Meny

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Ibland har man mycket att göra. Inte minst i byggindustrin. Det är lätt att rusa på. Ännu hetsigare kan det vara strax före jul. Vad man skulle behöva är att sitta ner en stund.

Ett av mina första jobb var på ett av de stora byggföretagen. Tillsammans med en erfaren snickare gjorde vi mindre ombyggnader på företagets huvudkontor. Någon vägg revs här, dörrar byttes där. Det fanns att göra.

Då vi hastade genom kulverten som förband de olika kontorsbyggnaderna, stannande min kollega plötsligt. Han såg sig om över axeln, varpå han drog in mig i ett litet teknikrum. Där inne stod en stol och på ett litet bord låg en dosa snus och några tidningar.

Föll i djup sömn

På några sekunder hade min mentor intagit position i stolen, och föll omedelbart i djup sömn. Avslappnat balanserade han på stolens bakben. Vad skulle jag göra? Tidningarna erbjöd inte någon uppbygglig läsning, men bristerna i text och handling kompenserades i viss mån av rikligt med färgfoton, där alla genomgående hade mycket ont om kläder. Jag tittade på klockan. Då det gått nästan tjugo minuter harklade jag mig. Han vippade till på stolen; det ryckte i mustaschen. Snarkningarna tilltog. Jag stod där jag stod. Tittade på klockan.

Så hördes ett svagt ljud utifrån korridoren. Snickaren ryckte till och spärrade upp ögonen. Ljudet kom närmare. Med skjortärmen torkade han bort en rännil snus från hakan. Med ens stod han med örat mot dörren.

Upprepade sig varje dag

På den tiden serverades det fika på detta byggföretags huvudkontor från små vagnar som kördes från rum till rum. På så sätt undvek man såväl avbrott i arbetet som konspirerande mot företagsledningen i fikarummen. Då vagnen passerat var min läromästare med ett språng ifatt. Lite andfått delgav han damen med vagnen att det var mycket att stå i, men att vi kunde få kaffet och kakan där på plats.

Detta upprepade sig under hela den tid vi arbetade tillsammans. Varje dag. Om man har överseende med att han kanske inte reflekterade över förbättringsområden i sitt arbete, så tänker jag att han ändå var en oöverträffad mästare i pausandets konst, och i det avseendet något av en förebild för oss alla.

Nu är det snart jul. Må alla och envar ges tillfälle att stanna upp efter ett hektiskt år i samhällsbyggandet.

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592
Nils-Eric Sandberg

"Dröm om en rationell bostadspolitik"

Antag en rationell bostadsmarknad, med hjälp av fantasin, skriver Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/drom-om-en-rationell-bostadspolitik-27581