Meny

Full fart utan strategi

Fredrik Friblick

Full fart utan strategi

Många som nu ägnar sig åt fastighetsutveckling handlar upp byggare på lägsta pris. Svårt, då det är kapacitetsbrist på marknaden. Men byggarna letar upp leverantörer, även om dessa kanske saknar kompetens. Bara underentreprenörerna har låga priser. Och vi ser allt högre kvalitetsfelkostnader, det vill säga kostnader för att åtgärda fel. Hand upp, den som är förvånad.
Byggare upplever sig pressade att handla upp icke-seriösa underentreprenörer. Men vem är det egentligen som pressar? Hur går snacket i byggföretagens ledningsgrupper? Man kan tänka sig olika strategier.
 

En framgångsrik strategi

En strategi används av många framgångsrika företag. Tillsammans med sina medarbetare identifierar man målmedvetet sådant som varken är nödvändigt eller värdeskapande i sina processer; sådant rensar man bort. Med hjälp av medarbetarna utvecklar man konkurrenskraft med god kvalitet. De tjänster man utför blir på så sätt allt effektivare. De leverantörer man handlar upp, de utvecklar man ett nära samarbete med. Man hjälper sina leverantörer att arbeta allt smartare och effektivare. Ikea är ett av alla företag som arbetar så, och naturligtvis söker de hela tiden lägre pris från sina leverantörer. Men de utmanar och utvecklar också sina leverantörer för att hjälpa dem att utveckla hög kvalitet och rimlig lönsamhet. Det är en del av denna strategi.


En mindre framgångsrik strategi

En annan strategi är att planlöst och kortsiktigt handla nya leverantörer i varje byggprojekt till lägsta pris. De omfattande kvalitetsfel som uppstår försöker huvudentreprenören med avtal och jurister hålla ifrån sig och föra tillbaka till de underleverantörer, som man menar bär ansvaret. Man har allt färre egna medarbetare i projekten, och projektorganisationen består mest av administratörer och ÄTA-hanterare. Strategin innebär inte att driva utvecklingen; sådant får skötas av de prispressade underentreprenörerna – som inte har kraft att utveckla någonting alls.
Det vore hårt att säga att den senare strategin är världens sämsta. Men det kan vara en av de sämre strategier man kan tänka sig. För det är väl en genomtänkt strategi? Det är väl inte så att byggföretag av girighet och kortsiktighet bara agerar? Är denna strategi snarare … en avsaknad av strategi?
 

Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick om pauser, julstress och en rännil snus.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-stanna-upp-27644

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592