Meny

Ett ”Pricerunner” för byggsektorn hägrar

Ett ”Pricerunner” för byggsektorn hägrar

Det nya klassifikationssystemet Coclass har nu funnits i drygt halvtannat år som ett resultat av branschprojektet ”BSAB 2.0”. Bakgrunden till projektet var bland annat en undersökning från Svensk Byggtjänst som visade att bristande kommunikation årligen fördyrar byggproduktion och förvaltning med cirka 60 miljarder kronor. Hela branschen och de enskilda företagen i alla led skulle alltså kunna spara stora belopp om det fanns ett tillförlitligt och effektivt gemensamt språk för hela byggsektorn. Med andra ord ett klassifikationssystem som är digitalt och gäller all byggd miljö genom hela processen från idé till rivning.

Hur ser då status för tillämpning av Coclass ut i dag?  Ett flertal organisationer och företag, framför allt på beställarsidan, börjar nu implementera Coclass i sin tillgångsförvaltning, och kommer så småningom börja ställa krav på informationsleveranser baserat på Coclass från byggprojekten. Nya begrepp som ”AIM” (Asset Information Management) och ”PIM” (Projekt Information Management) börjar sprida sig i branschen. Detta är en viktig milstolpe i branschens digitalisering!


Evolution av CAD-programmen

BIM har uppstått som en evolution sprungen från CAD-programmen.  Många tror fortfarande att BIM är synonymt med att rita i 3D. BIM-utvecklingen har drivits av eldsjälar främst i projektörsledet som insett potentialen. Sedan har projektörerna försökt få såväl entreprenörer som beställare att även de inse nyttan och beställa BIM. Men att beställa BIM handlar inte om att ställa krav på projektering i 3D, det handlar ytterst om att ställa krav på informationsleveranser för olika syften. Det är då BIM börjar bli svårt…

Man kan säga att vi haft ett ”tryckande flöde” i processen, där de som levererar information i princip har varit tvungna att gissa vilken information mottagaren kan ha nytta av.  Nu börjar vi närma oss ett ”dragande flöde”, där de som ska använda informationen är de som ställer krav på informationsleveransen genom en leveransspecifikation.  Hela branschen kämpar nu med att försöka fastslå vilken information – alltså vilka objekt och egenskaper – som behövs för ett visst syfte eller en viss process. Här är Coclass en stor hjälp, eftersom systemet har drygt sjuhundra namngivna egenskaper, inklusive definition, som kan knytas till de informationsbärande digitala objekten.  Flera pågående projekt inom Smart Built Environment, till exempel Produkt- och miljödata produktion och Produkt- och miljödata förvaltning, syftar till att identifiera vilken information som är relevant. 


Simulerar badrummets livscykel

Det pågår även ett pilotprojekt där informationen kring ett badrums livscykelprocess kartläggs. I detta projekt kommer hela processen simuleras, från tidiga skeden med rumsfunktionsprogram ända till realisering av enskilda byggprodukter. Bland annat testar man kopplingar mellan komponenter i Coclass och det europeiska varuklassifikationssystemet ETIM. Den grundläggande idén med ETIM är att kunna beskriva en produkts egenskaper strukturerat, språkoberoende och relevant utifrån den specifika produktklassen. ETIM-modellen fungerar alltså som en standard för egenskapsdefinitioner gällande varor av olika slag. Arbete pågår också med att utöka möjligheten att identifiera byggvaror med unika GTIN (Global Trade Item Number). Snart kan vi hitta de varor vars egenskaper matchar de kravställda egenskaperna som CoClass bidrar med. Ett ”Pricerunner” för byggbranschen hägrar!

Jag har kämpat med att implementera BIM i byggbranschen i snart 25 år. Ju mer jag har lärt mig desto fler hinder och utmaningar har jag identifierat, men med all samtidig utveckling som pågår i branschen just nu är jag ytterst hoppfull. Vi har snart åtminstone teoretiskt löst de flesta hinder och utmaningar. Nu återstår ”bara” att implementera och tillämpa resultaten från alla utvecklingsprojekt. Där behöver branschen tillsammans hjälpas åt att etablera en svensk praxis.

Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick om pauser, julstress och en rännil snus.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-stanna-upp-27644

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592