Meny

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

I samband med BIM och Internet of Things (IoT) börjar alltfler tala om digital tvilling, det vill säga en digital kopia av en fysisk tillgång. Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen. Den digitala kopian kan till exempel användas för att lagra och presentera objektets tillstånd i realtid, baserat på de data som sensorer samlar in genom en ansluten enhet (IoT).

Att en fysisk byggnad eller en byggdel kan ha en digital tvilling genom en grafisk modell i 3D är lätt att förstå. Men digitala tvillingar är mer komplexa än så, och kan representera flera abstraktioner och aspekter. Varje digitalt objekt kan nämligen i sig delas upp av ett tvillingpar där den ena tvillingen representerar funktion (en funktionsaspekt som beskriver objektets huvudfunktion) och där den andra tvillingen representerar produkt (en produktsaspekt som beskriver den byggprodukt som uppfyller funktionskravet).


Digital tvilling uppstår först

Ofta uppstår den digitala tvillingen innan dess fysiska motsvarighet när vi under projekteringsprocessen bygger virtuella datormodeller. Slutligt beslut om vilka produkter som uppfyller funktionskraven tas först senare i processen, typiskt under produktionsskedet. Ibland uppstår den digitala tvillingen först i efterhand, till exempel när man dokumenterar en befintlig fastighet i ett förvaltningssystem. Då är det snarare de fysiska komponenterna med deras produktdata som inventeras, medan objektens funktionskrav saknas.

Det är viktigt att förstå att det nya klassifikationssystemet Coclass är byggt med ”inneboende funktion” som indelningsgrund. Vad som är en funktion är kanske inte alla gånger så självklart.  Man skulle kunna säga att det beskriver ”det som byggdelen är avsett att användas till”. Enligt begrepps-bestämning i SS-EN 81346-1:2010 är funktion ”avsett eller uppnått ändamål eller syfte”, och enligt ABT 06 (allmänna bestämmelser för totalentreprenader) är funktion ”sådan användbarhet eller sådan för användbarhet nödvändig egenskap, som normalt konstateras genom mätning, provning eller nyttjande”.

Ett enkelt exempel på hur Coclass kan tillämpas är om vi till exempel betraktar byggprodukten stålrör. Ett stålrör kan användas för att skapa många funktioner, och därmed ingå i flera klasser: ”ULD Pelare”, ”UBD Stolpe”, ”UMN Följare”, ”UAF Växtstöd”, ”WPA Rör” för att nämna några.

Det är alltså skillnad på produkt och funktion, men de hänger ihop som olika aspekter på samma ting. I vår nya sköna digitala värld kanske vi istället ska börja tala om fysiska tvillingar?

Erik Kalmaru

Vår bransch har stor miljöpåverkan – och därför kan vi göra stor skillnad!

Kunskapen om vad vi bör göra finns.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-har-stor-miljopaverkan-och-darfor-kan-vi-gora-stor-skillnad-27533
Torun Nilsson

Ge elever och lärare en aktieportfölj

Snacka om injektion mot enkla populistiska lösningar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-elever-och-larare-en-aktieportfolj-27534

"Bygg skolor som inte går att sätta eld på"

Nytt perspektiv på eskalerande samhällsproblem.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bygg-skolor-som-inte-gar-att-satta-eld-pa-27525
Anders Carlén

”Bra Zlatan, 
men du kan bättre”

Anders Carlén gör entré som chefredaktör.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/bra-zlatan-men-du-kan-battre-27548
Pernilla Ström

Gemenskap på väg tillbaka

Ensamheten är inte alltid självvald
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/gemenskap-pa-vag-tillbaka-27501
Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Det var eldsjälarnas tidevarv.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggprocessens-hjaltar-ar-de-som-skapar-standarder-27496

"Byggbranschens företag måste ta ansvar för att lösa kompetensbristen"

Fyra delar för säkrad kompetensförsörjning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschens-foretag-maste-ta-ansvar-att-losa-kompetensbristen-27492

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-en-ny-social-bostadspolitik-utan-skygglappar-27472
Fredrik Friblick

Full fart utan strategi

Vem är det egentligen som pressar?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/full-fart-utan-strategi-27473
Staffan Åkerlund

"VA-tekniken är värd 
all sin uppmärksamhet"

Fysisk och mental närhet till sitt universitet är vitaliserande för många städer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/va-tekniken-ar-vard-all-sin-uppmarksamhet-27471