Meny

Tillit- vägen till framgång

Tillit- vägen till framgång

Vassa armbågar gör ingen framgångsrik chef.Nej, nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap ligger i att skapa gemensamt fokus bland medarbetarna, att ha civilkurage och att drivas av en vision bortom egennyttan.

I sin bok Tillitens makt – mitt i armbågsvärlden, gör psykologen och organisationskonsulten Barbro Curman upp med myten om att man måste ha vassa armbågar för att ta sig till toppen.

– Jag ville visa att man kan nå framgång utan att vara råbarkad. Jag har sett flera konkreta exempel på att den sortens ledarskap leder till undergång.

Under sina 25 år som organisationskonsult har Barbro Curman god inblick i den bedömnings- och tävlingskultur som många chefer skolas in.

¬– Man vädjar till krafter inom människan som är: ”bit ihop och tävla”. Med den här boken vill jag vara en motkraft och visa att det inte måste gå till så. De chefer jag intervjuat är vardagshjältar – doers – som jobbar på och mitt i en krävande omvärld skapar sunda och lönsamma företag till gagn för många.

För det är inte genom vassa armbågar och en cynisk syn på sina medarbetare som man får sin verksamhet att blomstra. Folk kan springa fortare ett tag av rädsla för att förlora jobbet. Men man kan inte tvinga fram kreativitet och innovationer, något som är extra viktigt i svåra tider som nu.

Istället har Barbro Curman sett hur chefer kan skapa framgång och lönsamhet genom en humanistisk värdegrund.

Genom att intervjua tolv chefer inom vitt skilda områden, som varit framgångsrika i sitt ledarskap, har hon lyckats identifiera ett antal gemensamma nämnare för deras ledarskap; närvaro, uthållighet, förmåga att skapa gemensamt fokus, mod att lyssna till magkänslan och en stark passion för verksamheten bland annat.

Och så kanske viktigast av allt - tillit - Barbro Curman definierar det som motsatsen till rädsla, den rädsla man gömmer bakom olika fasader.

Alla människor har bägge sidor, tillit och rädsla, eller överlevnadsinstinkt som Barbro Curman också kallar det.

– Det handlar om att veta när du agerar utifrån tillit eller utifrån överlevnadsinstinkt. Det gäller inte bara cheferna. Alla bidrar till klimatet.

I dessa osäkra tider är det extra viktigt att ge akt på att inte att inte rädsla och egennytta får fäste i organisationen. Under krisåren i början på 1990-talet såg Barbro Curman många organisationer rämna internt.

– Folk blev rädda på alla nivåer, gömde rädslan bakom att trycka till neråt eller att se till att hålla sig väl med chefen, säger Barbro Curman.

När rädslan sprider sig uppstår en ”sköt dig själv och skit i andra”-kultur. Fokus förskjuts från det gemensamma målet till den egna överlevnaden. Resultatet är förvirring, revirtänkande och ineffektivitet. Istället för att jobba i sidled börjar man bevaka det gamla.

Hur märker man när rädslan gör insteg i en organisation?

¬– Jag tror att varningsklockan är att man inte vågar tänka långsiktigt, att man börjar se om sitt hus och inte ser det gemensamma. Då är det extra viktigt att ta tillbaka fokus på vart vi är på väg.

För att en organisation ska fungera handlar mycket om att alla omfattar samma vision. För det krävs att allas perspektiv har tagits tillvara så att man har format en gemensam verklighet. Då blir den gemensamma visionen meningsfull för alla. Sedan gäller att ha sikte på den visionen och hålla fokus på den, menar Barbro Curman.

– Energin går dit man lägger fokus.

Vad är det då som hindrar att fler är som dessa ”vardagshjältar” Barbro Curman låter komma till tals?

– Vi väl grottmänniskor innerst inne, men jag tror också att den kortsiktiga kvartalsekonomin skadar mycket. Det kan också finnas dolda agendor hos styrelser och ägare som skapar desillusionerade chefer och ledare. ¬

Vad kan man lära av din bok?

– Var dig själv, är det som de flesta av dessa chefer håller fram. Vet man inte vem ”själv” är så får man ta reda på det. Som chef är det ingen privatsak hur man är. Man behöver också ett visst intresse för människor om man ska leda dem – och att verkligen tro på sin affärsidé.Framgångsfaktorer:

*Chefernas arbetsmetodik – att med hjälp av delaktighet långt ut i organisationen skapa en sann bild av organisationen och verksamheten – och utifrån det en gemensam vision.

*Förhållningssätt till omvärlden – tydlighet, realistisk återkoppling till arbetsprestation och stort civilkurage, med mod att gå sin egen våg och att snabbt och tydligt markera mot dem som har andra agendor.

*Respekt – för andras erfarenheter och kunskap.

*Ledningsgruppen – vill ha en grupp som leder företaget.

*Bort från spelet att information är makt – anser det viktigt att så många som möjligt har information.

*Se till att belöningssystemen är i linje med de långsiktiga målen – belöna gruppen, inte individen.

*Personlighet – att ha en drivkraft bortom egennyttan. Prestigelös och oräddhet, med en drivkraft att skapa något nytt. Det kräver närvaro, uthållighet, tillit till sig själv och medarbetarna och passion för uppgiften.


Framgångsrik chef
En av dem som intervjuats av Barbro Curman är Åsa Söderström-Jerring, civilekonom som haft flera ledande befattningar inom samhällsbyggnadssektorn, bland annat som vd i Sweco Thorells, Ballast Väst och som informationschef på NCC Bygg och på Fastighetsförvaltaren.
Idag är Åsa Söderström-Jerring bland annat vd för FIA (Förnyelse i Anläggningsbranschen).


Hennes råd till en ung chef lyder:

*Var dig själv och lär känna dig själv.
*Försök inte mörka, det märks på en gång.
*Använd dina goda sidor, var medveten om dina svaga.
*Lägg märke till hur du påverkar och påverkas av andra.
*Ha kul! Lev lite också!


Citat från boken Tillitens Makt – mitt i armbågsvärlden (Gestalthusets förlag):

”Om man har mening som drivkraft och fokus i stället för vinst och marknadsandelar så kommer vinst och marknadsandelar av sig självt”.

Han blir ny regionchef på Serneke

Har haft de flesta roller inom entreprenadföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-pa-serneke-26508

Veolia hämtar HR-direktör från Jernhusen

Maria Dillner Sjölin, blir nordisk HR-direktör för Veolia.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/veolia-hamtar-hr-direktor-fran-jernhusen-26496

Han blir mittchef för samhällsbyggnad

Har jobbat i 20 år inom Ramböll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-mittchef-samhallsbyggnad-26514

Han blir ny regionchef för Swecos projektledare

Peter Enå blir chef i Region Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-swecos-projektledare-26470

Sju nya ledamöter i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har valt in sju nya ledamöter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sju-nya-ledamoter-i-iva-26461

Så når du en fördomsfri rekrytering

Rekryterarens bästa tips.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-nar-du-en-fordomsfri-rekrytering-26402

Sven Johansson Bygg får ny vd

Joachim Lindroth blir ny vd för Sven Johansson Bygg den 1 maj i år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sven-johansson-bygg-far-ny-vd-26440

Hon blir avdelningschef i Dalarna

Lina Westerlund får ny tjänst på WSP Samhällsbyggnad i Falun/Borlänge.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-avdelningschef-i-dalarna-26432

Ramböll anställer expert på hållbart resande

Ska studera ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-anstaller-expert-pa-hallbart-resande-26414

Han blir Göteborgs nya stadsbyggnadsdirektör

Har jobbat inom staden i 20 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-goteborgs-nya-stadsbyggnadsdirektor-26409