Meny
  • Ett kvinnligt nätverk är en av Rambölls strategier för att locka kvinnliga chefer.
    Foto: Ramböll

Tydliga mål bra strategi för att få rätt könsblandning

Tydliga mål bra strategi för att få rätt könsblandning

När Ramböll grundades 1945 var det av en vegetarian och en pacifist. Yvonne Ronnerfors, kommunikationschef, menar att deras värderingar la grunden till ett varmt och mänskligt arbetsklimat som underlättar en av de satsningar som pågår i dag – att attrahera kvinnliga chefer.

I dag är Ramböll ett av de företag i samhällsbyggnadssektorn som har allra högst andel kvinnliga chefer.

– Det här med kvinnliga chefer har varit min käpphäst ett tag. Vi satte målet att andelen kvinnliga chefer skulle spegla andelen kvinnliga medarbetare för sex år sedan. Nu är vi där, säger Yvonne Ronnerfors.

Att sätta ett mål och arbeta medvetet för att öka andelen kvinnliga chefer har gett resultat. För två år sedan var andelen kvinnliga chefer på Ramböll 18 procent. Siffror från 2014 visar att de nu har 34 procent kvinnliga chefer och 30 procent kvinnliga medarbetare.

– I vår bransch är det fantastiska siffror. Vi har konkurrenter som säger att de om fem år ska klara det vi uppnådde i fjol, säger hon.

De nya cheferna har både direktrekryterats och internrekryterats.

– Vi har inte kvotering utan jobbar proaktivt för att slippa det. Att locka kvinnliga chefer är inte rocket science. Vi har tagit till klassiska knep som att skapa ett kvinnligt chefsnätverk och lyft fram kvinnliga förebilder internt, säger Yvonne Ronnerfors.

En annan viktig aspekt som hon nämner är ökat stöd till kvinnor som funderar på att axla chefsrollen. Det handlar delvis om att Ramböll infört rollen som ställföreträdande för flera av sina chefspositioner. Då får medarbetare möjlighet att nosa på en chefsroll utan att behöva axla allt ansvar direkt.

– Om jag tillåter mig att generalisera lite så tycker jag att kvinnor ofta vill ha en tydligare bild av vad chefsrollen innebär innan de hoppar på. Många vill till exempel vara säkra på att chefsrollen går att kombinera med familjelivet. Fortfarande är det så att kvinnor tar större ansvar för hemmet och det påverkar självklart deras val i yrkeslivet, säger Yvonne Ronnerfors.

Därför går Rambölls arbete med att locka kvinnliga chefer hand i hand med deras satsning på att vara en föräldravänlig arbetsplats, berättar Yvonne Ronnerfors.

– Du ska kunna vara föräldraledig som chef och känna dig trygg i att du får komma tillbaka till din chefspost efter ledigheten, säger hon.

Ett kvitto på att de lyckats fick Ramböll i december 2014 då de fick fackförbundet Unionens utmärkelse Guldnappen som går till en föräldravänlig arbetsplats.

Trots framgångarna är Yvonne Rönnerfors inte nöjd. Hon ser fortfarande att det finns mycket potential hos kvinnor som ingen tar till vara. Det gäller både kvinnor i branschen som inte vågar ta steget och bli chef och kvinnor som helt väljer bort branschen, som väljer andra utbildningar och karriärvägar.

– Men det vi ser i dag är att fler kvinnor söker sig till oss och det gör mig glad. Vi har lyckats skapa en attraktiv företagskultur, det började redan med våra grundare. Här jobbar man för att man brinner för sin sak, inte för karriärshetsen. Visst finns här goda möjligheter att göra karriär. Men det är den mänskliga och varma stämningen som attraherar många kvinnor, och män också förstås, säger Yvonne Ronnerfors.

Han ska leda Rambölls sociala hållbarhetsarbete

Patrik Derk har bakgrund inom skola och fastighet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-leda-rambolls-sociala-hallbarhetsarbete-26348

Han blir ny chef på Byggkeramikrådet

Har gedigen branscherfarenhet
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-pa-byggkeramikradet-26343

Ny duo i Aspelin Ramm Fastigheters styrelse

Aspelin Ramm Fastigheter utökar sin styrelse med två personer.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-duo-i-aspelin-ramm-fastigheters-styrelse-26325

Forsen i Malmö har fått ny gruppchef

Emma Wetterstrand blev nyligen ny gruppchef på Forsen i Malmö.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/forsen-i-malmo-har-fatt-ny-gruppchef-26323

Han ska leda WSP Bro & Vattenbyggnad

Mattias Hörling kommer från vd-posten på VR-Track Sweden.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-leda-wsp-bro-vattenbyggnad-26316

Tysklandstopp får ny roll i Bonava

Olle Boback blir senior rådgivare centralt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tysklandstopp-far-ny-roll-i-bonava-26308

Från Wästbygg till Wellbo

Carmith Mårtensson blir vd för Wellbo Fastighetsutveckling.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-wastbygg-till-wellbo-26281

Mentorprogram stärker kvinnor i produktion

"En bra språngbräda för adepterna."
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/mentorprogram-starker-kvinnor-i-produktion-26254

Han blir ny vd för Tvåtumfyra

Kommer närmast från bygghandeln.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-tvatumfyra-26277

Hon blir tf vd på Kanozi Arkitekter

Nuvarande vd fokuserar på kunder och arkitektur.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-tf-vd-pa-kanozi-arkitekter-26269