Meny
  • Tyréns nya avdelning i Växjö består av Anna Svensson, Louise Olofsson, Erik Hultqvist och Fredrik Svensson. Foto: Tyréns

Tyréns öppnar ny avdelning i Växjö

Tyréns öppnar ny avdelning i Växjö

Tyréns utökar sin verksamhet i Växjö med en avdelning inom mark och planering. Chef för den nya avdelningen är Anna Svensson som närmast kommer från en tjänst som gruppchef på Sweco.

Anna Svensson, chef för Tyréns nya avdelning inom mark och planering i Växjö, är utbildad landskapsarkitekt med drygt 15 års erfarenhet från konsultbranschen.

Till den nya avdelningen har även Erik Hultqvist, Louise Olofsson och Fredrik Svensson rekryterats. De kommer samtliga närmast från Sweco.

Erik Hultqvist har drygt sju års erfarenhet av väg- och gatuprojektering. Han har jobbat i olika skeden från förprojektering av vägar och gator i detaljplaneskedet till vägplaner och detaljprojektering av vägar och gator i bygghandlingskedet.

Louise Olofsson är landskapsingenjör med inriktning mot gestaltning. Louise har även hon god erfarenhet av uppdragsledning, markprojektering, detaljprojektering och framtagande av AMA-beskrivningar samt skötselplaner, underhållsplaner och anläggningskalkyler.

Fredrik Svensson arbetar med projektering av mark, gator och VA och har ett särskilt intresse för hantering av dagvatten. Tidigare erfarenheter är som arbetsledare och utsättare hos NCC.

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992