Meny

Nationella riktlinjer för BIM och geodata är här

Nationella riktlinjer för BIM och geodata är här

Att övergången till BIM kräver många gemensamma överenskommelser om arbetssätt i våra projekt och processer har vi vetat och pratat om länge och vi lägger mycket tid på det i varje projekt. Övergripande standarder finns sen över 20 år tillbaka i tiden och vid ett BIM-seminarium nyss blev det tydligt att krav på öppna standarder nu kommer från flera stora byggherrar. Men det behövs också mycket annat, till exempel begrepp och klassifikation, informationsleveranser, enhetliga principer för hur vi redovisar och förmedlar information.


Nu kan vi börja bocka av insatserna

För några år sen gjorde vi i sektorn en kartläggning över vad som behöver göras i Sverige och vi börjar nu kunna bocka av fler och fler av de insatserna. Coclass är resultatet av ett sånt initiativ och börjar nu användas och efterfrågas allt mer. I dagarna har ett annat av de projekten avslutats, Nationella riktlinjer för BIM och geodata, som tagits fram inom ramen för programmet Smart Built Environment. Riktlinjerna utgör en samling utvalda rekommendationer och exempeldokument kopplat till modellorienterade leveranser för den byggda miljön. Man kan säga att det är ett hjälpmedel och online-resurs för arbete med BIM genom hela livscykeln för både hus och anläggningar.
I dag finns många olika begrepps- och processdefinitioner i branschen. Vissa bygger på standarder såsom Bygghandlingar 90 och vissa har man tagit fram själva. Det finns en uppsjö av anvisningar som olika organisationer, projekt och individer har tagit fram med metodbeskrivningar och leveransspecifikationer av varierande kvalitet och innehåll. Dessa definitioner och anvisningar tenderar vi att ta fram om och om igen i projekt efter projekt och de är i många fall kostsamma att underhålla och svåra att hålla àjour över tid.


Drar nytta av allt arbete

Målet med Nationella Riktlinjer har varit att dra nytta av allt arbete som vi redan har lagt ner i stället för att hitta på något helt nytt. Vi har således samlat in många bra begrepp, processer, metoder och leveransspecifikationer från existerande standarder, rekommendationer från Trafikverket, Lantmäteriet, och från många fler. Vi har även tagit hänsyn till den internationella utvecklingen.
Plattformen som Riktlinjerna bygger på är inte bara fritt tillgängligt för alla, utan den möjliggör dessutom utveckling av smarta integrationer med BIM-verktyg, appar och webbportalen. Den kan i viss mån liknas vid Wikipedia där alla kan vara med och bidra men där det finns en modererande grupp som säkerställer kvalitén. Grunden är nu lagd och vi ser fram emot ert engagemang och era bidrag för allas gemensamma nytta.
 

Torun Nilsson

Växande klyftor ger boendesegregation

Vem vet, plötsligt händer det.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vaxande-klyftor-ger-boendesegregation-27263

Vi ingenjörer måste kunna råda politikerna

Dags att ta ställning om koldioxidlagring.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-ingenjorer-maste-kunna-rada-politikerna-27245
Staffan Åkerlund

Subprimelånens comeback!

Tio år efter Lehman Brothers-kraschen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/subprimelanens-comeback-27262
Pernilla Ström

De svagaste behöver vackra miljöer

Jag blev inte långvarig i det fula huset.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/de-svagaste-behover-vackra-miljoer-27223
Staffan Åkerlund

De många små insatserna måste bli så många fler

Dagens bostadsmarknad är decentraliserad och småskalig.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/de-manga-sma-insatserna-maste-bli-sa-manga-fler-27220

"Kontrakten har nyckeln till lönsam anläggning"

Trafikverket måste våga ställa krav.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kontrakten-har-nyckeln-till-lonsam-anlaggning-27214
Fredrik Friblick

Mot nya höjder

Om stavhopparen var byggare.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mot-nya-hojder-27200

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Frågan som en kommande 
regering inte får missa!

Alla konkreta och resultatinriktade åtgärder mot svartjobb behövs.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/fragan-som-en-kommande-regering-inte-far-missa-27187
Erik Kalmaru

”Allt är sagt inom bostadspolitiken – nu är det dags att göra allt”

Många hoppas på blocköverskridande bostadspolitik.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-ar-sagt-inom-bostadspolitiken-nu-ar-det-dags-att-gora-allt-27201
Staffan Åkerlund

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

Hyreskommissionens förslag – en välkommen rapport.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/befria-tankandet-fran-gamla-tiders-lasningar-27197