Meny

Bostadsfönstret står ännu öppet

Pernilla Ström

Bostadsfönstret står ännu öppet

Diplomater talar ibland om hur det plötsligt kan uppstå ett fönster mot rum som tidigare tyckts hermetiskt tillslutna; hur det blir möjligt att träffa överenskommelser där låsningarna tidigare varit ogenomträngliga.

För sådana tillfällen gäller det att vara förberedd; ha alla papper klara, beslutsunderlaget på plats, handlingarna för signering. Och vad som länge varit oöverstigligt blir plötsligt praktisk politik.

Vi har under några år haft ett sådant fönster öppet när det gäller den svenska bostads­politiken. Jag tänker bland annat på ränteavdragen – denna destruktiva och regressivt omfördelande kraft i våra överhettade storstadsområden. De borde ha avskaffats redan när fastighetsskatten slopades. Men då som nu stod partitaktik före ekonomisk klokskap. För inte vill man stöta sig med den burgna, belånade medelklassen i storstadens attraktiva innerstadsvåningar och Brommavillor.


Effekten slår mot unga

Eftersom priserna fortsatt att rusa, underblåsta av generösa ränteavdrag och välvilligt sinnade banker, har en rad andra illa genomtänkta åtgärder satts in i stället. Effekten slår främst mot unga som inte påbörjat sin bostadskarriär, nyanlända utan tillgångar och barnfamiljer med begränsade inkomster. Till dem som har är däremot fortsatt givet.

Vad jag inte förstår är varför så få protesterar.

Bostadsköerna ringlar långa. Flyttskatten låser in äldre par i för stora bostäder, änkor i paradvåningar. Växande barnfamiljer trängs på alltför få kvadratmetrar när flyttkedjorna gått i baklås. Byggregler och höga kostnader gör nyproduktionen oåtkomlig för hushåll med begränsade inkomster. Kraven på egen insats liksom taket på hur stort lånet får vara relativt lönen, stänger effektivt ute den som saknar välfylld plånbok eller föräldrar som är beredda att skjuta till pengar. Påtvingade amorteringar barskrapar unga familjer i en period av livet då de ändå har många andra stora utgifter. Och den som tänkt sig spara till insatsen står med lång näsa när regeringen ändrar villkoren för investeringssparkontot.


Lite har hänt i bostadspolitiken

Jag minns mina egna år på 1980-talet i sunkiga, ockerprisade andrahandslägenheter. Rädslan att bli påkommen. Rädslan att inte ha någonstans att ta vägen. Rädslan att drabbas som väninnan: En förmiddag när hon satt och tentapluggade bultade det hårt på dörren. Två timmar senare stod hon med sina banankartonger och papperskassar gråtande på gatan, där vi plockade upp henne.

Jag tänker på alla dem som har det på samma vis. Och jag undrar varför vi så litet har lärt, så litet har uträttat under alla dessa år när det gäller skevheterna i bostadspolitiken. Och om vi återigen ska försitta tillfället.

De senaste årens kraftiga uppgång i bostadspriserna ser nämligen ut att ha avstannat. Inflationen är på väg upp. Med den stiger även kostnaderna för bolånen – liksom värdet på ränteavdragen som därmed blir än svårare att avveckla.

Än en tid står fönstret öppet. Men det håller på att slå igen.

Digitalt språk i nya funktionskrav

Efter årsskiftet startar det konkreta utvecklingsarbetet med nya AMA Funktion.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digitalt-sprak-i-nya-funktionskrav-26100
Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098

Planering för effektivt resursnyttjande

Om produktiviteten ska förbättras måste planeringen förbättras.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/planering-effektivt-resursnyttjande-26092
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085
Staffan Åkerlund

Någon vill göra det extra tufft för Urban

Kurera alla tendenser till lånehysteri genom att främja konkurrens mellan boendeformerna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nagon-vill-gora-det-extra-tufft-urban-26059

Betong är brandsäkert och minskar skaderisker

Det säger sig självt att kan man förhindra att en brand sprider sig så ökar säkerheten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betong-ar-brandsakert-och-minskar-skaderisker-26053
Torun Nilsson

Trump har den perfekta mixen

Kanske är Trumps presidentskap inte den tillfällighet de flesta hoppas på.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/trump-har-den-perfekta-mixen-26023
Staffan Åkerlund

Psykologin betyder mycket för konjunkturen

Vad har potential att utlösa ett skred av sensationella rubriker? Det börjar på b ...
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/psykologin-betyder-mycket-konjunkturen-26022