Meny

Ett ”Pricerunner” för byggsektorn hägrar

Ett ”Pricerunner” för byggsektorn hägrar

Det nya klassifikationssystemet Coclass har nu funnits i drygt halvtannat år som ett resultat av branschprojektet ”BSAB 2.0”. Bakgrunden till projektet var bland annat en undersökning från Svensk Byggtjänst som visade att bristande kommunikation årligen fördyrar byggproduktion och förvaltning med cirka 60 miljarder kronor. Hela branschen och de enskilda företagen i alla led skulle alltså kunna spara stora belopp om det fanns ett tillförlitligt och effektivt gemensamt språk för hela byggsektorn. Med andra ord ett klassifikationssystem som är digitalt och gäller all byggd miljö genom hela processen från idé till rivning.

Hur ser då status för tillämpning av Coclass ut i dag?  Ett flertal organisationer och företag, framför allt på beställarsidan, börjar nu implementera Coclass i sin tillgångsförvaltning, och kommer så småningom börja ställa krav på informationsleveranser baserat på Coclass från byggprojekten. Nya begrepp som ”AIM” (Asset Information Management) och ”PIM” (Projekt Information Management) börjar sprida sig i branschen. Detta är en viktig milstolpe i branschens digitalisering!


Evolution av CAD-programmen

BIM har uppstått som en evolution sprungen från CAD-programmen.  Många tror fortfarande att BIM är synonymt med att rita i 3D. BIM-utvecklingen har drivits av eldsjälar främst i projektörsledet som insett potentialen. Sedan har projektörerna försökt få såväl entreprenörer som beställare att även de inse nyttan och beställa BIM. Men att beställa BIM handlar inte om att ställa krav på projektering i 3D, det handlar ytterst om att ställa krav på informationsleveranser för olika syften. Det är då BIM börjar bli svårt…

Man kan säga att vi haft ett ”tryckande flöde” i processen, där de som levererar information i princip har varit tvungna att gissa vilken information mottagaren kan ha nytta av.  Nu börjar vi närma oss ett ”dragande flöde”, där de som ska använda informationen är de som ställer krav på informationsleveransen genom en leveransspecifikation.  Hela branschen kämpar nu med att försöka fastslå vilken information – alltså vilka objekt och egenskaper – som behövs för ett visst syfte eller en viss process. Här är Coclass en stor hjälp, eftersom systemet har drygt sjuhundra namngivna egenskaper, inklusive definition, som kan knytas till de informationsbärande digitala objekten.  Flera pågående projekt inom Smart Built Environment, till exempel Produkt- och miljödata produktion och Produkt- och miljödata förvaltning, syftar till att identifiera vilken information som är relevant. 


Simulerar badrummets livscykel

Det pågår även ett pilotprojekt där informationen kring ett badrums livscykelprocess kartläggs. I detta projekt kommer hela processen simuleras, från tidiga skeden med rumsfunktionsprogram ända till realisering av enskilda byggprodukter. Bland annat testar man kopplingar mellan komponenter i Coclass och det europeiska varuklassifikationssystemet ETIM. Den grundläggande idén med ETIM är att kunna beskriva en produkts egenskaper strukturerat, språkoberoende och relevant utifrån den specifika produktklassen. ETIM-modellen fungerar alltså som en standard för egenskapsdefinitioner gällande varor av olika slag. Arbete pågår också med att utöka möjligheten att identifiera byggvaror med unika GTIN (Global Trade Item Number). Snart kan vi hitta de varor vars egenskaper matchar de kravställda egenskaperna som CoClass bidrar med. Ett ”Pricerunner” för byggbranschen hägrar!

Jag har kämpat med att implementera BIM i byggbranschen i snart 25 år. Ju mer jag har lärt mig desto fler hinder och utmaningar har jag identifierat, men med all samtidig utveckling som pågår i branschen just nu är jag ytterst hoppfull. Vi har snart åtminstone teoretiskt löst de flesta hinder och utmaningar. Nu återstår ”bara” att implementera och tillämpa resultaten från alla utvecklingsprojekt. Där behöver branschen tillsammans hjälpas åt att etablera en svensk praxis.

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941