Meny

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

I samband med BIM och Internet of Things (IoT) börjar alltfler tala om digital tvilling, det vill säga en digital kopia av en fysisk tillgång. Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen. Den digitala kopian kan till exempel användas för att lagra och presentera objektets tillstånd i realtid, baserat på de data som sensorer samlar in genom en ansluten enhet (IoT).

Att en fysisk byggnad eller en byggdel kan ha en digital tvilling genom en grafisk modell i 3D är lätt att förstå. Men digitala tvillingar är mer komplexa än så, och kan representera flera abstraktioner och aspekter. Varje digitalt objekt kan nämligen i sig delas upp av ett tvillingpar där den ena tvillingen representerar funktion (en funktionsaspekt som beskriver objektets huvudfunktion) och där den andra tvillingen representerar produkt (en produktsaspekt som beskriver den byggprodukt som uppfyller funktionskravet).


Digital tvilling uppstår först

Ofta uppstår den digitala tvillingen innan dess fysiska motsvarighet när vi under projekteringsprocessen bygger virtuella datormodeller. Slutligt beslut om vilka produkter som uppfyller funktionskraven tas först senare i processen, typiskt under produktionsskedet. Ibland uppstår den digitala tvillingen först i efterhand, till exempel när man dokumenterar en befintlig fastighet i ett förvaltningssystem. Då är det snarare de fysiska komponenterna med deras produktdata som inventeras, medan objektens funktionskrav saknas.

Det är viktigt att förstå att det nya klassifikationssystemet Coclass är byggt med ”inneboende funktion” som indelningsgrund. Vad som är en funktion är kanske inte alla gånger så självklart.  Man skulle kunna säga att det beskriver ”det som byggdelen är avsett att användas till”. Enligt begrepps-bestämning i SS-EN 81346-1:2010 är funktion ”avsett eller uppnått ändamål eller syfte”, och enligt ABT 06 (allmänna bestämmelser för totalentreprenader) är funktion ”sådan användbarhet eller sådan för användbarhet nödvändig egenskap, som normalt konstateras genom mätning, provning eller nyttjande”.

Ett enkelt exempel på hur Coclass kan tillämpas är om vi till exempel betraktar byggprodukten stålrör. Ett stålrör kan användas för att skapa många funktioner, och därmed ingå i flera klasser: ”ULD Pelare”, ”UBD Stolpe”, ”UMN Följare”, ”UAF Växtstöd”, ”WPA Rör” för att nämna några.

Det är alltså skillnad på produkt och funktion, men de hänger ihop som olika aspekter på samma ting. I vår nya sköna digitala värld kanske vi istället ska börja tala om fysiska tvillingar?

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941
Erik Kalmaru

”Kan beställaren bli byggbranschens biltillverkare?”

Hur blir man en föredömlig beställare och byggherre?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/kan-bestallaren-bli-byggbranschens-biltillverkare-26939