Meny
  • Tyréns nya avdelning i Växjö består av Anna Svensson, Louise Olofsson, Erik Hultqvist och Fredrik Svensson. Foto: Tyréns

Tyréns öppnar ny avdelning i Växjö

Tyréns öppnar ny avdelning i Växjö

Tyréns utökar sin verksamhet i Växjö med en avdelning inom mark och planering. Chef för den nya avdelningen är Anna Svensson som närmast kommer från en tjänst som gruppchef på Sweco.

Anna Svensson, chef för Tyréns nya avdelning inom mark och planering i Växjö, är utbildad landskapsarkitekt med drygt 15 års erfarenhet från konsultbranschen.

Till den nya avdelningen har även Erik Hultqvist, Louise Olofsson och Fredrik Svensson rekryterats. De kommer samtliga närmast från Sweco.

Erik Hultqvist har drygt sju års erfarenhet av väg- och gatuprojektering. Han har jobbat i olika skeden från förprojektering av vägar och gator i detaljplaneskedet till vägplaner och detaljprojektering av vägar och gator i bygghandlingskedet.

Louise Olofsson är landskapsingenjör med inriktning mot gestaltning. Louise har även hon god erfarenhet av uppdragsledning, markprojektering, detaljprojektering och framtagande av AMA-beskrivningar samt skötselplaner, underhållsplaner och anläggningskalkyler.

Fredrik Svensson arbetar med projektering av mark, gator och VA och har ett särskilt intresse för hantering av dagvatten. Tidigare erfarenheter är som arbetsledare och utsättare hos NCC.

Han blir Måleriföretagens nya vd

Kommer senast från Arbetsförmedlingen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-maleriforetagens-nya-vd-26542

Han blir mittchef för samhällsbyggnad

Har jobbat i 20 år inom Ramböll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-mittchef-samhallsbyggnad-26514

Han blir ny regionchef på Serneke

Har haft de flesta roller inom entreprenadföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-pa-serneke-26508

Veolia hämtar HR-direktör från Jernhusen

Maria Dillner Sjölin, blir nordisk HR-direktör för Veolia.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/veolia-hamtar-hr-direktor-fran-jernhusen-26496

Han blir ny regionchef för Swecos projektledare

Peter Enå blir chef i Region Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-swecos-projektledare-26470

Sju nya ledamöter i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har valt in sju nya ledamöter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sju-nya-ledamoter-i-iva-26461

Så når du en fördomsfri rekrytering

Rekryterarens bästa tips.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-nar-du-en-fordomsfri-rekrytering-26402

Sven Johansson Bygg får ny vd

Joachim Lindroth blir ny vd för Sven Johansson Bygg den 1 maj i år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sven-johansson-bygg-far-ny-vd-26440

Hon blir avdelningschef i Dalarna

Lina Westerlund får ny tjänst på WSP Samhällsbyggnad i Falun/Borlänge.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-avdelningschef-i-dalarna-26432

Ramböll anställer expert på hållbart resande

Ska studera ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-anstaller-expert-pa-hallbart-resande-26414