Meny

Mot nya höjder

Fredrik Friblick

Mot nya höjder

Armand Duplantis är en enastående stavhoppare. Nu i Berlin tog han EM-guld på sensationella 6.05. Han höjde sitt personbästa med 12 centimeter och blev den yngst någonsin att nå drömgränsen 6 meter.
Om Armand varit byggare hade han hoppat mycket. Han hade haft fullt upp. Han hade ibland kommit lite sent, då att han just hastat från en annan tävling - som han inte riktigt hann fullfölja – men han skulle kastat sig rakt in i tävlingarna. Och så skulle han hoppat. Men han hade valt att inte använda ribba. Hoppen skulle för honom själv upplevas som väldigt höga och mycket spänstiga.

Varje tävling måste ses som unik

Men han skulle snarstucket insisterat det orimliga med att mäta höjden på hoppen, då varje tävling måste ses som helt unik: vinden skiljer sig exempelvis alltid en smula! Helst hade han också valt bort tävlingar, där det var många andra som hoppade. Då hade han varit mer säker på att publiken skulle uppleva att han hoppade ganska högt och bra.
Om konsulterna varit stavhoppare hade de lämnat in dokumentation som visat att de hoppat 6.17 i London. Visserligen inte just de hoppare som tänkte hoppa här, men de hoppade inom samma klubb och de skulle entusiastiskt hänvisa till färgglada broschyrer. Strax före hoppet hade hopparen tyvärr byts ut mot en annan kollega, som gjort sitt bästa. Konsult-hopparen hade tagit god tid. Höjden är inte ointressant, men tränargruppchefer fokuserar på hur mycket tid deras hoppare tar på sig.


Beställarna hade haft låga förväntningar

Om beställarna varit publiken på friidrottsmästerskap, så skulle de uppgivet kommit med låga förväntningar. De hade varit lite sura för att biljetten kostade mer än förra året och att stavhopparna rev oftare och på lägre höjder än tidigare. Beställarna hade varit glada att någon stavhoppare ville vara med och om de flesta tävlande hade följt reglerna.
Stavhopparen Armand Duplantis har framtiden för sig; han har potential att utvecklas och prestera fantastiska resultat. Precis som den svenska byggindustrin. Men då det gäller exempelvis produktivitet så saknar företagen i samhällsbyggandet mål. Och utveckling är svag. Det gäller nu att liksom Duplantis sätta rätt typ av mål, att träna och att våga mäta sina prestationer. Då kommer vi att se framgångsrika byggare på helt nya höjder.

Pernilla Ström

Gemenskap på väg tillbaka

Ensamheten är inte alltid självvald
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/gemenskap-pa-vag-tillbaka-27501

"Byggbranschens företag måste ta ansvar för att lösa kompetensbristen"

Fyra delar för säkrad kompetensförsörjning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschens-foretag-maste-ta-ansvar-att-losa-kompetensbristen-27492
Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Det var eldsjälarnas tidevarv.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggprocessens-hjaltar-ar-de-som-skapar-standarder-27496

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-en-ny-social-bostadspolitik-utan-skygglappar-27472
Fredrik Friblick

Full fart utan strategi

Vem är det egentligen som pressar?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/full-fart-utan-strategi-27473

”Pajkastningen mellan betong 
och trä måste upphöra”

"Tillför inget positivt".
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/pajkastningen-mellan-betong-och-tra-maste-upphora-27467
Staffan Åkerlund

"VA-tekniken är värd 
all sin uppmärksamhet"

Fysisk och mental närhet till sitt universitet är vitaliserande för många städer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/va-tekniken-ar-vard-all-sin-uppmarksamhet-27471
Nils-Eric Sandberg

Hur stark är ekonomin?

Kan statsbudgetens saldo användas som mått på ekonomins styrka?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-stark-ar-ekonomin-27436
Staffan Åkerlund

Varför har hushållen 
fått skurkrollen i pjäsen?

För att öppna bostadsmarknaden för fler än de redan mest besuttna behövs reformer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/varfor-har-hushallen-fatt-skurkrollen-i-pjasen-27435

"Inget är ristat i trä om Växjö får råda"

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inget-ar-ristat-i-tra-om-vaxjo-far-rada-27431