Meny

Rätt att dra av räntan

Nils-Eric Sandberg

Rätt att dra av räntan

Ska ränteavdragen bort? Detta har varit ett huvudkrav från Hyresgäströrelsen i decennier. Ledarna för hyresgäströrelsen vill att staten ska hindra människor från att bo i villa. Men 84 procent av alla lägenheter i flerfamiljshus är på 1-3 rum och kök Den allmännyttiga trerummaren är bostadspolitikernas favoritbostad – inte för dem själva, utan för alla andra. Men trerummaren blir liten när barnen växer upp till tonåringar –vilket barn har en märkbar tendens att göra.
Barnfamiljernas slutsats blir att de måste flytta till småhus, det är bara där de får plats. 80 procent av alla familjer med två barn eller fler bor i småhus.
Småhusköp kräver kontantinsats. Att spara ihop pengar är nästan omöjligt med våra extrema marginalskatter. Lån blir enda utvägen. För dem som saknar nyavlidna arvtanter ger ränteavdrag en lättnad av lånebördan.


Bara en periodisering

När lånen är betalda vänds ränteavdragen i fastighetsskatt. Så avdragen är ingen subvention utan bara en periodisering av lånekostnaderna.
Förr fick avdragen bisarra effekter. Orsaken låg i att inflationstakten var hög, marginalskatterna var extrema, och att skatteskalan inte var indexerad för inflation.
Marknadsräntan var cirkaa 12 procent, inflationstakten 10. De 10 procentenheterna var en ersättning till långivarna för att inflationen sänkt lånens realvärde. Så de fungerade som en amortering på lånens realvärde. Och den amorteringen blev avdragsgill mot hög marginalskatt.


Inflationen har försvunnit

Men nu är detta borta. Inflationen har försvunnit – utom i Riksbankens fantasi. Avdragseffekterna har därmed reducerats betydligt.
De flesta partierna, och Riksbanken, kräver nu att ränteavdragen ska slopas. Hur har de tänkt?
 Kapitalinkomstbeskattningen bygger på en princip som kallas symmetri. En inkomst ska träffas av samma skattesats som utgifterna dras av mot. Om ränteavdragen slopas bryts kapitalinkomstbeskattningen sönder.
Antag att alla ränteavdrag slopas. Det drabbar småföretag som bygger på lån. Då bryter staten sönder företagsbeskattningen.
Antag att ränteavdragen slopas bara på bostadslån.  De som har både företag och egenägd bostad kommer att flytta lånen från huset till företaget. Inte ens finansinspektionen kan hindra detta.
 De tekniska tidskrifterna har många alarmerande artiklar om artificiell intelligens. Jag önskar mig i bostadsdebatten ett inslag av icke-artificiell intelligens.

Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick om pauser, julstress och en rännil snus.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-stanna-upp-27644

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592