Meny

Investera utan att spara?

Nils-Eric Sandberg

Investera utan att spara?

Den som spar han har. Den ramsan lärde vi väl oss alla i skolan. Är den fortfarande relevant?
Vi har nu en total paradox inom bostadssektorn – obs att jag inte använder begreppet bostadsmarknad, eftersom vi inte har en fungerande marknad.  Mer än 90 procent av kommunerna rapporterar om bostadsbrist. Vi har en enorm inflyttning av människor som vill ha bostad, utan att kunna betala för den. Och då minskar försäljningen av bostäder, byggföretagen får problem.
Grundproblemet är enligt min mening brist på sparande.


Finland drabbades hårdare i krisen

Ta krisen i början av 1990-talet. Jag har gjort en intressant jämförande analys av effekterna i Finland och Sverige. Finland drabbades hårdare än Sverige, i termer av BNP-fall och arbetslöshet. Men bostadsbyggandet hölls uppe i Finland, medan det störtföll i Sverige. Förklaringen? Jo, Finland hade en stor andel ägarlägenheter. Det förutsätter sparande. Och detta sparande höll uppe efterfrågan och byggande i Finland. Sverige hade inga ägarlägenheter, inget sparande. Och här föll bostadsbyggandet 1991–1994 med 82 procent, mätt i antalet bostäder.
Investeringar är grunden för tillväxt och välstånd. Och investeringar förutsätter sparande.
Men sparande fanns inte med i den ”sociala bostadspolitik” som linjerades upp efter 1950. Allmännyttan skulle få låna till 100 procent av byggkostnaderna, de godkända bostadsrätterna få låna till 99 procent, statsbelånade småhus till 95 procent, privata hyreshus till 92 procent.


Vansinnig belåningsgrad

Ett enormt investeringsprogram byggde alltså på total belåning, nästan helt utan egenkapital. Belåningsgraden var ekonomiskt vansinnig. Antag att bostadsrättspriserna föll med en procent – då hade det totala egenkapitalet i HSB och Riksbyggen försvunnit. Vad hade bankerna sagt till den som ville låna några hundratusen till köp av en bostadsrätt?
Miljonprogrammet hade slutat i en total samhällsekonomisk katastrof – om det inte räddats av inflationen, som skrev av skulderna och skapade ett ”egen kapital”.
Och nu? Vi har en generation som vill ha bostad men inte har sparat. En av flera metoder att på lång sikt få upp bostadsbyggandet är att införa ett skattesubventionerat bostadssparande. Vi har så extremt höga skatter även på låga inkomster att ett skatteavdrag med tiden kan ge stora effekter.
Ett sådant bostadssparande borde vi ha infört 1970, när marginalskatterna höjdes så kraftigt att de eliminerade allt privat sparande. Är det nu för sent?
 

Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick om pauser, julstress och en rännil snus.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-stanna-upp-27644

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592