Meny

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

I samband med BIM och Internet of Things (IoT) börjar alltfler tala om digital tvilling, det vill säga en digital kopia av en fysisk tillgång. Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen. Den digitala kopian kan till exempel användas för att lagra och presentera objektets tillstånd i realtid, baserat på de data som sensorer samlar in genom en ansluten enhet (IoT).

Att en fysisk byggnad eller en byggdel kan ha en digital tvilling genom en grafisk modell i 3D är lätt att förstå. Men digitala tvillingar är mer komplexa än så, och kan representera flera abstraktioner och aspekter. Varje digitalt objekt kan nämligen i sig delas upp av ett tvillingpar där den ena tvillingen representerar funktion (en funktionsaspekt som beskriver objektets huvudfunktion) och där den andra tvillingen representerar produkt (en produktsaspekt som beskriver den byggprodukt som uppfyller funktionskravet).


Digital tvilling uppstår först

Ofta uppstår den digitala tvillingen innan dess fysiska motsvarighet när vi under projekteringsprocessen bygger virtuella datormodeller. Slutligt beslut om vilka produkter som uppfyller funktionskraven tas först senare i processen, typiskt under produktionsskedet. Ibland uppstår den digitala tvillingen först i efterhand, till exempel när man dokumenterar en befintlig fastighet i ett förvaltningssystem. Då är det snarare de fysiska komponenterna med deras produktdata som inventeras, medan objektens funktionskrav saknas.

Det är viktigt att förstå att det nya klassifikationssystemet Coclass är byggt med ”inneboende funktion” som indelningsgrund. Vad som är en funktion är kanske inte alla gånger så självklart.  Man skulle kunna säga att det beskriver ”det som byggdelen är avsett att användas till”. Enligt begrepps-bestämning i SS-EN 81346-1:2010 är funktion ”avsett eller uppnått ändamål eller syfte”, och enligt ABT 06 (allmänna bestämmelser för totalentreprenader) är funktion ”sådan användbarhet eller sådan för användbarhet nödvändig egenskap, som normalt konstateras genom mätning, provning eller nyttjande”.

Ett enkelt exempel på hur Coclass kan tillämpas är om vi till exempel betraktar byggprodukten stålrör. Ett stålrör kan användas för att skapa många funktioner, och därmed ingå i flera klasser: ”ULD Pelare”, ”UBD Stolpe”, ”UMN Följare”, ”UAF Växtstöd”, ”WPA Rör” för att nämna några.

Det är alltså skillnad på produkt och funktion, men de hänger ihop som olika aspekter på samma ting. I vår nya sköna digitala värld kanske vi istället ska börja tala om fysiska tvillingar?

Torun Nilsson

Växande klyftor ger boendesegregation

Vem vet, plötsligt händer det.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vaxande-klyftor-ger-boendesegregation-27263

Vi ingenjörer måste kunna råda politikerna

Dags att ta ställning om koldioxidlagring.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-ingenjorer-maste-kunna-rada-politikerna-27245
Staffan Åkerlund

Subprimelånens comeback!

Tio år efter Lehman Brothers-kraschen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/subprimelanens-comeback-27262
Pernilla Ström

De svagaste behöver vackra miljöer

Jag blev inte långvarig i det fula huset.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/de-svagaste-behover-vackra-miljoer-27223
Staffan Åkerlund

De många små insatserna måste bli så många fler

Dagens bostadsmarknad är decentraliserad och småskalig.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/de-manga-sma-insatserna-maste-bli-sa-manga-fler-27220

"Kontrakten har nyckeln till lönsam anläggning"

Trafikverket måste våga ställa krav.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kontrakten-har-nyckeln-till-lonsam-anlaggning-27214
Fredrik Friblick

Mot nya höjder

Om stavhopparen var byggare.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mot-nya-hojder-27200

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Frågan som en kommande 
regering inte får missa!

Alla konkreta och resultatinriktade åtgärder mot svartjobb behövs.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/fragan-som-en-kommande-regering-inte-far-missa-27187
Staffan Åkerlund

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

Hyreskommissionens förslag – en välkommen rapport.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/befria-tankandet-fran-gamla-tiders-lasningar-27197
Erik Kalmaru

”Allt är sagt inom bostadspolitiken – nu är det dags att göra allt”

Många hoppas på blocköverskridande bostadspolitik.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-ar-sagt-inom-bostadspolitiken-nu-ar-det-dags-att-gora-allt-27201