Meny
  • "Dessa utbildningar är avgörande för byggandet av bostäder och infrastruktur i vår växande region", säger Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening
    Foto: Rosie Alm
    ,
    Lars Tullstedt, expert på kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier, tycker att beskedet är positivt eftersom det bidrar till en ökad mångfald i branschen.
    Foto: David Magnusson

YH-myndigheten släpper krav på branscherfarenhet

YH-myndigheten släpper krav på branscherfarenhet

YH-myndigheten svänger och beviljar återigen arbetsledarutbildningar för elever utan branscherfarenhet. "Det är värdefullt att myndigheten har varit lyhörd för våra signaler", säger Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening.

För ett år sedan skrev Byggindustrin om bland annat Nackademin som förlorade cirka 240 utbildningsplatser inför hösten 2014. Det var olika typer av byggnads- och anläggningsingenjörsutbildningar med intag av elever som saknade branscherfarenhet som inte längre beviljades av myndigheten för yrkeshögskolan (YH-myndigheten). Detta ledde till besvikelse hos branschföreträdare, särskilt i Stockholmsområdet, som sedan beslutet ägnat sig åt att få YH-myndigheten på andra tankar.

– Dessa utbildningar är avgörande för byggandet av bostäder och infrastruktur i vår växande region, säger Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening, som gläds över att utbildningarna nu kan ges igen.

Lars Tullstedt, expert på kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier, tycker att beskedet är positivt eftersom det bidrar till en ökad mångfald i branschen.

– Om YH-myndigheten fortsatt att ställa kravet att alla ska ha branscherfarenhet hade risken varit att utbildningarna bara hade fyllts av män, säger han.

I Stockholmsområdet, säger Lars Tullstedt, är problemet även att det inte finns tillräckligt många yrkesarbetare som söker dessa arbetsledarutbildningar, vilket leder till en brist på arbetskraft i en expanderande region. Martin Wahlberg, vd på Nackademin, kan efter YH-myndighetens beslut erbjuda de utbildningar som gick förlorade förra året inför hösten 2015.

– Året som har gått då vi inte gav dessa utbildningar leder till ett hack i branschens kompetensförsörjning. Positivt är att vi nu har 280 nya platser att fylla i Stockholm och Uppsala, säger han.

Johan Blom, avdelningschef på YH-myndigheten, berättar att möten med branschföre­trädare under året lett till omprövningen av beslutet.

– Branschen har inte skickat entydiga signaler om vilka förkunskaper som krävs. Men efter att ha haft en fördjupad dialog tror jag att vi är ense om hur vi ska se på det, säger Johan Blom.

Av de 19 200 nya platser som beviljades i år gick 14,6 procent till utbildningar i samhällsbyggnad och byggteknik.

– Det är ett av de områden som har ökat i år. Det är en prioritering som vi har gjort eftersom vi vet att det finns ett stort behov av bland annat arbetsledare, säger Johan Blom.

YH säger ja till 358 utbildningar

YH-utbildningar beviljade januari 2015:

Av de inkomna ansökningarna beviljas 358 utbildningar motsvarande drygt 19 200 studerande­platser, fördelade på cirka 9 600 platser per utbildningsomgång. Det innebär att cirka 25 procent av de sökta platserna blir beviljade.

Ulrika Francke blir ny styrelseordförande i Vasakronan

Har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ulrika-francke-blir-ny-styrelseordforande-i-vasakronan-26378

Jennie Hahn von Dorsche vill tala till folks känslor

Ansvarar för Skanskas sociala medier.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/jennie-hahn-von-dorsche-vill-tala-till-folks-kanslor-26322

Han ska leda Rambölls sociala hållbarhetsarbete

Patrik Derk har bakgrund inom skola och fastighet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-leda-rambolls-sociala-hallbarhetsarbete-26348

Han blir ny chef på Byggkeramikrådet

Har gedigen branscherfarenhet
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-pa-byggkeramikradet-26343

Ny duo i Aspelin Ramm Fastigheters styrelse

Aspelin Ramm Fastigheter utökar sin styrelse med två personer.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-duo-i-aspelin-ramm-fastigheters-styrelse-26325

Forsen i Malmö har fått ny gruppchef

Emma Wetterstrand blev nyligen ny gruppchef på Forsen i Malmö.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/forsen-i-malmo-har-fatt-ny-gruppchef-26323

Han ska leda WSP Bro & Vattenbyggnad

Mattias Hörling kommer från vd-posten på VR-Track Sweden.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-leda-wsp-bro-vattenbyggnad-26316

Tysklandstopp får ny roll i Bonava

Olle Boback blir senior rådgivare centralt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tysklandstopp-far-ny-roll-i-bonava-26308

Från Wästbygg till Wellbo

Carmith Mårtensson blir vd för Wellbo Fastighetsutveckling.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-wastbygg-till-wellbo-26281

Mentorprogram stärker kvinnor i produktion

"En bra språngbräda för adepterna."
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/mentorprogram-starker-kvinnor-i-produktion-26254