Meny

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab har lyckats sänka sjukfrånvaron efter många års konsekvent arbete med hälsofrågor. Nu lyfts de fram som ett gott exempel av Försäkringskassan.

Kost, träning, sömn och stresshantering. Detta är exempel på utbildningar som personalen på Lindab fått gå genom åren. Goda livsstilsvanor är en del i Lindabs satsning på förebyggande aktiviteter som i slutändan ska göra att de anställda förhoppningsvis inte behöver hamna i rehabilitering.

– Vi vill trycka på att individen har ett eget ansvar för sin hälsa. Vår tanke är att förmedla verktygen som behövs för en sund livsstil. Men vi vill också se till att det inte är något på arbetsplatsen som omöjliggör en god hälsa, säger Maria Lindberg, rehabiliteringsansvarig på Lindab.


Nya rutiner sedan sex år

Lindab tillverkar bland annat byggkomponenter i tunnplåt och levererar ventilationslösningar. Totalt i landet finns cirka 1100 anställda, varav 550 yrkesarbetare och 250 tjänstemän på Lindabs Bjärebolag i Grevie och Förslöv. Sedan sex år tillbaka har de infört nya rutiner vid sjukfrånvaro.

– Om någon har varit sjuk mer än fyra gånger under de senaste tolv månaderna tar den närmaste chefen ett samtal med den anställde. Om en person kommer upp i sex karenstillfällen under året kallar vi till ett samtal med mig, facket och den närmsta chefen. Tjänstemän och yrkesarbetare behandlas lika, berättar Maria Lindberg.

Produktionschefen Patrik Brogstam är en av de chefer som sitter med i dessa möten.

– I början kände en del av arbetstagarna sig anklagade men nu förstår de att vi snarare försöker vara stöttande. Det vi gör är inte ett straff utan en hjälp, säger han.

Resultatet av detta sätt att arbeta har blivit att de anställda inte gått så länge som tidigare med exempelvis en begynnande belastningsskada innan de sökt vård. Lindab har jobbat konsekvent med en rad olika aktiviteter för att få ner sjukskrivningstalen ända sedan 2001. Då var den totala sjukfrånvaron 9 procent. Idag ligger den på 5,5 procent.

– Erfarenheten visar att det tar lång tid innan den här typen av arbete börjar ge resultat. Och man kan aldrig luta sig tillbaka, säger Maria Lindberg.


Stegtävlingar och andningsövningar

De anställda behöver peppas på nya sätt och det börjar hela tiden nya anställda som också ska få del av hur företaget arbetar. Maria Lindberg har funnits med ända sedan 2001 och tror att de snart har provat de flesta utbildningar och aktiviteter som går att hitta i det förebyggande arbetet. Det har handlat om stegtävlingar, stöd för att sluta snusa och röka, stavgång, lunchpromenad, andningsövningar och stresshantering, träning med kettlebells ute på gården, utställningar om hur mycket man måste röra sig för att förbränna olika matvaror, pausgympa, subventionerade besök av massör på företaget, avdelningsvisa föreläsningar om kroppen och kurs i att gå ned i vikt, är bara några av alla aktiviteter som betats av. Dessutom erbjuds ett gratis Lindabpass på en träningsanläggning i närheten en timme i veckan.

– När jag tittar runt för att få inspiration av andra företag inser jag hur mycket vi redan har gjort. Det mesta som jag hör om har vi redan testat. En del saker har blivit flopp men det har vi skakat av oss och testat vidare.

Någon friskvårdstimme att ta ut har dock inte Lindab tillämpat ännu.

– Vi försöker snarare så ett frö på ett icke-dömande sätt och visa på möjligheter som finns för att ta hand om sig själv, säger Maria Lindberg.


Ringer hem och kollar läget

För den som ändå blir sjukskriven är målet att sakta men säkert komma tillbaka till anpassade arbetsuppgifter. Om sjukfrånvaron är lång ringer Maria Lindberg eller närmaste chefen hem till den sjukskrivne för att kolla läget och de fortsätter att bjuda in till sociala aktiviteter så att den som är borta fortsatt ska känna sig som en del i gänget.

– Både vi och dom förlorar på att de anställda inte är på jobbet. Det är utgångspunkten i vårt sätt att arbeta, säger Patrik Brogstam.

Christina Palmkvist Wester är samverkansansvarig på Försäkringskassan i Skåne och har haft en hel del kontakt med Lindab genom åren. Hon lyfter fram vikten av att Lindab har högsta koncernledningen med sig, anställda som jobbar förebyggande inom företaget och att de tänker långsiktigt.

– Ett företag som tänker innan och inte efter och som ser till att alla anställda blir sedda har större möjligheter att lyckas. Vi märker att många företag väntar in Försäkringskassan alltför länge när det faktiskt är arbetsgivaren som har rehabiliteringsansvar. Lindab är exempel på ett företag som försöker hitta lösningar snabbt själva istället, säger hon.

Lindabs tips för låg sjukfrånvaro
 • Följ statistiken noga.
 • Ta samtal tidigt.
 • Starta ett rehabärende vid behov.
 • Utbilda i livsstilskompetens – vad är hälsa?
 • Möjliggör/planera för stegvis återgång i arbete.
 • Behåll löpande kontakt vid frånvaro.
 • Hitta anpassade arbetsuppgifter för snabbare återgång.
 • Skapa förståelse hos andra medarbetare.
 • Förankra på högsta ledningsnivå.
 • Sök kontakt och prata med medarbetarna.
 • Lyssna mer än prata själv.
 • Utbilda cheferna i svåra samtal.

Flera branschföretag bland de bästa arbetsplatserna

Great Place to Work presenterar topplista.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/flera-branschforetag-bland-de-basta-arbetsplatserna-26619

Hon fortsätter som ordförande för Svensk Betong

Carina Edblad omvald.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-fortsatter-som-ordforande-svensk-betong-26646

Hon är Egnahemsbolagets nya byggchef

Maria Henriksson går från projektledare till chef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ar-egnahemsbolagets-nya-byggchef-26640

Han är ny vd på Familjebostäder

Gedigen bakgrund inom Stockholms stad.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-ny-vd-pa-familjebostader-26635

Erlandsson Bygg får ny hållbarhetschef

Kristina Bengtsson blir ny hållbarhetschef på Erlandsson Bygg i början på sommaren.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/erlandsson-bygg-far-ny-hallbarhetschef-26605

De älskar bostäder och politik

Anna Broman efterträder Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/de-alskar-bostader-och-politik-26581

Han blir ny anläggningschef på Sweco

Tar över efter nyblivna Sverigechefen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-anlaggningschef-pa-sweco-26584

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

Åtta nya ansikten på AIX

AIX har fått åtta nya medarbetare. Flera av dem med internationella meriter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/atta-nya-ansikten-pa-aix-26552

Hon tar över vd-posten i Sweco

Nuvarande Sverigechefen har jobbat 27 år inom koncernen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-tar-over-vd-posten-i-sweco-26549

SH Bygg tar bandy till hjälp i integrationsarbetet

Bjöd nyanlända på bandyfinalen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sh-bygg-tar-bandy-till-hjalp-i-integrationsarbetet-26533