Meny

Ge Skåne namnet Östdanmark

Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

När jag flyttade till Skåne 2004 var en av möjliggörarna den vackra bro som välver sig över Öresund mellan Malmö och Köpenhamn. Det tog mer än hundra år av diskussioner innan den började byggas 1995 för att invigas fem år senare. I dag är den så självklar och älskad att man måste vara Olof Johansson för att inte uppskatta den.

Men redan börjar det bli problem med kapaciteten (och då även utan regeringens idiotiska id-kontroller). Om tio år förväntas tunneln över Fehmarn Bält vara klar. Då kan Öresund återigen bli en flaskhals om inte bron kompletteras med ännu en fast förbindelse. Förslag saknas inte – tvärtom! Tyvärr är det lite för många av dem; lite för många lokala kärlekar, lite för många kommunala småpåvar som vill bygga monument och som därför tappar de större perspektiven.

När Fehmarn Bält fått sin fasta förbindelse handlar det ju inte längre om att slussa pendlare över Sundet, utan om att bygga ihop effektiva transportleder från Oslo-Göteborg i väst och Helsingfors-Stockholm i öst ner via Danmark till Tyskland och kontinenten. Från Malmö kommer man till exempel att kunna nå Hamburg på mindre än tre timmar.

Nordvästskåne har i många decennier pläderat för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det kan tyckas logiskt att bygga där Sundet är som smalast – bara fyra kilometer. Men tyvärr är det också här som Sundet är som djupast – 53 meter mot normalt 20 meter i övrigt. Det blir svårt att köra spårbunden godstrafik i en sådan tunnel. Vill man bli av med växande volymer av gods på redan hårt belastade vägar, är HH-tunneln därför inte en lösning.


Halvgalet utspel drar energi

Samtidigt har Malmö och Köpenhamn positionerat sig allt hårdare för en metro mellan de två städerna. Vad som från början sågs som ett litet halvgalet utspel – poängen med tunnelbana är ju att den flyttar ner stora personflöden till snabba transporter under jord i tättbebyggda områden – drar nu politisk energi. Men möjligen tänker sig städernas styresmän att exploatera Pepparholmen i en framtid.

Det förslag som jag själv tycker låter mest intressant är Europaspåret, en järnvägstunnel för framför allt godstrafik men även för långväga passagerare, mellan Landskrona och Köpenhamn. Idén har lanserats av ett gäng entusiaster i och kring Landskrona stad – och det är väl det som är haken. Landskrona är knappast någon metropol. Vid ett seminarium var en av deltagarna konstruktiv: Låt helsingborgarna bygga biltunnel och kalla den Helsingborg Norra. Lägg järnvägstunneln i Landskrona och kalla den Helsingborg Södra.

Danskarna har hittills inte visat sig särskilt intresserade av de investeringar som krävs på Själland för att göra en ny fast förbindelse möjlig. Möjligen är det ett förhandlingsspel. I så fall har jag ytterligare ett förslag: ge Skåne tilläggsnamnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen. Då kan vi dessutom lägga id-kontrollerna vid Smålandsgränsen och frigöra resekapacitet på Bron.

Pernilla Ström

Gemenskap på väg tillbaka

Ensamheten är inte alltid självvald
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/gemenskap-pa-vag-tillbaka-27501

"Byggbranschens företag måste ta ansvar för att lösa kompetensbristen"

Fyra delar för säkrad kompetensförsörjning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschens-foretag-maste-ta-ansvar-att-losa-kompetensbristen-27492
Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Det var eldsjälarnas tidevarv.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggprocessens-hjaltar-ar-de-som-skapar-standarder-27496

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-en-ny-social-bostadspolitik-utan-skygglappar-27472
Fredrik Friblick

Full fart utan strategi

Vem är det egentligen som pressar?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/full-fart-utan-strategi-27473

”Pajkastningen mellan betong 
och trä måste upphöra”

"Tillför inget positivt".
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/pajkastningen-mellan-betong-och-tra-maste-upphora-27467
Staffan Åkerlund

"VA-tekniken är värd 
all sin uppmärksamhet"

Fysisk och mental närhet till sitt universitet är vitaliserande för många städer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/va-tekniken-ar-vard-all-sin-uppmarksamhet-27471
Nils-Eric Sandberg

Hur stark är ekonomin?

Kan statsbudgetens saldo användas som mått på ekonomins styrka?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-stark-ar-ekonomin-27436
Staffan Åkerlund

Varför har hushållen 
fått skurkrollen i pjäsen?

För att öppna bostadsmarknaden för fler än de redan mest besuttna behövs reformer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/varfor-har-hushallen-fatt-skurkrollen-i-pjasen-27435

"Inget är ristat i trä om Växjö får råda"

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inget-ar-ristat-i-tra-om-vaxjo-far-rada-27431