Meny

Investera utan att spara?

Nils-Eric Sandberg

Investera utan att spara?

Den som spar han har. Den ramsan lärde vi väl oss alla i skolan. Är den fortfarande relevant?
Vi har nu en total paradox inom bostadssektorn – obs att jag inte använder begreppet bostadsmarknad, eftersom vi inte har en fungerande marknad.  Mer än 90 procent av kommunerna rapporterar om bostadsbrist. Vi har en enorm inflyttning av människor som vill ha bostad, utan att kunna betala för den. Och då minskar försäljningen av bostäder, byggföretagen får problem.
Grundproblemet är enligt min mening brist på sparande.


Finland drabbades hårdare i krisen

Ta krisen i början av 1990-talet. Jag har gjort en intressant jämförande analys av effekterna i Finland och Sverige. Finland drabbades hårdare än Sverige, i termer av BNP-fall och arbetslöshet. Men bostadsbyggandet hölls uppe i Finland, medan det störtföll i Sverige. Förklaringen? Jo, Finland hade en stor andel ägarlägenheter. Det förutsätter sparande. Och detta sparande höll uppe efterfrågan och byggande i Finland. Sverige hade inga ägarlägenheter, inget sparande. Och här föll bostadsbyggandet 1991–1994 med 82 procent, mätt i antalet bostäder.
Investeringar är grunden för tillväxt och välstånd. Och investeringar förutsätter sparande.
Men sparande fanns inte med i den ”sociala bostadspolitik” som linjerades upp efter 1950. Allmännyttan skulle få låna till 100 procent av byggkostnaderna, de godkända bostadsrätterna få låna till 99 procent, statsbelånade småhus till 95 procent, privata hyreshus till 92 procent.


Vansinnig belåningsgrad

Ett enormt investeringsprogram byggde alltså på total belåning, nästan helt utan egenkapital. Belåningsgraden var ekonomiskt vansinnig. Antag att bostadsrättspriserna föll med en procent – då hade det totala egenkapitalet i HSB och Riksbyggen försvunnit. Vad hade bankerna sagt till den som ville låna några hundratusen till köp av en bostadsrätt?
Miljonprogrammet hade slutat i en total samhällsekonomisk katastrof – om det inte räddats av inflationen, som skrev av skulderna och skapade ett ”egen kapital”.
Och nu? Vi har en generation som vill ha bostad men inte har sparat. En av flera metoder att på lång sikt få upp bostadsbyggandet är att införa ett skattesubventionerat bostadssparande. Vi har så extremt höga skatter även på låga inkomster att ett skatteavdrag med tiden kan ge stora effekter.
Ett sådant bostadssparande borde vi ha infört 1970, när marginalskatterna höjdes så kraftigt att de eliminerade allt privat sparande. Är det nu för sent?
 

Pernilla Ström

Gemenskap på väg tillbaka

Ensamheten är inte alltid självvald
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/gemenskap-pa-vag-tillbaka-27501

"Byggbranschens företag måste ta ansvar för att lösa kompetensbristen"

Fyra delar för säkrad kompetensförsörjning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschens-foretag-maste-ta-ansvar-att-losa-kompetensbristen-27492
Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Det var eldsjälarnas tidevarv.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggprocessens-hjaltar-ar-de-som-skapar-standarder-27496

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-en-ny-social-bostadspolitik-utan-skygglappar-27472
Fredrik Friblick

Full fart utan strategi

Vem är det egentligen som pressar?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/full-fart-utan-strategi-27473

”Pajkastningen mellan betong 
och trä måste upphöra”

"Tillför inget positivt".
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/pajkastningen-mellan-betong-och-tra-maste-upphora-27467
Staffan Åkerlund

"VA-tekniken är värd 
all sin uppmärksamhet"

Fysisk och mental närhet till sitt universitet är vitaliserande för många städer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/va-tekniken-ar-vard-all-sin-uppmarksamhet-27471
Nils-Eric Sandberg

Hur stark är ekonomin?

Kan statsbudgetens saldo användas som mått på ekonomins styrka?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-stark-ar-ekonomin-27436
Staffan Åkerlund

Varför har hushållen 
fått skurkrollen i pjäsen?

För att öppna bostadsmarknaden för fler än de redan mest besuttna behövs reformer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/varfor-har-hushallen-fatt-skurkrollen-i-pjasen-27435

"Inget är ristat i trä om Växjö får råda"

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inget-ar-ristat-i-tra-om-vaxjo-far-rada-27431