Meny

"Den tysta kanariefågeln"

Fredrik Friblick

"Den tysta kanariefågeln"

Förr i tiden hade man med sig burar med kanariefåglar ner i kolgruvorna för att kontrollera om det fanns tillräckligt med syre där nere. Kanariefåglar är mer känsliga än människor för giftiga gaser, så genom att se hur fåglarna reagerade kunde gruvarbetarna få veta om miljön var bra nog för dem själva. Så länge kanariefågeln kvitttrade var det ofarligt. Då fågeln tystnade var det fara på färde.

Det är mörkt ute nu. Det brukar vara det så här års, så mörkret ska inte övertolkas. Även om det är en del som känns oroande i vår omvärld i dessa dagar, så är det högkonjunktur i byggandet. Det innebär goda förutsättningar för att utveckla versamheten och kulturen i företagen.

När praktikanterna tystnar

Det är nu länge sedan sommaren, då många byggföretag och andra företag i samhällsbyggandet tar emot praktikanter. Ofta är praktikanterna frimodiga och har mycket att tillföra. Många är nyfikna och tar in allt som sker i företagen. Praktikanterna ställer frågor, de deltar i fikadiskussioner och man hör dem i korridorerna.

Sommarpraktikanterna kom in och deltog i diskussioner i byggföretagen. De frågade och pratade. Men på vissa arbetsplatser tystnar praktikanterna. De samtalsämnen och den samtalston de upplever stämmer inte med de färgglada broschyrer och de snygga hemsidor som beskrivit företaget, där de praktiserade.

”Jag upplevde inte att det var kul. Jag ville tala om byggande och framtiden, om logistik och om BIM, men det funkade inte där jag praktiserade. Det var en helt annan värld; ett klimat som kändes otidsenlig. Jag kände att jag inte passade in. Där vill jag inte arbeta.”

Så sa praktikanten som varit på ett byggföretag i somras. Hon tystnade.

Det kan företagen ha god nytta av

Om praktikanter bjuds in i en inkluderande företagskultur, till att vara med i intressanta diskussioner om hur företagen kan utvecklas, hur arbetsklimatet kan förbättras och hur produktiviteten kan öka, då kommer praktikanterna att fortsätta fråga och prata. Här står flera byggföretag inför en utmaning.

Kanariefåglar används inte längre i kolgruvorna. Men däremot är det flera företag i samhällsbyggandet som skulle ha god nytta av att använda sina praktikanter som kanariefåglar till nästa sommar. Om praktikanten tystnar, då är det en varningssignal.

Information levererad med Coclass

I Coclass och LOD har vi lagt grunden för framtida metodik kring informationsleveranser.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/information-levererad-med-coclass-26534
Pernilla Ström

Hål i huvudet-svar på skott i foten

Vi övriga får kämpa på Donald Trumps USA förutan.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hal-i-huvudet-svar-pa-skott-i-foten-26520
Staffan Åkerlund

Teknisk och social upprustning är både möjlig och lönsam

Två rapporter som förklarar tillståndet i samhällsbyggandet.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/teknisk-och-social-upprustning-ar-bade-mojlig-och-lonsam-26519
Nils-Eric Sandberg

En begriplig budget?

Om tågen kör i 320 kilometer i timmen kommer de kanske fram i tid.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/en-begriplig-budget-26484

Hur lite kan vi digitalisera?

Möjligheter och hot när utvecklingen går rasande snabbt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-lite-kan-vi-digitalisera-26482
Erik Kalmaru

Framtidens stad måste vara mer än miljösmart

Har certifieringssystemen blivit för många?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/framtidens-stad-maste-vara-mer-miljosmart-26494
Staffan Åkerlund

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Framgångssagan var ett skickligt kamouflerat ”race to the bottom”.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/carillions-ode-ar-en-smartsam-paminnelse-26481
Fredrik Friblick

Krokodiltårar på Nilens strand

Det är inte alltid som vi hoppas eller önskar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/krokodiltarar-pa-nilens-strand-26442

“Vi vill ha nolltolerans mot sexism och trakasserier”

Lyssna och ta våra berättelser på allvar!
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-ha-nolltolerans-mot-sexism-och-trakasserier-26415
Staffan Åkerlund

Halvfullt eller halvtomt?

Varför har vi fortfarande så renodlade kvinno- och mansyrken?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/halvfullt-eller-halvtomt-26439