Meny

Investera utan att spara?

Nils-Eric Sandberg

Investera utan att spara?

Den som spar han har. Den ramsan lärde vi väl oss alla i skolan. Är den fortfarande relevant?
Vi har nu en total paradox inom bostadssektorn – obs att jag inte använder begreppet bostadsmarknad, eftersom vi inte har en fungerande marknad.  Mer än 90 procent av kommunerna rapporterar om bostadsbrist. Vi har en enorm inflyttning av människor som vill ha bostad, utan att kunna betala för den. Och då minskar försäljningen av bostäder, byggföretagen får problem.
Grundproblemet är enligt min mening brist på sparande.


Finland drabbades hårdare i krisen

Ta krisen i början av 1990-talet. Jag har gjort en intressant jämförande analys av effekterna i Finland och Sverige. Finland drabbades hårdare än Sverige, i termer av BNP-fall och arbetslöshet. Men bostadsbyggandet hölls uppe i Finland, medan det störtföll i Sverige. Förklaringen? Jo, Finland hade en stor andel ägarlägenheter. Det förutsätter sparande. Och detta sparande höll uppe efterfrågan och byggande i Finland. Sverige hade inga ägarlägenheter, inget sparande. Och här föll bostadsbyggandet 1991–1994 med 82 procent, mätt i antalet bostäder.
Investeringar är grunden för tillväxt och välstånd. Och investeringar förutsätter sparande.
Men sparande fanns inte med i den ”sociala bostadspolitik” som linjerades upp efter 1950. Allmännyttan skulle få låna till 100 procent av byggkostnaderna, de godkända bostadsrätterna få låna till 99 procent, statsbelånade småhus till 95 procent, privata hyreshus till 92 procent.


Vansinnig belåningsgrad

Ett enormt investeringsprogram byggde alltså på total belåning, nästan helt utan egenkapital. Belåningsgraden var ekonomiskt vansinnig. Antag att bostadsrättspriserna föll med en procent – då hade det totala egenkapitalet i HSB och Riksbyggen försvunnit. Vad hade bankerna sagt till den som ville låna några hundratusen till köp av en bostadsrätt?
Miljonprogrammet hade slutat i en total samhällsekonomisk katastrof – om det inte räddats av inflationen, som skrev av skulderna och skapade ett ”egen kapital”.
Och nu? Vi har en generation som vill ha bostad men inte har sparat. En av flera metoder att på lång sikt få upp bostadsbyggandet är att införa ett skattesubventionerat bostadssparande. Vi har så extremt höga skatter även på låga inkomster att ett skatteavdrag med tiden kan ge stora effekter.
Ett sådant bostadssparande borde vi ha infört 1970, när marginalskatterna höjdes så kraftigt att de eliminerade allt privat sparande. Är det nu för sent?
 

Torun Nilsson

Växande klyftor ger boendesegregation

Vem vet, plötsligt händer det.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vaxande-klyftor-ger-boendesegregation-27263

Vi ingenjörer måste kunna råda politikerna

Dags att ta ställning om koldioxidlagring.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-ingenjorer-maste-kunna-rada-politikerna-27245
Staffan Åkerlund

Subprimelånens comeback!

Tio år efter Lehman Brothers-kraschen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/subprimelanens-comeback-27262
Pernilla Ström

De svagaste behöver vackra miljöer

Jag blev inte långvarig i det fula huset.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/de-svagaste-behover-vackra-miljoer-27223
Staffan Åkerlund

De många små insatserna måste bli så många fler

Dagens bostadsmarknad är decentraliserad och småskalig.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/de-manga-sma-insatserna-maste-bli-sa-manga-fler-27220

"Kontrakten har nyckeln till lönsam anläggning"

Trafikverket måste våga ställa krav.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kontrakten-har-nyckeln-till-lonsam-anlaggning-27214
Fredrik Friblick

Mot nya höjder

Om stavhopparen var byggare.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mot-nya-hojder-27200

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Frågan som en kommande 
regering inte får missa!

Alla konkreta och resultatinriktade åtgärder mot svartjobb behövs.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/fragan-som-en-kommande-regering-inte-far-missa-27187
Erik Kalmaru

”Allt är sagt inom bostadspolitiken – nu är det dags att göra allt”

Många hoppas på blocköverskridande bostadspolitik.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-ar-sagt-inom-bostadspolitiken-nu-ar-det-dags-att-gora-allt-27201
Staffan Åkerlund

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

Hyreskommissionens förslag – en välkommen rapport.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/befria-tankandet-fran-gamla-tiders-lasningar-27197