Meny

Varselakuten - hjälp för ledare som säger upp

Varselakuten - hjälp för ledare som säger upp

I nerdragningstider sätts ledarskapet på prov. Varsel och uppsägningar skapar ofta misstro mot ledningen, ökad stress, minskade arbetsinsatser och lojaliteten mot företaget kan få sig en rejäl törn. Organisationen Ledarnas varselakut är en hjälp till dem som måste hantera problematiken.

– Chefer har en väldigt utsatt position. Varsel och nerdragningar skapar mycket oro i organisationen och chefen har ansvar för att se till att verksamheten rullar på trots detta, säger Anki Udd, ledarskapskonsult på Ledarna.

De förhandlingsärenden som handlar om omorganisation handlar har ökat med 30 procent jämfört med samma period förra året och de samtal som kommer till Ledarna just nu handlar nästan uteslutande om varsel och uppsägningar.

Varselakuten syftar till att hjälpa chefer som måste hantera uppsägningar, men är också en hjälp till chefen själv som anställd, som kanske också riskerar att sägas upp.

– Den innehåller både hård och mjukvara. Dels formalia om hur det ska gå till. Mycket är regelstyrt. Dels medmänskliga perspektiv, som att vara förberedd på olika reaktioner, att bli uppsagd är en väldigt stor sak i människors liv, säger Anki Udd.

Hon tycker att det är viktigt att den som ska hantera uppsägningar själv skaffar sig stöd och någon att bolla med. Det kan vara den egna chefen, en kollega eller en mentor.

– Du kommer att få ta emot mycket ilska och sorg. Inte du som person, utan i rollen som chef, men det är bra att ha någon att tala med, säger Anki Udd.

Kommunikationen är oerhört viktig i nerdragningstider.

– Det är viktigt att vara rak och inte linda in budskapet, säger Anki Udd.

I ett företag som varslar sprider sig oro och otrygghet.

– Då får man ett väldigt stort behov av information. Det är viktigt att informera även när man inte vet något nytt. Saknas det information fyller människor ut luckorna själva. Sådant vi tror blir till fantasier som blir till sanningar om de sprids tillräckligt mycket, säger Anki Udd.

Som ledare är det också viktigt att följa upp medarbetarna och kolla upp vad man kan erbjuda dem från företagets sida. Här gäller också att inte glömma dem som faktiskt blir kvar på företaget.

– Det är inte ovanligt att de känner skuldkänslor. Man måste också lägga energi på dem som blir kvar, säger Anki Udd.


Tips till chefer som säger upp:

•Linda inte in budskapet – var rak och tydlig
•Bestäm en tid för ett nytt möte med detsamma så att ni kan gå igenom detaljer och frågor när beskedet sjunkit in
•Glöm inte att kommunicera och informera konstant. Har det inte hänt något? Berätta då att inget har hänt sen sist!
•Var en fysiskt närvarande chef i tider av oro
•Hitta en kollega som du kan använda som bollplank och stöd!

Källa: Ledarna


Chefsfakta:

50 procent av cheferna har erfarenhet av att säga upp medarbetare
28 procent av cheferna saknar konsultativt stöd i personalfrågor
25 procent av cheferna anger att de vill öka sina kunskaper i att hantera omorganisationer/ förändringar
34 procent säger att de vill öka sina kunskaper om arbetsrätt

Källa: Ledarnas Chefsbarometer 2008
Mer om Ledarnas varselakut på www.ledarna.se

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992