformerna-kommer-underifran-27355

"När krisen kommer tvingas branschen till förändring"

Vi är för glada och feta.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nar-krisen-kommer-tvingas-branschen-till-forandring-27343

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282
Staffan Åkerlund

Chefredaktörens ursäkt till Caroline Szyber

Besviken på ordval.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/chefredaktorens-ursakt-till-caroline-szyber-27354

"Är vi på väg in i oredans tid?"

Stor risk att sakfrågorna blir lidande.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/ar-vi-pa-vag-i-oredans-tid-27288
Staffan Åkerlund

Forskning och utbildning behöver fler öppna dörrar

Sveriges bygguniversitet, KTH, välkomnar täta band till näringslivet.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/forskning-och-utbildning-behover-fler-oppna-dorrar-27290