Meny

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

För sisådär 35 år sedan satte min professor i nationalekonomi, Johan Myhrman, en nyutkommen bok – ”The Rise and Decline of Nations” – i händerna på mig. Den var skriven av hans amerikanska kollega Mancur Olson och handlade om nationers uppgång och fall ur ett ekonomiskt perspektiv.

Huvudtesen var att dynamiska ekonomier med tiden riskerar att bli särintressens rov, stelnar och tappar växtkraft. Små grupper med selektiva intressen har starkare incitament att organisera sig och driva igenom sina krav än breda grupper med mer allmänna intressen.

Allteftersom kommer därför, enligt teorin, små grupper att tillskansa sig fördelar – till exempel i form av olika regleringar eller konkurrensbegränsningar. Kostnaderna får bäras av de många – och ekonomin förlorar sin utvecklingskraft. Detta, menade Olson, är ett skäl till att mogna ekonomier tenderar att stagnera.

Stora omvälvningar sätter fart

I länder som varit utsatta för stora omvälvningar eller strukturreformer kan däremot tillväxten åter ta fart. Som två drastiska exempel anförde Olson Tyskland och Japan efter andra världskriget; där hade gamla strukturer och särintressen bokstavligen slagits sönder och därför blev dessa två länder, tvärtemot vad man skulle kunna vänta, snabbväxande ekonomier.

Jag har inte hört någon tala om Mancur Olson på säkert 20 år, förrän jag vid ett seminarium nyligen modererade John Hassler, även han professor i nationalekonomi. Han visade hur Sverige efter gyllene år från 1950-talet med en genomsnittlig tillväxttakt om 3 procent per capita, föll tillbaka under 1970-talet i stagnation om 1 procent real BNP-tillväxt.

1990-taletskrisen förlöste reformer med budgetbalans, utgiftstak, självständig riksbank, inflationsmål och EU-medlemskap – vilket i sin tur banade väg för en ny framgångsera med treprocentig BNP-tillväxt.

Nere på 1 procent i tillväxt

Nu är vi dock åter nere på en tillväxttakt om strax under 1 procent per person och år. John Hassler efterlyste därför bland annat ett nytt skattesystem, en reformerad bostadspolitik och högre produktivitet i inhemsk skyddad sektor.

Bostadspolitiken har med sina bisarra kreditbegränsningar blivit alltmer dysfunktionell. Men också produktivitetsutvecklingen i byggsektorn lämnar en del övrigt att önska. Det beror nu inte så mycket på bristande konkurrens – Sverige har gott om skickliga byggföretag – som på kvävande regleringar.  Ta en normal detaljplan. När allt som inte är uttryckligen tillåtet anses förbjudet ges inte mycket utrymme för innovationer och förnyelse. Då kör man hellre på i säkra gamla hjulspår, håller sig till det som man vet har godkänts tidigare. Och då blir det svårt att få fram de där smarta, billiga bostäderna som Sverige så desperat behöver.

Varje bestämmelse må ha ett gott uppsåt, vara resultatet av politiska omsorger snarare än snöda särintressen. Men effekten blir densamma: en död hand över alla försök till nyskapande, förkalkade ekonomier. Mancur Olson hade känt igen sig.

Anders Carlén

"Byggsverige – vi har ett resultat"

Anders Carlén om Årets Bygge och nya Byggindustrin.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggsverige-vi-har-ett-resultat-28024

"Skärpta regler behövs mot buller från grannar"

Med ett nytt mått kan väl avvägda krav ställas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/skarpta-regler-behovs-mot-buller-fran-grannar-28017
Nils-Eric Sandberg

Släpp lägenheterna loss!

Portugiserna klarar sig på sitt portvin – men vi?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/slapp-lagenheterna-loss-27992
Erik Kalmaru

”Mer funky business 
i byggbranschen”

Nya upphandlingsstrategier för utvecklingen framåt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mer-funky-business-i-byggbranschen-28001

Släng inte ut barnet med badvattnet

Nedläggning hotar forskningen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/slang-inte-ut-barnet-med-badvattnet-27975
Torun Nilsson

"Jämställdhet ger klimatutmaningar"

Torun Nilsson ser en ny och viktig uppgift för byggbranschen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/jamstalldhet-ger-klimatutmaningar-27959

"Energivett för plånboken och för miljön"

Skolornas energianvändning kan minskas stort, skriver Mirza Kahvic på Parmaco.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/energivett-planboken-och-miljon-27960
Anders Carlén

"Det blir trevligare med en jämställd arbetsplats"

Anders Carlén drar en parallell mellan sin tid som FN-soldat och byggarbetarens vardag.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/det-blir-trevligare-med-en-jamstalld-arbetsplats-27951

"Krafttag krävs för att öka elsäkerheten"

Roger Kvist, Sverigechef på Eaton, om elrelaterade bränder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/krafttag-kravs-att-oka-elsakerheten-27939
Pernilla Ström

Staten ska inte se oss som kunder

Hade de frågat om medledarskap hade jag inte ens fått vikariera i vaktmästeriet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/staten-ska-inte-se-oss-som-kunder-27923