Meny
  • Ett kvinnligt nätverk är en av Rambölls strategier för att locka kvinnliga chefer.
    Foto: Ramböll

Tydliga mål bra strategi för att få rätt könsblandning

Tydliga mål bra strategi för att få rätt könsblandning

När Ramböll grundades 1945 var det av en vegetarian och en pacifist. Yvonne Ronnerfors, kommunikationschef, menar att deras värderingar la grunden till ett varmt och mänskligt arbetsklimat som underlättar en av de satsningar som pågår i dag – att attrahera kvinnliga chefer.

I dag är Ramböll ett av de företag i samhällsbyggnadssektorn som har allra högst andel kvinnliga chefer.

– Det här med kvinnliga chefer har varit min käpphäst ett tag. Vi satte målet att andelen kvinnliga chefer skulle spegla andelen kvinnliga medarbetare för sex år sedan. Nu är vi där, säger Yvonne Ronnerfors.

Att sätta ett mål och arbeta medvetet för att öka andelen kvinnliga chefer har gett resultat. För två år sedan var andelen kvinnliga chefer på Ramböll 18 procent. Siffror från 2014 visar att de nu har 34 procent kvinnliga chefer och 30 procent kvinnliga medarbetare.

– I vår bransch är det fantastiska siffror. Vi har konkurrenter som säger att de om fem år ska klara det vi uppnådde i fjol, säger hon.

De nya cheferna har både direktrekryterats och internrekryterats.

– Vi har inte kvotering utan jobbar proaktivt för att slippa det. Att locka kvinnliga chefer är inte rocket science. Vi har tagit till klassiska knep som att skapa ett kvinnligt chefsnätverk och lyft fram kvinnliga förebilder internt, säger Yvonne Ronnerfors.

En annan viktig aspekt som hon nämner är ökat stöd till kvinnor som funderar på att axla chefsrollen. Det handlar delvis om att Ramböll infört rollen som ställföreträdande för flera av sina chefspositioner. Då får medarbetare möjlighet att nosa på en chefsroll utan att behöva axla allt ansvar direkt.

– Om jag tillåter mig att generalisera lite så tycker jag att kvinnor ofta vill ha en tydligare bild av vad chefsrollen innebär innan de hoppar på. Många vill till exempel vara säkra på att chefsrollen går att kombinera med familjelivet. Fortfarande är det så att kvinnor tar större ansvar för hemmet och det påverkar självklart deras val i yrkeslivet, säger Yvonne Ronnerfors.

Därför går Rambölls arbete med att locka kvinnliga chefer hand i hand med deras satsning på att vara en föräldravänlig arbetsplats, berättar Yvonne Ronnerfors.

– Du ska kunna vara föräldraledig som chef och känna dig trygg i att du får komma tillbaka till din chefspost efter ledigheten, säger hon.

Ett kvitto på att de lyckats fick Ramböll i december 2014 då de fick fackförbundet Unionens utmärkelse Guldnappen som går till en föräldravänlig arbetsplats.

Trots framgångarna är Yvonne Rönnerfors inte nöjd. Hon ser fortfarande att det finns mycket potential hos kvinnor som ingen tar till vara. Det gäller både kvinnor i branschen som inte vågar ta steget och bli chef och kvinnor som helt väljer bort branschen, som väljer andra utbildningar och karriärvägar.

– Men det vi ser i dag är att fler kvinnor söker sig till oss och det gör mig glad. Vi har lyckats skapa en attraktiv företagskultur, det började redan med våra grundare. Här jobbar man för att man brinner för sin sak, inte för karriärshetsen. Visst finns här goda möjligheter att göra karriär. Men det är den mänskliga och varma stämningen som attraherar många kvinnor, och män också förstås, säger Yvonne Ronnerfors.

Hon ska leda M3 Byggs kulturminnesprojekt

Har tidigare restaurerat Nationalmuseum.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-m3-byggs-kulturminnesprojekt-27111

Ingenjörsjobb får ny vd

Elin Bjerre ska leda verksamheten.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ingenjorsjobb-far-ny-vd-27102

Hon blir finanschef på Rejlers

Lång erfarenhet från konsultbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-finanschef-pa-rejlers-27057

Skalman ny e-handelsansvarig på Fredells

Ska överföra starkt varumärke till nätet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/skalman-ny-e-handelsansvarig-pa-fredells-27065

Han ska sköta finanserna på Platzer

Ny CFO på fastighetsbolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-skota-finanserna-pa-platzer-27075

Ny vd i Peab-bolag

Markus Lantz tar över i ATS Kraftservice.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-vd-i-peab-bolag-27073

ABT rekryterar ny vd

Har erfarenhet från Skanska och NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/abt-rekryterar-ny-vd-27045

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Ny hållbarhetschef till Veidekke

Har jobbat i tre år i bolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-hallbarhetschef-till-veidekke-27039

Han är Byggpartners nya vd

Lång bakgrund från NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-byggpartners-nya-vd-27037

Hon blir ny HR-chef på Projektengagemang

Har haft flera chefspositioner senaste 20 åren.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-hr-chef-pa-projektengagemang-27012