Meny

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

För sisådär 35 år sedan satte min professor i nationalekonomi, Johan Myhrman, en nyutkommen bok – ”The Rise and Decline of Nations” – i händerna på mig. Den var skriven av hans amerikanska kollega Mancur Olson och handlade om nationers uppgång och fall ur ett ekonomiskt perspektiv.

Huvudtesen var att dynamiska ekonomier med tiden riskerar att bli särintressens rov, stelnar och tappar växtkraft. Små grupper med selektiva intressen har starkare incitament att organisera sig och driva igenom sina krav än breda grupper med mer allmänna intressen.

Allteftersom kommer därför, enligt teorin, små grupper att tillskansa sig fördelar – till exempel i form av olika regleringar eller konkurrensbegränsningar. Kostnaderna får bäras av de många – och ekonomin förlorar sin utvecklingskraft. Detta, menade Olson, är ett skäl till att mogna ekonomier tenderar att stagnera.

Stora omvälvningar sätter fart

I länder som varit utsatta för stora omvälvningar eller strukturreformer kan däremot tillväxten åter ta fart. Som två drastiska exempel anförde Olson Tyskland och Japan efter andra världskriget; där hade gamla strukturer och särintressen bokstavligen slagits sönder och därför blev dessa två länder, tvärtemot vad man skulle kunna vänta, snabbväxande ekonomier.

Jag har inte hört någon tala om Mancur Olson på säkert 20 år, förrän jag vid ett seminarium nyligen modererade John Hassler, även han professor i nationalekonomi. Han visade hur Sverige efter gyllene år från 1950-talet med en genomsnittlig tillväxttakt om 3 procent per capita, föll tillbaka under 1970-talet i stagnation om 1 procent real BNP-tillväxt.

1990-taletskrisen förlöste reformer med budgetbalans, utgiftstak, självständig riksbank, inflationsmål och EU-medlemskap – vilket i sin tur banade väg för en ny framgångsera med treprocentig BNP-tillväxt.

Nere på 1 procent i tillväxt

Nu är vi dock åter nere på en tillväxttakt om strax under 1 procent per person och år. John Hassler efterlyste därför bland annat ett nytt skattesystem, en reformerad bostadspolitik och högre produktivitet i inhemsk skyddad sektor.

Bostadspolitiken har med sina bisarra kreditbegränsningar blivit alltmer dysfunktionell. Men också produktivitetsutvecklingen i byggsektorn lämnar en del övrigt att önska. Det beror nu inte så mycket på bristande konkurrens – Sverige har gott om skickliga byggföretag – som på kvävande regleringar.  Ta en normal detaljplan. När allt som inte är uttryckligen tillåtet anses förbjudet ges inte mycket utrymme för innovationer och förnyelse. Då kör man hellre på i säkra gamla hjulspår, håller sig till det som man vet har godkänts tidigare. Och då blir det svårt att få fram de där smarta, billiga bostäderna som Sverige så desperat behöver.

Varje bestämmelse må ha ett gott uppsåt, vara resultatet av politiska omsorger snarare än snöda särintressen. Men effekten blir densamma: en död hand över alla försök till nyskapande, förkalkade ekonomier. Mancur Olson hade känt igen sig.

Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick om pauser, julstress och en rännil snus.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-stanna-upp-27644

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592
Nils-Eric Sandberg

"Dröm om en rationell bostadspolitik"

Antag en rationell bostadsmarknad, med hjälp av fantasin, skriver Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/drom-om-en-rationell-bostadspolitik-27581