Meny

Information som handelsvara

Information som handelsvara

Ända sedan 90-talet har vi i BIM-sammanhang talat och drömt om det obrutna informationsflödet. Oftast har det varit i samband med diskussionen om öppna dataformat, så kalld öppen BIM (standardiserade utväxlingsformat baserat på IFC). En stor utmaning för digitalisering av byggsektorn är dock att ett byggprojekt har en bruten värdekedja, eftersom branschen är fragmenterad med ett stort antal små och medelstora företag.  Projekten är stora med kortsiktigt fokus och det saknas en tydlig processägare.

 

Obrutet informationsflöde

Men vad menas då med ett obrutet informationsflöde?  Vissa talar om ”informationsprincipen” det vill säga ”Information får inte återskapas eller förstöras utan ska omvandlas och vidareförädlas”.
För att klara ett obrutet informationsflöde enligt informationsprincipen ovan krävs det att alla följer gemensamma standarder. Det är inget nytt. Men med ett digitaliserat flöde gäller att vi också har en standardiserad struktur som fungerar i den digitala världen, genom hela byggprocessen.
Det är här det nya klassifikationssystemet CoClass kommer in. Systemet finns redan sedan ett par år tillbaka och utgör ryggraden i vårt nya, framtida digitala språk.
Vad tillför då CoClass?

Inte mycket kopplad information

De BIM-modeller som skapas i projekten innehåller idag inte så mycket kopplad information. Modellerna är i huvudsak grafiska 3D-modeller. Det har gjorts många försök av framförallt projektörer att koppla information, men det har varit svårt eftersom det saknas branschpraxis och branschstandard. Det har även varit svårt att fastställa vilken information som är viktig för kunden.  Om man ska använda Lean-termer kan man säga att det varit ett så kallat ”push-flöde” i processen. Projektörer gissar vilken information kunden behöver och trycker den framåt i processen. Med CoClass och branschstandarder kommer detta nu ändras till ett ”pull-flöde”, som är önskvärt i de flesta industriella processer. Med pull- eller dragande flöde blir det kunden som talar om vilken information som önskas och när i tiden informationen behövs. Med kund menar vi här inte slutkund utan den aktör i ett projekt som behöver information till sin delprocess. Det finns därför flera informationskunder i ett projekt enligt CoClass-systemet.

Ritar om spelplanen

Detta kommer dramatiskt rita om spelplanen och möjliggöra nya affärsmodeller för branschens aktörer. Till exempel kan informationen som levereras komma att värderas och prissättas utifrån sitt innehåll snarare än den tid som lagts ner för att ta fram informationen. För de inblandade innebär det här nya möjligheter att med bättre lönsamhet investera i ny produktivitetshöjande teknik som digitalisering och BIM innebär.
Ett tydligt skifte blir att rollerna producent respektive mottagare av information byts ut mot rollerna leverantör och beställare av information. Leverantörerna får bättre verktyg som bidrar till effektivare byggprocesser. För beställarna gäller det att lära sig utnyttja möjligheterna och bli duktigare kravställare, det vill säga tydligare med vad som ska levereras.

"Öppna BIM-lösningar är framtiden"

Kan IFC bli byggbranschens PDF-format? undrar Arno de Ryst, Link arkitektur.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/oppna-bim-losningar-ar-framtiden-28054
Anders Carlén

"Byggsverige – vi har ett resultat"

Anders Carlén om Årets Bygge och nya Byggindustrin.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggsverige-vi-har-ett-resultat-28024

"Skärpta regler behövs mot buller från grannar"

Med ett nytt mått kan väl avvägda krav ställas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/skarpta-regler-behovs-mot-buller-fran-grannar-28017
Nils-Eric Sandberg

Släpp lägenheterna loss!

Portugiserna klarar sig på sitt portvin – men vi?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/slapp-lagenheterna-loss-27992
Erik Kalmaru

”Mer funky business 
i byggbranschen”

Nya upphandlingsstrategier för utvecklingen framåt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mer-funky-business-i-byggbranschen-28001

Släng inte ut barnet med badvattnet

Nedläggning hotar forskningen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/slang-inte-ut-barnet-med-badvattnet-27975
Torun Nilsson

"Jämställdhet ger klimatutmaningar"

Torun Nilsson ser en ny och viktig uppgift för byggbranschen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/jamstalldhet-ger-klimatutmaningar-27959

"Energivett för plånboken och för miljön"

Skolornas energianvändning kan minskas stort, skriver Mirza Kahvic på Parmaco.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/energivett-planboken-och-miljon-27960
Anders Carlén

"Det blir trevligare med en jämställd arbetsplats"

Anders Carlén drar en parallell mellan sin tid som FN-soldat och byggarbetarens vardag.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/det-blir-trevligare-med-en-jamstalld-arbetsplats-27951

"Krafttag krävs för att öka elsäkerheten"

Roger Kvist, Sverigechef på Eaton, om elrelaterade bränder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/krafttag-kravs-att-oka-elsakerheten-27939