Meny

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

I samband med BIM och Internet of Things (IoT) börjar alltfler tala om digital tvilling, det vill säga en digital kopia av en fysisk tillgång. Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen. Den digitala kopian kan till exempel användas för att lagra och presentera objektets tillstånd i realtid, baserat på de data som sensorer samlar in genom en ansluten enhet (IoT).

Att en fysisk byggnad eller en byggdel kan ha en digital tvilling genom en grafisk modell i 3D är lätt att förstå. Men digitala tvillingar är mer komplexa än så, och kan representera flera abstraktioner och aspekter. Varje digitalt objekt kan nämligen i sig delas upp av ett tvillingpar där den ena tvillingen representerar funktion (en funktionsaspekt som beskriver objektets huvudfunktion) och där den andra tvillingen representerar produkt (en produktsaspekt som beskriver den byggprodukt som uppfyller funktionskravet).


Digital tvilling uppstår först

Ofta uppstår den digitala tvillingen innan dess fysiska motsvarighet när vi under projekteringsprocessen bygger virtuella datormodeller. Slutligt beslut om vilka produkter som uppfyller funktionskraven tas först senare i processen, typiskt under produktionsskedet. Ibland uppstår den digitala tvillingen först i efterhand, till exempel när man dokumenterar en befintlig fastighet i ett förvaltningssystem. Då är det snarare de fysiska komponenterna med deras produktdata som inventeras, medan objektens funktionskrav saknas.

Det är viktigt att förstå att det nya klassifikationssystemet Coclass är byggt med ”inneboende funktion” som indelningsgrund. Vad som är en funktion är kanske inte alla gånger så självklart.  Man skulle kunna säga att det beskriver ”det som byggdelen är avsett att användas till”. Enligt begrepps-bestämning i SS-EN 81346-1:2010 är funktion ”avsett eller uppnått ändamål eller syfte”, och enligt ABT 06 (allmänna bestämmelser för totalentreprenader) är funktion ”sådan användbarhet eller sådan för användbarhet nödvändig egenskap, som normalt konstateras genom mätning, provning eller nyttjande”.

Ett enkelt exempel på hur Coclass kan tillämpas är om vi till exempel betraktar byggprodukten stålrör. Ett stålrör kan användas för att skapa många funktioner, och därmed ingå i flera klasser: ”ULD Pelare”, ”UBD Stolpe”, ”UMN Följare”, ”UAF Växtstöd”, ”WPA Rör” för att nämna några.

Det är alltså skillnad på produkt och funktion, men de hänger ihop som olika aspekter på samma ting. I vår nya sköna digitala värld kanske vi istället ska börja tala om fysiska tvillingar?

Fredrik Friblick

"Liten duva stjälper ofta stort lass"

Om paralleller mellan att våra vilda djur och att utveckla branschen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/liten-duva-stjalper-ofta-stort-lass-27906
Anders Carlén

"Ingen kommer undan när stormen drar fram"

Även byggbranschen drabbades av stormen Alfrida, påminner Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ingen-kommer-undan-nar-stormen-drar-fram-27894

”Det bästa får inte bli det godas fiende”

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/det-basta-far-inte-bli-det-godas-fiende-27892
Nils-Eric Sandberg

Vår bisarra riksbank

Många av riksbankscheferna har haft konstiga idéer
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bisarra-riksbank-27862
Erik Kalmaru

Riksarkitekten påminner oss 
om vilket samhälle vi vill skapa

Är det i år vi börjar resan mot samhället i arkitekturpolicyn?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/riksarkitekten-paminner-oss-om-vilket-samhalle-vi-vill-skapa-27874
Anders Carlén

Hållbarhet kan mätas 
i kronor och ören

Har vi råd att inte hålla koll på slöseriet?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/hallbarhet-kan-matas-i-kronor-och-oren-27861

Vi vill inte ha den norska modellen till Sverige

Delar av norsk infrastrukturmarknad har helt enkelt havererat.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-inte-ha-den-norska-modellen-till-sverige-27858

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887
Torun Nilsson

"Låt oss få rum att sova på jobbet"

"Byggbranschen kan bidra med kloka förslag," skriver Torun Nilsson.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lat-oss-fa-rum-att-sova-pa-jobbet-27837
Anders Carlén

"Vem ska betala för kalaset?"

Att agera testpilot kostar pengar, påminner Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/vem-ska-betala-kalaset-27835

"Dags att slå fast – koppar är grönt"

Hannu Heiskanen, ordförande för SCDA, hävdar att koppar är ett hållbart byggmaterial.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/dags-att-sla-fast-koppar-ar-gront-27825