Meny

Information som handelsvara

Information som handelsvara

Ända sedan 90-talet har vi i BIM-sammanhang talat och drömt om det obrutna informationsflödet. Oftast har det varit i samband med diskussionen om öppna dataformat, så kalld öppen BIM (standardiserade utväxlingsformat baserat på IFC). En stor utmaning för digitalisering av byggsektorn är dock att ett byggprojekt har en bruten värdekedja, eftersom branschen är fragmenterad med ett stort antal små och medelstora företag.  Projekten är stora med kortsiktigt fokus och det saknas en tydlig processägare.

 

Obrutet informationsflöde

Men vad menas då med ett obrutet informationsflöde?  Vissa talar om ”informationsprincipen” det vill säga ”Information får inte återskapas eller förstöras utan ska omvandlas och vidareförädlas”.
För att klara ett obrutet informationsflöde enligt informationsprincipen ovan krävs det att alla följer gemensamma standarder. Det är inget nytt. Men med ett digitaliserat flöde gäller att vi också har en standardiserad struktur som fungerar i den digitala världen, genom hela byggprocessen.
Det är här det nya klassifikationssystemet CoClass kommer in. Systemet finns redan sedan ett par år tillbaka och utgör ryggraden i vårt nya, framtida digitala språk.
Vad tillför då CoClass?

Inte mycket kopplad information

De BIM-modeller som skapas i projekten innehåller idag inte så mycket kopplad information. Modellerna är i huvudsak grafiska 3D-modeller. Det har gjorts många försök av framförallt projektörer att koppla information, men det har varit svårt eftersom det saknas branschpraxis och branschstandard. Det har även varit svårt att fastställa vilken information som är viktig för kunden.  Om man ska använda Lean-termer kan man säga att det varit ett så kallat ”push-flöde” i processen. Projektörer gissar vilken information kunden behöver och trycker den framåt i processen. Med CoClass och branschstandarder kommer detta nu ändras till ett ”pull-flöde”, som är önskvärt i de flesta industriella processer. Med pull- eller dragande flöde blir det kunden som talar om vilken information som önskas och när i tiden informationen behövs. Med kund menar vi här inte slutkund utan den aktör i ett projekt som behöver information till sin delprocess. Det finns därför flera informationskunder i ett projekt enligt CoClass-systemet.

Ritar om spelplanen

Detta kommer dramatiskt rita om spelplanen och möjliggöra nya affärsmodeller för branschens aktörer. Till exempel kan informationen som levereras komma att värderas och prissättas utifrån sitt innehåll snarare än den tid som lagts ner för att ta fram informationen. För de inblandade innebär det här nya möjligheter att med bättre lönsamhet investera i ny produktivitetshöjande teknik som digitalisering och BIM innebär.
Ett tydligt skifte blir att rollerna producent respektive mottagare av information byts ut mot rollerna leverantör och beställare av information. Leverantörerna får bättre verktyg som bidrar till effektivare byggprocesser. För beställarna gäller det att lära sig utnyttja möjligheterna och bli duktigare kravställare, det vill säga tydligare med vad som ska levereras.

Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick om pauser, julstress och en rännil snus.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-stanna-upp-27644

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592