Meny

Full fart utan strategi

Fredrik Friblick

Full fart utan strategi

Många som nu ägnar sig åt fastighetsutveckling handlar upp byggare på lägsta pris. Svårt, då det är kapacitetsbrist på marknaden. Men byggarna letar upp leverantörer, även om dessa kanske saknar kompetens. Bara underentreprenörerna har låga priser. Och vi ser allt högre kvalitetsfelkostnader, det vill säga kostnader för att åtgärda fel. Hand upp, den som är förvånad.
Byggare upplever sig pressade att handla upp icke-seriösa underentreprenörer. Men vem är det egentligen som pressar? Hur går snacket i byggföretagens ledningsgrupper? Man kan tänka sig olika strategier.
 

En framgångsrik strategi

En strategi används av många framgångsrika företag. Tillsammans med sina medarbetare identifierar man målmedvetet sådant som varken är nödvändigt eller värdeskapande i sina processer; sådant rensar man bort. Med hjälp av medarbetarna utvecklar man konkurrenskraft med god kvalitet. De tjänster man utför blir på så sätt allt effektivare. De leverantörer man handlar upp, de utvecklar man ett nära samarbete med. Man hjälper sina leverantörer att arbeta allt smartare och effektivare. Ikea är ett av alla företag som arbetar så, och naturligtvis söker de hela tiden lägre pris från sina leverantörer. Men de utmanar och utvecklar också sina leverantörer för att hjälpa dem att utveckla hög kvalitet och rimlig lönsamhet. Det är en del av denna strategi.


En mindre framgångsrik strategi

En annan strategi är att planlöst och kortsiktigt handla nya leverantörer i varje byggprojekt till lägsta pris. De omfattande kvalitetsfel som uppstår försöker huvudentreprenören med avtal och jurister hålla ifrån sig och föra tillbaka till de underleverantörer, som man menar bär ansvaret. Man har allt färre egna medarbetare i projekten, och projektorganisationen består mest av administratörer och ÄTA-hanterare. Strategin innebär inte att driva utvecklingen; sådant får skötas av de prispressade underentreprenörerna – som inte har kraft att utveckla någonting alls.
Det vore hårt att säga att den senare strategin är världens sämsta. Men det kan vara en av de sämre strategier man kan tänka sig. För det är väl en genomtänkt strategi? Det är väl inte så att byggföretag av girighet och kortsiktighet bara agerar? Är denna strategi snarare … en avsaknad av strategi?
 

"Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen"

Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, ser ett fortsatt behov av att bygga bostäder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbyggandet-maste-halla-jamna-steg-med-befolkningen-27569
Erik Kalmaru

Vår bransch har stor miljöpåverkan – och därför kan vi göra stor skillnad!

Kunskapen om vad vi bör göra finns.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-har-stor-miljopaverkan-och-darfor-kan-vi-gora-stor-skillnad-27533
Torun Nilsson

Ge elever och lärare en aktieportfölj

Snacka om injektion mot enkla populistiska lösningar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-elever-och-larare-en-aktieportfolj-27534

"Bygg skolor som inte går att sätta eld på"

Nytt perspektiv på eskalerande samhällsproblem.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bygg-skolor-som-inte-gar-att-satta-eld-pa-27525
Anders Carlén

”Bra Zlatan, 
men du kan bättre”

Anders Carlén gör entré som chefredaktör.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/bra-zlatan-men-du-kan-battre-27548
Pernilla Ström

Gemenskap på väg tillbaka

Ensamheten är inte alltid självvald
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/gemenskap-pa-vag-tillbaka-27501

"Byggbranschens företag måste ta ansvar för att lösa kompetensbristen"

Fyra delar för säkrad kompetensförsörjning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschens-foretag-maste-ta-ansvar-att-losa-kompetensbristen-27492

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887
Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Det var eldsjälarnas tidevarv.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggprocessens-hjaltar-ar-de-som-skapar-standarder-27496

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-en-ny-social-bostadspolitik-utan-skygglappar-27472

”Pajkastningen mellan betong 
och trä måste upphöra”

"Tillför inget positivt".
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/pajkastningen-mellan-betong-och-tra-maste-upphora-27467