Meny

Ge Skåne namnet Östdanmark

Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

När jag flyttade till Skåne 2004 var en av möjliggörarna den vackra bro som välver sig över Öresund mellan Malmö och Köpenhamn. Det tog mer än hundra år av diskussioner innan den började byggas 1995 för att invigas fem år senare. I dag är den så självklar och älskad att man måste vara Olof Johansson för att inte uppskatta den.

Men redan börjar det bli problem med kapaciteten (och då även utan regeringens idiotiska id-kontroller). Om tio år förväntas tunneln över Fehmarn Bält vara klar. Då kan Öresund återigen bli en flaskhals om inte bron kompletteras med ännu en fast förbindelse. Förslag saknas inte – tvärtom! Tyvärr är det lite för många av dem; lite för många lokala kärlekar, lite för många kommunala småpåvar som vill bygga monument och som därför tappar de större perspektiven.

När Fehmarn Bält fått sin fasta förbindelse handlar det ju inte längre om att slussa pendlare över Sundet, utan om att bygga ihop effektiva transportleder från Oslo-Göteborg i väst och Helsingfors-Stockholm i öst ner via Danmark till Tyskland och kontinenten. Från Malmö kommer man till exempel att kunna nå Hamburg på mindre än tre timmar.

Nordvästskåne har i många decennier pläderat för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det kan tyckas logiskt att bygga där Sundet är som smalast – bara fyra kilometer. Men tyvärr är det också här som Sundet är som djupast – 53 meter mot normalt 20 meter i övrigt. Det blir svårt att köra spårbunden godstrafik i en sådan tunnel. Vill man bli av med växande volymer av gods på redan hårt belastade vägar, är HH-tunneln därför inte en lösning.


Halvgalet utspel drar energi

Samtidigt har Malmö och Köpenhamn positionerat sig allt hårdare för en metro mellan de två städerna. Vad som från början sågs som ett litet halvgalet utspel – poängen med tunnelbana är ju att den flyttar ner stora personflöden till snabba transporter under jord i tättbebyggda områden – drar nu politisk energi. Men möjligen tänker sig städernas styresmän att exploatera Pepparholmen i en framtid.

Det förslag som jag själv tycker låter mest intressant är Europaspåret, en järnvägstunnel för framför allt godstrafik men även för långväga passagerare, mellan Landskrona och Köpenhamn. Idén har lanserats av ett gäng entusiaster i och kring Landskrona stad – och det är väl det som är haken. Landskrona är knappast någon metropol. Vid ett seminarium var en av deltagarna konstruktiv: Låt helsingborgarna bygga biltunnel och kalla den Helsingborg Norra. Lägg järnvägstunneln i Landskrona och kalla den Helsingborg Södra.

Danskarna har hittills inte visat sig särskilt intresserade av de investeringar som krävs på Själland för att göra en ny fast förbindelse möjlig. Möjligen är det ett förhandlingsspel. I så fall har jag ytterligare ett förslag: ge Skåne tilläggsnamnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen. Då kan vi dessutom lägga id-kontrollerna vid Smålandsgränsen och frigöra resekapacitet på Bron.

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941
Erik Kalmaru

”Kan beställaren bli byggbranschens biltillverkare?”

Hur blir man en föredömlig beställare och byggherre?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/kan-bestallaren-bli-byggbranschens-biltillverkare-26939