Meny

Bostadsfönstret står ännu öppet

Pernilla Ström

Bostadsfönstret står ännu öppet

Diplomater talar ibland om hur det plötsligt kan uppstå ett fönster mot rum som tidigare tyckts hermetiskt tillslutna; hur det blir möjligt att träffa överenskommelser där låsningarna tidigare varit ogenomträngliga.

För sådana tillfällen gäller det att vara förberedd; ha alla papper klara, beslutsunderlaget på plats, handlingarna för signering. Och vad som länge varit oöverstigligt blir plötsligt praktisk politik.

Vi har under några år haft ett sådant fönster öppet när det gäller den svenska bostads­politiken. Jag tänker bland annat på ränteavdragen – denna destruktiva och regressivt omfördelande kraft i våra överhettade storstadsområden. De borde ha avskaffats redan när fastighetsskatten slopades. Men då som nu stod partitaktik före ekonomisk klokskap. För inte vill man stöta sig med den burgna, belånade medelklassen i storstadens attraktiva innerstadsvåningar och Brommavillor.


Effekten slår mot unga

Eftersom priserna fortsatt att rusa, underblåsta av generösa ränteavdrag och välvilligt sinnade banker, har en rad andra illa genomtänkta åtgärder satts in i stället. Effekten slår främst mot unga som inte påbörjat sin bostadskarriär, nyanlända utan tillgångar och barnfamiljer med begränsade inkomster. Till dem som har är däremot fortsatt givet.

Vad jag inte förstår är varför så få protesterar.

Bostadsköerna ringlar långa. Flyttskatten låser in äldre par i för stora bostäder, änkor i paradvåningar. Växande barnfamiljer trängs på alltför få kvadratmetrar när flyttkedjorna gått i baklås. Byggregler och höga kostnader gör nyproduktionen oåtkomlig för hushåll med begränsade inkomster. Kraven på egen insats liksom taket på hur stort lånet får vara relativt lönen, stänger effektivt ute den som saknar välfylld plånbok eller föräldrar som är beredda att skjuta till pengar. Påtvingade amorteringar barskrapar unga familjer i en period av livet då de ändå har många andra stora utgifter. Och den som tänkt sig spara till insatsen står med lång näsa när regeringen ändrar villkoren för investeringssparkontot.


Lite har hänt i bostadspolitiken

Jag minns mina egna år på 1980-talet i sunkiga, ockerprisade andrahandslägenheter. Rädslan att bli påkommen. Rädslan att inte ha någonstans att ta vägen. Rädslan att drabbas som väninnan: En förmiddag när hon satt och tentapluggade bultade det hårt på dörren. Två timmar senare stod hon med sina banankartonger och papperskassar gråtande på gatan, där vi plockade upp henne.

Jag tänker på alla dem som har det på samma vis. Och jag undrar varför vi så litet har lärt, så litet har uträttat under alla dessa år när det gäller skevheterna i bostadspolitiken. Och om vi återigen ska försitta tillfället.

De senaste årens kraftiga uppgång i bostadspriserna ser nämligen ut att ha avstannat. Inflationen är på väg upp. Med den stiger även kostnaderna för bolånen – liksom värdet på ränteavdragen som därmed blir än svårare att avveckla.

Än en tid står fönstret öppet. Men det håller på att slå igen.

Bristande bygghandlingar får BIM att halta

Vi måste säkerställa kunskapsnivån om det som ska utföras.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bristande-bygghandlingar-far-bim-att-halta-25765
Torun Nilsson

Kalkylator gör riskerna tydliga

Bagage som gör det omöjligt att köpa nya bostäder.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/kalkylator-gor-riskerna-tydliga-25728
Nils-Eric Sandberg

Vällingby är bäst i världen

Vällingby är kanske världens bästa förort.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vallingby-ar-bast-i-varlden-25763

Betonghäckar hos bolagen skapar frustration

Teknik och miljö är för viktigt för att enbart lämnas åt oss män!
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betonghackar-hos-bolagen-skapar-frustration-25758
Staffan Åkerlund

Solidarisk finansiering i kvarteret? Knappast!

Uppgiften måste lösas av samhället i sin helhet.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/solidarisk-finansiering-i-kvarteret-knappast-25762

Inkludera invånarna och bygg blandade städer

Vi som samhällsbyggare vill bidra till inkluderande städer
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inkludera-invanarna-och-bygg-blandade-stader-25775

Sänk trösklarna mellan hyrt och ägt boende

För att komma tillrätta med bostadsbristen krävs mer än bara ökat byggande.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sank-trosklarna-mellan-hyrt-och-agt-boende-25719

Utbildningsplatserna är inte branschens skoskav

Det är inte säkert att fler utbildningsplatser med nuvarande innehåll hjälper oss.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/utbildningsplatserna-ar-inte-branschens-skoskav-25703
Staffan Åkerlund

Bitcoin, darknet, banker, DN-avslöjande och juridik

Men hur beskattar man kriminella verksamheter?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/bitcoin-darknet-banker-dn-avslojande-och-juridik-25720

Finansinspektionen skapar osäker bomarknad

Skärpta amorteringskrav drabbar inte bara spekulanter.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/finansinspektionen-skapar-osaker-bomarknad-25668