Meny

Bostadsfönstret står ännu öppet

Pernilla Ström

Bostadsfönstret står ännu öppet

Diplomater talar ibland om hur det plötsligt kan uppstå ett fönster mot rum som tidigare tyckts hermetiskt tillslutna; hur det blir möjligt att träffa överenskommelser där låsningarna tidigare varit ogenomträngliga.

För sådana tillfällen gäller det att vara förberedd; ha alla papper klara, beslutsunderlaget på plats, handlingarna för signering. Och vad som länge varit oöverstigligt blir plötsligt praktisk politik.

Vi har under några år haft ett sådant fönster öppet när det gäller den svenska bostads­politiken. Jag tänker bland annat på ränteavdragen – denna destruktiva och regressivt omfördelande kraft i våra överhettade storstadsområden. De borde ha avskaffats redan när fastighetsskatten slopades. Men då som nu stod partitaktik före ekonomisk klokskap. För inte vill man stöta sig med den burgna, belånade medelklassen i storstadens attraktiva innerstadsvåningar och Brommavillor.


Effekten slår mot unga

Eftersom priserna fortsatt att rusa, underblåsta av generösa ränteavdrag och välvilligt sinnade banker, har en rad andra illa genomtänkta åtgärder satts in i stället. Effekten slår främst mot unga som inte påbörjat sin bostadskarriär, nyanlända utan tillgångar och barnfamiljer med begränsade inkomster. Till dem som har är däremot fortsatt givet.

Vad jag inte förstår är varför så få protesterar.

Bostadsköerna ringlar långa. Flyttskatten låser in äldre par i för stora bostäder, änkor i paradvåningar. Växande barnfamiljer trängs på alltför få kvadratmetrar när flyttkedjorna gått i baklås. Byggregler och höga kostnader gör nyproduktionen oåtkomlig för hushåll med begränsade inkomster. Kraven på egen insats liksom taket på hur stort lånet får vara relativt lönen, stänger effektivt ute den som saknar välfylld plånbok eller föräldrar som är beredda att skjuta till pengar. Påtvingade amorteringar barskrapar unga familjer i en period av livet då de ändå har många andra stora utgifter. Och den som tänkt sig spara till insatsen står med lång näsa när regeringen ändrar villkoren för investeringssparkontot.


Lite har hänt i bostadspolitiken

Jag minns mina egna år på 1980-talet i sunkiga, ockerprisade andrahandslägenheter. Rädslan att bli påkommen. Rädslan att inte ha någonstans att ta vägen. Rädslan att drabbas som väninnan: En förmiddag när hon satt och tentapluggade bultade det hårt på dörren. Två timmar senare stod hon med sina banankartonger och papperskassar gråtande på gatan, där vi plockade upp henne.

Jag tänker på alla dem som har det på samma vis. Och jag undrar varför vi så litet har lärt, så litet har uträttat under alla dessa år när det gäller skevheterna i bostadspolitiken. Och om vi återigen ska försitta tillfället.

De senaste årens kraftiga uppgång i bostadspriserna ser nämligen ut att ha avstannat. Inflationen är på väg upp. Med den stiger även kostnaderna för bolånen – liksom värdet på ränteavdragen som därmed blir än svårare att avveckla.

Än en tid står fönstret öppet. Men det håller på att slå igen.

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941