Meny
  • "Dessa utbildningar är avgörande för byggandet av bostäder och infrastruktur i vår växande region", säger Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening
    Foto: Rosie Alm
    ,
    Lars Tullstedt, expert på kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier, tycker att beskedet är positivt eftersom det bidrar till en ökad mångfald i branschen.
    Foto: David Magnusson

YH-myndigheten släpper krav på branscherfarenhet

YH-myndigheten släpper krav på branscherfarenhet

YH-myndigheten svänger och beviljar återigen arbetsledarutbildningar för elever utan branscherfarenhet. "Det är värdefullt att myndigheten har varit lyhörd för våra signaler", säger Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening.

För ett år sedan skrev Byggindustrin om bland annat Nackademin som förlorade cirka 240 utbildningsplatser inför hösten 2014. Det var olika typer av byggnads- och anläggningsingenjörsutbildningar med intag av elever som saknade branscherfarenhet som inte längre beviljades av myndigheten för yrkeshögskolan (YH-myndigheten). Detta ledde till besvikelse hos branschföreträdare, särskilt i Stockholmsområdet, som sedan beslutet ägnat sig åt att få YH-myndigheten på andra tankar.

– Dessa utbildningar är avgörande för byggandet av bostäder och infrastruktur i vår växande region, säger Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening, som gläds över att utbildningarna nu kan ges igen.

Lars Tullstedt, expert på kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier, tycker att beskedet är positivt eftersom det bidrar till en ökad mångfald i branschen.

– Om YH-myndigheten fortsatt att ställa kravet att alla ska ha branscherfarenhet hade risken varit att utbildningarna bara hade fyllts av män, säger han.

I Stockholmsområdet, säger Lars Tullstedt, är problemet även att det inte finns tillräckligt många yrkesarbetare som söker dessa arbetsledarutbildningar, vilket leder till en brist på arbetskraft i en expanderande region. Martin Wahlberg, vd på Nackademin, kan efter YH-myndighetens beslut erbjuda de utbildningar som gick förlorade förra året inför hösten 2015.

– Året som har gått då vi inte gav dessa utbildningar leder till ett hack i branschens kompetensförsörjning. Positivt är att vi nu har 280 nya platser att fylla i Stockholm och Uppsala, säger han.

Johan Blom, avdelningschef på YH-myndigheten, berättar att möten med branschföre­trädare under året lett till omprövningen av beslutet.

– Branschen har inte skickat entydiga signaler om vilka förkunskaper som krävs. Men efter att ha haft en fördjupad dialog tror jag att vi är ense om hur vi ska se på det, säger Johan Blom.

Av de 19 200 nya platser som beviljades i år gick 14,6 procent till utbildningar i samhällsbyggnad och byggteknik.

– Det är ett av de områden som har ökat i år. Det är en prioritering som vi har gjort eftersom vi vet att det finns ett stort behov av bland annat arbetsledare, säger Johan Blom.

YH säger ja till 358 utbildningar

YH-utbildningar beviljade januari 2015:

Av de inkomna ansökningarna beviljas 358 utbildningar motsvarande drygt 19 200 studerande­platser, fördelade på cirka 9 600 platser per utbildningsomgång. Det innebär att cirka 25 procent av de sökta platserna blir beviljade.

Ny vice vd på Belatchew

Ledningen för Belatchew Arkitekter har utsett Per Ångquist till ny vice vd.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-vice-vd-pa-belatchew-27650

“I början handlade det mer om sexism”

När NCC:s kvinnliga nätverk startade handlade mycket om hygienfaktorer som sexism.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/i-borjan-handlade-det-mer-om-sexism-27609

Ramboll rekryterar från NCC

Tara Wood ska arbeta med avancerad grundläggning, forskning och innovation.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-rekryterar-fran-ncc-27614

Så slipper du spilla tid på usla möten

Sylvia Nylin guidar chefer och organisationer till effektivare möten.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-slipper-du-spilla-tid-pa-usla-moten-27579

Ny regionchef på Ömangruppen

Ömangruppen har rekryterat Pär Frostberg från Purac.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-regionchef-pa-omangruppen-27600

Krister Arnaryd på ny post

Ska utveckla Sciors erbjudande inom geografisk informationsteknik för samhällshällsbyggand
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/krister-arnaryd-pa-ny-post-27596

Hon ska stärka Liljewalls hållbarhetsarbete

Matilde Unge är ny hållbarhetsstrateg på Liljewall arkitekter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-starka-liljewalls-hallbarhetsarbete-27589

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Nya riksarkitekten blir ordförande för Rådet för hållbara städer

Tillträder den 1 januari 2019.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/nya-riksarkitekten-blir-ordforande-radet-hallbara-stader-27587

Hanna 
hittade 
rätt väg i 
Tyskland

Klimatet höll kvar ingenjören i Stuttgart.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hanna-hittade-ratt-vag-i-tyskland-27536

Link får ny gruppchef i Malmö

Link arkitektur rekryterar Kristina Åkerlund.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/link-far-ny-gruppchef-i-malmo-27554