Meny

Bostadsfönstret står ännu öppet

Pernilla Ström

Bostadsfönstret står ännu öppet

Diplomater talar ibland om hur det plötsligt kan uppstå ett fönster mot rum som tidigare tyckts hermetiskt tillslutna; hur det blir möjligt att träffa överenskommelser där låsningarna tidigare varit ogenomträngliga.

För sådana tillfällen gäller det att vara förberedd; ha alla papper klara, beslutsunderlaget på plats, handlingarna för signering. Och vad som länge varit oöverstigligt blir plötsligt praktisk politik.

Vi har under några år haft ett sådant fönster öppet när det gäller den svenska bostads­politiken. Jag tänker bland annat på ränteavdragen – denna destruktiva och regressivt omfördelande kraft i våra överhettade storstadsområden. De borde ha avskaffats redan när fastighetsskatten slopades. Men då som nu stod partitaktik före ekonomisk klokskap. För inte vill man stöta sig med den burgna, belånade medelklassen i storstadens attraktiva innerstadsvåningar och Brommavillor.


Effekten slår mot unga

Eftersom priserna fortsatt att rusa, underblåsta av generösa ränteavdrag och välvilligt sinnade banker, har en rad andra illa genomtänkta åtgärder satts in i stället. Effekten slår främst mot unga som inte påbörjat sin bostadskarriär, nyanlända utan tillgångar och barnfamiljer med begränsade inkomster. Till dem som har är däremot fortsatt givet.

Vad jag inte förstår är varför så få protesterar.

Bostadsköerna ringlar långa. Flyttskatten låser in äldre par i för stora bostäder, änkor i paradvåningar. Växande barnfamiljer trängs på alltför få kvadratmetrar när flyttkedjorna gått i baklås. Byggregler och höga kostnader gör nyproduktionen oåtkomlig för hushåll med begränsade inkomster. Kraven på egen insats liksom taket på hur stort lånet får vara relativt lönen, stänger effektivt ute den som saknar välfylld plånbok eller föräldrar som är beredda att skjuta till pengar. Påtvingade amorteringar barskrapar unga familjer i en period av livet då de ändå har många andra stora utgifter. Och den som tänkt sig spara till insatsen står med lång näsa när regeringen ändrar villkoren för investeringssparkontot.


Lite har hänt i bostadspolitiken

Jag minns mina egna år på 1980-talet i sunkiga, ockerprisade andrahandslägenheter. Rädslan att bli påkommen. Rädslan att inte ha någonstans att ta vägen. Rädslan att drabbas som väninnan: En förmiddag när hon satt och tentapluggade bultade det hårt på dörren. Två timmar senare stod hon med sina banankartonger och papperskassar gråtande på gatan, där vi plockade upp henne.

Jag tänker på alla dem som har det på samma vis. Och jag undrar varför vi så litet har lärt, så litet har uträttat under alla dessa år när det gäller skevheterna i bostadspolitiken. Och om vi återigen ska försitta tillfället.

De senaste årens kraftiga uppgång i bostadspriserna ser nämligen ut att ha avstannat. Inflationen är på väg upp. Med den stiger även kostnaderna för bolånen – liksom värdet på ränteavdragen som därmed blir än svårare att avveckla.

Än en tid står fönstret öppet. Men det håller på att slå igen.

Nils-Eric Sandberg

En begriplig budget?

Om tågen kör i 320 kilometer i timmen kommer de kanske fram i tid.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/en-begriplig-budget-26484

Hur lite kan vi digitalisera?

Möjligheter och hot när utvecklingen går rasande snabbt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-lite-kan-vi-digitalisera-26482
Erik Kalmaru

Framtidens stad måste vara mer än miljösmart

Har certifieringssystemen blivit för många?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/framtidens-stad-maste-vara-mer-miljosmart-26494
Staffan Åkerlund

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Framgångssagan var ett skickligt kamouflerat ”race to the bottom”.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/carillions-ode-ar-en-smartsam-paminnelse-26481
Fredrik Friblick

Krokodiltårar på Nilens strand

Det är inte alltid som vi hoppas eller önskar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/krokodiltarar-pa-nilens-strand-26442

“Vi vill ha nolltolerans mot sexism och trakasserier”

Lyssna och ta våra berättelser på allvar!
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-ha-nolltolerans-mot-sexism-och-trakasserier-26415
Staffan Åkerlund

Halvfullt eller halvtomt?

Varför har vi fortfarande så renodlade kvinno- och mansyrken?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/halvfullt-eller-halvtomt-26439

Är det du som ska betala andra företags löner?

Ett mer korrekt namn på lagförslaget vore entreprenörsbörda.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/ar-det-du-som-ska-betala-andra-foretags-loner-26452
Torun Nilsson

Vilse i kontorslandskapet

Ett av vår tids ekonomiska mysterier är de senaste tio årens dåliga produktivitet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vilse-i-kontorslandskapet-26395

Läget bestämmer priset på våra nybyggda hus

Sjunkande priser är inte bara en konsekvens av ökat bostadsbyggande, det är själva målet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/laget-bestammer-priset-pa-vara-nybyggda-hus-26384