Meny

Information som handelsvara

Information som handelsvara

Ända sedan 90-talet har vi i BIM-sammanhang talat och drömt om det obrutna informationsflödet. Oftast har det varit i samband med diskussionen om öppna dataformat, så kalld öppen BIM (standardiserade utväxlingsformat baserat på IFC). En stor utmaning för digitalisering av byggsektorn är dock att ett byggprojekt har en bruten värdekedja, eftersom branschen är fragmenterad med ett stort antal små och medelstora företag.  Projekten är stora med kortsiktigt fokus och det saknas en tydlig processägare.

 

Obrutet informationsflöde

Men vad menas då med ett obrutet informationsflöde?  Vissa talar om ”informationsprincipen” det vill säga ”Information får inte återskapas eller förstöras utan ska omvandlas och vidareförädlas”.
För att klara ett obrutet informationsflöde enligt informationsprincipen ovan krävs det att alla följer gemensamma standarder. Det är inget nytt. Men med ett digitaliserat flöde gäller att vi också har en standardiserad struktur som fungerar i den digitala världen, genom hela byggprocessen.
Det är här det nya klassifikationssystemet CoClass kommer in. Systemet finns redan sedan ett par år tillbaka och utgör ryggraden i vårt nya, framtida digitala språk.
Vad tillför då CoClass?

Inte mycket kopplad information

De BIM-modeller som skapas i projekten innehåller idag inte så mycket kopplad information. Modellerna är i huvudsak grafiska 3D-modeller. Det har gjorts många försök av framförallt projektörer att koppla information, men det har varit svårt eftersom det saknas branschpraxis och branschstandard. Det har även varit svårt att fastställa vilken information som är viktig för kunden.  Om man ska använda Lean-termer kan man säga att det varit ett så kallat ”push-flöde” i processen. Projektörer gissar vilken information kunden behöver och trycker den framåt i processen. Med CoClass och branschstandarder kommer detta nu ändras till ett ”pull-flöde”, som är önskvärt i de flesta industriella processer. Med pull- eller dragande flöde blir det kunden som talar om vilken information som önskas och när i tiden informationen behövs. Med kund menar vi här inte slutkund utan den aktör i ett projekt som behöver information till sin delprocess. Det finns därför flera informationskunder i ett projekt enligt CoClass-systemet.

Ritar om spelplanen

Detta kommer dramatiskt rita om spelplanen och möjliggöra nya affärsmodeller för branschens aktörer. Till exempel kan informationen som levereras komma att värderas och prissättas utifrån sitt innehåll snarare än den tid som lagts ner för att ta fram informationen. För de inblandade innebär det här nya möjligheter att med bättre lönsamhet investera i ny produktivitetshöjande teknik som digitalisering och BIM innebär.
Ett tydligt skifte blir att rollerna producent respektive mottagare av information byts ut mot rollerna leverantör och beställare av information. Leverantörerna får bättre verktyg som bidrar till effektivare byggprocesser. För beställarna gäller det att lära sig utnyttja möjligheterna och bli duktigare kravställare, det vill säga tydligare med vad som ska levereras.

Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbyggandet-maste-halla-jamna-steg-med-befolkningen-27552

"Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen"

Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, ser ett fortsatt behov av att bygga bostäder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbyggandet-maste-halla-jamna-steg-med-befolkningen-27569
Torun Nilsson

Ge elever och lärare en aktieportfölj

Snacka om injektion mot enkla populistiska lösningar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-elever-och-larare-en-aktieportfolj-27534
Erik Kalmaru

Vår bransch har stor miljöpåverkan – och därför kan vi göra stor skillnad!

Kunskapen om vad vi bör göra finns.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-har-stor-miljopaverkan-och-darfor-kan-vi-gora-stor-skillnad-27533

"Bygg skolor som inte går att sätta eld på"

Nytt perspektiv på eskalerande samhällsproblem.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bygg-skolor-som-inte-gar-att-satta-eld-pa-27525
Anders Carlén

”Bra Zlatan, 
men du kan bättre”

Anders Carlén gör entré som chefredaktör.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/bra-zlatan-men-du-kan-battre-27548
Pernilla Ström

Gemenskap på väg tillbaka

Ensamheten är inte alltid självvald
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/gemenskap-pa-vag-tillbaka-27501

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Byggbranschens företag måste ta ansvar för att lösa kompetensbristen"

Fyra delar för säkrad kompetensförsörjning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschens-foretag-maste-ta-ansvar-att-losa-kompetensbristen-27492
Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Det var eldsjälarnas tidevarv.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggprocessens-hjaltar-ar-de-som-skapar-standarder-27496

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-en-ny-social-bostadspolitik-utan-skygglappar-27472