Meny

Digitalt språk i nya funktionskrav

Digitalt språk i nya funktionskrav

Det är många som pratar om digitalisering nu. 2017 dyker ordet plötsligt upp medialt i olika sammanhang som om det vore ett modeord. Man kan tycka det är lite märkligt att begreppet först nu börjar användas så flitigt, då vi har använt datorer sedan länge. För mig och Svensk Byggtjänst som i många år arbetat med klassificering och gemensamma termer och begrepp, så undrar jag om alla är eniga av definitionen av begreppet digitalisering. Ordet härstammar ursprungligen från latinets digitus som betyder finger. Eftersom människor i alla tider räknat på fingrarna så blev det senare synonymt med tal och blev digit i engelskan (senare binärt, det vill säga ettor och nollor). Begreppet digitalisering betydde först ”omvandla till siffor” men tycks nu kunna syfta på nästan allt som har med datorer att göra.

Med datorernas intåg i byggbranschen för cirka 30 år sedan så ersatte vi penna och papper med digitala hjälpmedel. Fram till nu har vi digitaliserat de traditionella dokumenten i byggprocessen till exempel bygghandlingar (dokumenten har blivit digitala i till exempel PDF-format). Vi använder ny teknik för att producera gårdagens handlingar med exakt samma innehåll.

Fortfarande använder vi ”handlingsskeden” för att indela projekteringsprocessen i till exempel systemhandlingsskede, bygghandlingsskede och så vidare.

Frågan är om vi blivit så speciellt digitala bara för att pappret nu blivit en digital fil? Enligt min mening är det egentligen först nu när vi börjar digitalisera själva innehållet i våra dokument på ett strukturerat sätt, som branschen tar ett jättekliv utvecklingsmässigt.


Byggprojekt utan ritningar

Informationsleveranser ersätter ritningsleveranser från modeller med informationsobjekt (BIM). I vårt grannland Norge betraktas ritningar vara ”grafiska rapporter” och i Sverige börjar vi se byggprojekt utan ritningar till exempel nya Slussen. Detta innebär en stor förändring i hela synen på vad en ritning är, inte minst som juridisk handling. Entreprenadjuridiken och våra standardavtal hänger inte riktigt med i denna förändring. 

På sikt påverkas även andra typiska dokument som vi hanterar i samhällsbyggnadsprocessen, till exempel tekniska beskrivningar, mängdförteckningar med mera som också i framtiden kommer vara ”rapporter” från en integrerad informationsmodell. Branschen är nu inne i ett ”paradigmskifte” och kanske är det därför helt rätt att säga att vi först nu 2017 påbörjar digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn.

I denna nya digitala omvärld utan dokument krävs ett gemensamt digitalt språk så att både människor och datorer kan kommunicera med varandra. Detta nya språk inom byggsektorn är sedan ett år tillbaka färdigt och heter Coclass. Nu tar Svensk Byggtjänst nästa steg och påbörjar arbetet med ”AMA Funktion”. En helt ny AMA utgåva med fokus på funktions- och totalentreprenader. Istället för att fokusera på lösningar så fokuserar vi på kraven. AMA Funktion kommer att vara baserat på Coclass och med ett ”BIM-mindset” det vill säga att kraven utformas som egenskaper knutna till informationsobjekt (Coclass-koder). 

Så var beredd! Efter årsskiftet startar det konkreta utvecklingsarbetet med nya AMA Funktion baserat på Coclass.

Nils-Eric Sandberg

Högre skatt på bostaden?

Allt ska beskattas, så mycket som möjligt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hogre-skatt-pa-bostaden-26653

Inför den nya standarden för säkrare arbete på stege

Arbetsmiljöverket tar inte chansen att minska antalet stegrelaterade fallolyckor.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/infor-den-nya-standarden-sakrare-arbete-pa-stege-26645
Staffan Åkerlund

Äntligen ser vi början på slutet av slöseriet

ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/antligen-ser-vi-borjan-pa-slutet-av-sloseriet-26654
Fredrik Friblick

Det ska kännas fel

En förändring ska upplevas som jobbig.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/det-ska-kannas-fel-26607

”Vi har inte råd att missa den kompetens som finns”

Det behövs fler kvinnor i alla byggyrken.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-inte-rad-att-missa-den-kompetens-som-finns-26597
Staffan Åkerlund

Att gynna rika hushåll på de svagas bekostnad

Hur finansieras bostäder i prissegment som öppnar boende för majoriteten?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/att-gynna-rika-hushall-pa-de-svagas-bekostnad-26602
Erik Kalmaru

”Dags att kavla upp ärmarna för bättre livsmiljöer”

Vad kan regeringens arkitekturpolicy göra för Sveriges gestaltade miljö?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-kavla-upp-armarna-battre-livsmiljoer-26620

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629
Torun Nilsson

Kina skapar orosmoln

De dåliga nyheterna tycks bara fortsätta.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/kina-skapar-orosmoln-26570

Den byggande arkitekten värnar kvalitet i byggandet

Alltfler arkitektföretag intresserar sig för egen projektutveckling.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/den-byggande-arkitekten-varnar-kvalitet-i-byggandet-26559
Staffan Åkerlund

Första gången – chans till riktig bostadspolitik

Ett gemensamt samhällsbyggnadsprojekt ligger på riksdagens bord.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/forsta-gangen-chans-till-riktig-bostadspolitik-26575