Meny

Nationella riktlinjer för BIM och geodata är här

Nationella riktlinjer för BIM och geodata är här

Att övergången till BIM kräver många gemensamma överenskommelser om arbetssätt i våra projekt och processer har vi vetat och pratat om länge och vi lägger mycket tid på det i varje projekt. Övergripande standarder finns sen över 20 år tillbaka i tiden och vid ett BIM-seminarium nyss blev det tydligt att krav på öppna standarder nu kommer från flera stora byggherrar. Men det behövs också mycket annat, till exempel begrepp och klassifikation, informationsleveranser, enhetliga principer för hur vi redovisar och förmedlar information.


Nu kan vi börja bocka av insatserna

För några år sen gjorde vi i sektorn en kartläggning över vad som behöver göras i Sverige och vi börjar nu kunna bocka av fler och fler av de insatserna. Coclass är resultatet av ett sånt initiativ och börjar nu användas och efterfrågas allt mer. I dagarna har ett annat av de projekten avslutats, Nationella riktlinjer för BIM och geodata, som tagits fram inom ramen för programmet Smart Built Environment. Riktlinjerna utgör en samling utvalda rekommendationer och exempeldokument kopplat till modellorienterade leveranser för den byggda miljön. Man kan säga att det är ett hjälpmedel och online-resurs för arbete med BIM genom hela livscykeln för både hus och anläggningar.
I dag finns många olika begrepps- och processdefinitioner i branschen. Vissa bygger på standarder såsom Bygghandlingar 90 och vissa har man tagit fram själva. Det finns en uppsjö av anvisningar som olika organisationer, projekt och individer har tagit fram med metodbeskrivningar och leveransspecifikationer av varierande kvalitet och innehåll. Dessa definitioner och anvisningar tenderar vi att ta fram om och om igen i projekt efter projekt och de är i många fall kostsamma att underhålla och svåra att hålla àjour över tid.


Drar nytta av allt arbete

Målet med Nationella Riktlinjer har varit att dra nytta av allt arbete som vi redan har lagt ner i stället för att hitta på något helt nytt. Vi har således samlat in många bra begrepp, processer, metoder och leveransspecifikationer från existerande standarder, rekommendationer från Trafikverket, Lantmäteriet, och från många fler. Vi har även tagit hänsyn till den internationella utvecklingen.
Plattformen som Riktlinjerna bygger på är inte bara fritt tillgängligt för alla, utan den möjliggör dessutom utveckling av smarta integrationer med BIM-verktyg, appar och webbportalen. Den kan i viss mån liknas vid Wikipedia där alla kan vara med och bidra men där det finns en modererande grupp som säkerställer kvalitén. Grunden är nu lagd och vi ser fram emot ert engagemang och era bidrag för allas gemensamma nytta.
 

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941
Erik Kalmaru

”Kan beställaren bli byggbranschens biltillverkare?”

Hur blir man en föredömlig beställare och byggherre?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/kan-bestallaren-bli-byggbranschens-biltillverkare-26939
Nils-Eric Sandberg

Regleringar skapar svart marknad – lyckligtvis

Det är hyresregleringen som skapar en svart marknad
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/regleringar-skapar-svart-marknad-lyckligtvis-26910

Låt fönsterbranschen bli först med cirkulär ekonomi

Föreslår en konkret handlingsplan.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/lat-fonsterbranschen-bli-forst-med-cirkular-ekonomi-26904

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Staffan Åkerlund

Trygghet måste byggas upp underifrån

Kommission har satt utsatta områden under lupp.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/trygghet-maste-byggas-upp-underifran-26908
Fredrik Friblick

Efter sol kommer regn

Du råder inte över konjunkturen, men du kan ta ansvar för hur du agerar på marknaden.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/efter-sol-kommer-regn-26878

“Mötet mellan Eshaq och mig förändrade våra liv”

Startar upprop för ensamkommande.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/motet-mellan-eshaq-och-mig-forandrade-vara-liv-26872