Meny

Investera utan att spara?

Nils-Eric Sandberg

Investera utan att spara?

Den som spar han har. Den ramsan lärde vi väl oss alla i skolan. Är den fortfarande relevant?
Vi har nu en total paradox inom bostadssektorn – obs att jag inte använder begreppet bostadsmarknad, eftersom vi inte har en fungerande marknad.  Mer än 90 procent av kommunerna rapporterar om bostadsbrist. Vi har en enorm inflyttning av människor som vill ha bostad, utan att kunna betala för den. Och då minskar försäljningen av bostäder, byggföretagen får problem.
Grundproblemet är enligt min mening brist på sparande.


Finland drabbades hårdare i krisen

Ta krisen i början av 1990-talet. Jag har gjort en intressant jämförande analys av effekterna i Finland och Sverige. Finland drabbades hårdare än Sverige, i termer av BNP-fall och arbetslöshet. Men bostadsbyggandet hölls uppe i Finland, medan det störtföll i Sverige. Förklaringen? Jo, Finland hade en stor andel ägarlägenheter. Det förutsätter sparande. Och detta sparande höll uppe efterfrågan och byggande i Finland. Sverige hade inga ägarlägenheter, inget sparande. Och här föll bostadsbyggandet 1991–1994 med 82 procent, mätt i antalet bostäder.
Investeringar är grunden för tillväxt och välstånd. Och investeringar förutsätter sparande.
Men sparande fanns inte med i den ”sociala bostadspolitik” som linjerades upp efter 1950. Allmännyttan skulle få låna till 100 procent av byggkostnaderna, de godkända bostadsrätterna få låna till 99 procent, statsbelånade småhus till 95 procent, privata hyreshus till 92 procent.


Vansinnig belåningsgrad

Ett enormt investeringsprogram byggde alltså på total belåning, nästan helt utan egenkapital. Belåningsgraden var ekonomiskt vansinnig. Antag att bostadsrättspriserna föll med en procent – då hade det totala egenkapitalet i HSB och Riksbyggen försvunnit. Vad hade bankerna sagt till den som ville låna några hundratusen till köp av en bostadsrätt?
Miljonprogrammet hade slutat i en total samhällsekonomisk katastrof – om det inte räddats av inflationen, som skrev av skulderna och skapade ett ”egen kapital”.
Och nu? Vi har en generation som vill ha bostad men inte har sparat. En av flera metoder att på lång sikt få upp bostadsbyggandet är att införa ett skattesubventionerat bostadssparande. Vi har så extremt höga skatter även på låga inkomster att ett skatteavdrag med tiden kan ge stora effekter.
Ett sådant bostadssparande borde vi ha infört 1970, när marginalskatterna höjdes så kraftigt att de eliminerade allt privat sparande. Är det nu för sent?
 

"Riv muren!"

Byggnadsverk är också konstverk.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/riv-muren-28139

"Fortsatt stort behov av arbetskraft inom bygg"

Anton Klintenberg, vd på Sustend, ser ett stort behov av arbetskraft på underhållssidan.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/fortsatt-stort-behov-av-arbetskraft-inom-bygg-28132

Energieffektivitet för alla

"Dagens regelverkstyr mot högre kostnad för energiförsörjningen i våra hus."
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/energieffektivitet-alla-28125
Nomi Melin Lundgren

”It takes two to tango”

Dansgolvet är en byggmarknad.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/it-takes-two-tango-28084
Anders Carlén

Välkommen till 
nya Byggindustrin!

Står byggbranschen still? Kolla i arkivet!
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/valkommen-till-nya-byggindustrin-28083

"Sverige riskerar att gå över ån efter vatten i jakten på el"

"Innan vi fattar ogrundade investeringsbeslut krävs en översyn".
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-riskerar-att-ga-over-efter-vatten-i-jakten-pa-el-28075

”Involvera cheferna i kampen mot döden på jobbet”

Byggcheferna föreslår åtgärder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/involvera-cheferna-i-kampen-mot-doden-pa-jobbet-28064
Nils-Eric Sandberg

"Tid för bostadskommission"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/tid-bostadskommission-28052

"Öppna BIM-lösningar är framtiden"

Kan IFC bli byggbranschens PDF-format? undrar Arno de Ryst, Link arkitektur.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/oppna-bim-losningar-ar-framtiden-28054
Anders Carlén

"Byggsverige – vi har ett resultat"

Anders Carlén om Årets Bygge och nya Byggindustrin.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggsverige-vi-har-ett-resultat-28024