Meny

"Är skräddarsydda resor lösningen på städernas trafikutmaning?"

Erik Kalmaru

"Är skräddarsydda resor lösningen på städernas trafikutmaning?"

Vi matas ständigt med uppmaningar om att bli mer miljömedvetna. Men verkligenheten ser annorlunda ut, i alla fall på transportsidan; fler väljer bilen och färre väljer cykeln. Och i takt med konjunkturuppgång och ökad urbanisering reser vi mer än någonsin.

I de två senaste avsnitten av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret fokuserar vi på hållbara resor och hur vi kan lösa utmaningen med ökade transporter i våra växande storstäder.

I det första avsnittet medverkar miljöminister Karolina Skog och i det uppföljande programmet deltar Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting, Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen och HG Wessberg, förhandlingsperson för Sverigeförhandlingen.

Miljöminister Karolina Skog (MP) och Emma Jonsteg, programledare.
Foto: Svensk Byggtjänst

Trots ett ökat resande ser miljöministern ett värderingsskifte kring miljöfrågorna.

”Däremot tar det tid att ändra resmönster som kommer av att vi har byggt in ett beroende av vägtransporter. Bilnormen är enormt stark i Sverige”, konstaterar hon.

För att främja kollektivtrafikutbyggnad har regeringen initierat de så kallade stadsmiljöavtalen som skapar förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik. Detta stöd är utformat så att kommunerna som får ta del av det också behöver utföra en motprestation, exempelvis bygga gång- och cykelvägar eller bostäder.

Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting, HG Wessberg, förhandlingsperson, Sverigeförhandlingen, Ulf Perbo, näringspolitisk chef, Transportföretagen och Emma Jonsteg, programledare.
Foto: Jens Reiterer

Kristoffer Tamsons anser dock att subventioner är fel väg att gå och vill istället se avregleringar och skattelättnader för att få fart på utbyggnaden av kollektivtrafik.

Sverigeförhandlingen – där den planerade höghastighetsjärnvägen ingår – tar sin utgångspunkt i en nedsliten infrastruktur och ett ökat resande. Kristoffer Tamsons och Ulf Perbo är däremot inte ense med HG Wessberg om att höghastighetståg mellan våra tre storstäder är den bästa lösningen.

”Det är färre personer som reser mellan Stockholm och Göteborg på ett år, än som reser med SL på en dag. Och jag tycker att investeringarna ska göras där de gör störst nytta för flest”, menar Kristoffer Tamsons.

HG Wessberg understryker dock att vi måste göra något åt transportsystemet om ska vi fortsätta att köra människor och gods på järnväg. Och att det i dagsläget inte finns något som samhällsekonomiskt kan konkurrera med höghastighetståg.

Illustration: Naima Callenberg

Ulf Perbo, Kristoffer Tamsons och HG Wessberg är däremot överens om att samtliga trafikslag behövs i staden. Men istället för att som idag sortera trafikslagen för sig, behöver vi se till helheten och sträva efter att skräddarsy resorna för varje individ.

Att kunna ta med cykeln på tunnelbanan, eller att ha möjlighet att parkera den säkert inomhus på stationen. Att kunna resa på tvären istället för att ta omvägen via mitten.

Och i framtiden; att kunna beställa en självkörande bil som tar mig från punkt A till B och därefter direkt blir tillgänglig för en ny resenär.

Bilen må vara en fiffig uppfinning, bortanför kollektivtrafikens ändhållplatser och på landsbygden. Men i storstaden, parkerad 97 procent av tiden i det alltmer krympande stadsrummet när behovet av nya bostäder är enormt – är det samhällsekonomiskt försvarbart?

Lyssna på podcasten
Här kan du lyssna på Snåret, avnitt 32 del 1, "Kommer vi att omvärdera den heliga bilen?" och avsnitt 32 del 2, "Kan höghastighetståg och tunnelbana ersätta bilen?"

Fortsätt gärna diskussionen här nedanför, på Facebook och på Twitter@Snaaret eller Instagram@snaaret.

 

Torun Nilsson

”Förtryckta människor presterar sämre”

Att styra genom att hoppas på det bästa är ingen bra modell.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/fortryckta-manniskor-presterar-samre-27405

"Estetikens dilemma är inte synligt för blotta ögat"

Förvaltningsskedet beaktas inte i dagens byggande.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/estetikens-dilemma-ar-inte-synligt-blotta-ogat-27401
Staffan Åkerlund

Den som bär risken ska belönas därefter

Det är detta som den ”tråkiga” termen standardavtal handlar om.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/den-som-bar-risken-ska-belonas-darefter-27404
Pernilla Ström

Inspektörsväldet tar över

Snart är de fler än verksamhetsutövarna.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/inspektorsvaldet-tar-over-27381
Erik Kalmaru

Både harar och sköldpaddor måste bygga Sverige

Byggprojektet börjar innan första spadtaget.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bade-harar-och-skoldpaddor-maste-bygga-sverige-27391

"Glorifieringen av trä hot mot klimatsmart byggande"

Ord står mot ord, forskning mot forskning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/glorifieringen-av-tra-hot-mot-klimatsmart-byggande-27370
Staffan Åkerlund

Överskatta inte svårigheterna 
med skatte- och bopolitiken

Skatteverket gnuggar händer över slopade månadsavgifter.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/overskatta-inte-svarigheterna-med-skatte-och-bopolitiken-27376

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282
Fredrik Friblick

Sky is the limit

Vi skulle behöva lite av Deinokrates energi.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/sky-limit-27348

"När krisen kommer tvingas branschen till förändring"

Vi är för glada och feta.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nar-krisen-kommer-tvingas-branschen-till-forandring-27343
Staffan Åkerlund

Reformerna kommer underifrån

Tellusgatan ett föredöme för rikspolitiken.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/reformerna-kommer-underifran-27355