Meny

Ta med de anställda i strategiska beslut!

Ta med de anställda i strategiska beslut!

Det finns ingenting som motiverar medarbetarna så mycket som att känna sig delaktiga i de beslut som fattas. Då kan ledningen dessutom utnyttja den samlade kompetens som ofta förbises när man försöker undvika intressemotsättningar i ett företag.

Detta säger i varje fall Harald Kjellin, professor i informationsvetenskap och informatik vid Högskolan i Kristianstad och vid KTH.

Alla företag måste ha en strategi för att växa, ta fler marknadsandelar och tjäna mer pengar.
– Det är sunt förnuft att tänka strategiskt, men det som är intressant är; att det ofta är patriarkala strukturer som styr och kommenderar fram strategierna – någon tänker – någon utför. Men om detta går för långt så går företaget dåligt, säger Harald Kjellin.

Han gör en analogi till diktatur och demokrati vad gäller välstånd.
– Kommandoorienterad strategi fungerar väldigt bra i början, se till exempel på Ryssland och Kina idag, men funkar inte när folk börjar få det lite bättre. På en viss nivå kan man inte kommendera fram kreativitet. Det är ett tänkande som måste odlas fram i hela företaget, säger Harald Kjellin.

Det räcker alltså inte med att personerna i ledningsgruppen sitter och tänker ut strategier inför framtiden.
Harald Kjellin tror inte på top down information.
– Strategi är en relation, säger han. Man måste reflektera över vad som händer och lyssna på folk. Chefer som har en egen vision måste kunna beskriva den och fråga de anställda.

För det är så människor fungerar. Den som lyssnar – blir respekterad.
– Då kan man successivt odla ett kreativt klimat. Kärnan är att skicka saker på remiss till de anställda och att få till stånd en kontinuerlig diskussion, säger Harald Kjellin.

Han är psykolog och systemvetare som intresserat sig mycket för artificiell intelligens. Numera forskar Harald Kjellin om kunskapshantering (Knowledge Management) och betydelsen av strategiskt beslutsfattande.

– En strategi som inte genomsyrar hela företaget är ingen strategi – utan en dröm. Ett företag behöver hitta en identitet och strategi, men när man har hittat den, måste alla få en chans att delta och sköta sig själva. Då frigörs ledningskapacitet och ledningen kan syssla med annat - till exempel nya strategier, säger Harald Kjellin.

Det går trender i hur och på vilket sätt en chef eller ledare bör styra sitt företag. Cyklerna brukar vara fem till sju år, enligt Harald Kjellin.

Lean-production eller Toyota-modellen är ett exempel på ledarskapsfilosofi som varit i ropet. Företag som arbetar enligt Lean-production har en klar filosofi, princip och metod för allt de gör. Strategin hundra procent kvalitet har gjort att bilföretaget seglat upp som det största bilföretaget i världen.
Många hävdar även byggindustrin, som stundtals haft problem både med produktiviteten och med fel och fusk, skulle ha mycket att vinna på att införa detta tankesätt.

– Toyota har förstått på ett djupare plan att anställda måste delta helhjärtat och belönas när de gör något som svara mot företagens mål. Framgångsrika företag är de som har en långsiktig strategi som genomsyrar hela företaget. Ikea är ett annat bra exempel på en idé om en koncern gjord för att växa, säger Harald Kjellin.

Idag sker tillväxten i organisationer nästan uteslutande på kunskapsnivå. Då kan det vara förödande att bara tänka på vinst, menar Harald Kjellin.
–Kvartalsekonomin urholkar företag. Orsaken till att man inte tänker strategiskt på djupet är att det inte lönar sig för ägarna. Strategi kräver alltid en investering. Kunskapskapitalet sitter i personalen och rutinerna på alla nivåer. Organisationens identitet växer fram när vi är i balans, när folk mår bra.

ENKÄT:
1. Involverar du de anställda i det strategiska beslutsfattandet?
2. På vilket sätt, i så fall?

NCCs storsatsning på att bygga hus i fabrik gick i stöpet, men i fråga om att föra ut verksamhetens vision till medarbetare i hela organisationen var NCC Komplett framgångsrik.

Fredrik Anheim, nu chef för NCC Teknik, var vd för fabriken fram till beslutet om nedläggning.


1,– Det var ett väldigt speciellt projekt. Vi skulle göra något som ingen hade gjort förut. När jag skulle bemanna projektet sökte jag människor som kunde andra saker än jag själv och de fick stort ansvar från början. Som chef fick jag erkänna för medarbetare ”att jag kan inte detta, utan behöver din hjälp”. Deras kunskap var betydelsefull. Som ledare tror jag på människans kraft. Öppenheten för ny kompetens tror jag skapade ett bra kreativt klimat där varje individ kände att han eller hon var viktig. Den visionära kraften tror jag hade en stor betydelse. Att jag som ledare var helt besjälad av visionen och att jag lyckats föra ut det till medarbetarna. Jag tror fortfarande att det är så här man ska bygga hus.

2, –Vi jobbade mycket tvärfunktionellt i olika grupper och workshops för att lösa problem tillsammans. Det tror jag också inspirerade de anställda och gav respekt för att det var yrkesskickliga människor i alla funktioner, även om man tyckte olika i sak.
Det är klart att det blev tungrott ibland i en organisation som växte från 15 till 400 personer på några år, men vi lyckades verkligen få folk att dela samma vision. Att få folk på samma spår var det enda sättet att styra ett projekt med så mycket nytt folk från olika branscher.
–Generellt tror jag på att delegera och lita på att folk gör sitt jobb inom de ramar som finns. Det man vill är att skapa engagemang. Lyckas man åstadkomma det tror jag att man får så mycket mer ut av varje medarbetare


Carin Stoeckmann, vd Byggmästar´n i Skåne.

1. - Inom många områden gör vi det, eftersom strategin längre fram i tiden kommer att vara ”ett operativt nu”, något som de ska vara delaktiga och engagerade i. Det är viktigt att få signaler från medarbetarna, exempelvis om kompetensbehov, typ av produktion, tjänster, marknad och så vidare, som är väl värda att ta till vara.
2. – Vi har olika forum där vi försöker fånga upp tankar hos personalen, bland annat en traditionell ledningsgrupp, en medbestämmandegrupp med hantverkare och en kvalitets- och miljögrupp med tjänstemän inom olika roller som träffas fyra gånger per år och tittar på nutiden och cirka ett år framåt. Det är en bra hjälp för mig i det långsiktiga strategiska arbetet. Får man som anställd vara med och ha tankar om framtiden, och att det finns en ledning som lyssnar, tror jag att man blir mer öppen med sin kreativitet i företaget, men det kräver också mer av individen att vara delaktig i utvecklingen av verksamheten.

Stefan Lindbäck, fabrikschef Lindbäcks Bygg, Piteå.

1. –Naturligtvis. Jag tänker ofta omvänt - att de strategiska besluten kommer från personalen, som ofta har smarta idéer. Vi har cirka 150 anställda. Alla kan inte delta i alla beslut, däremot ska alla kunna göra sin röst hörd i olika forum där de blir hörda. Det kan senare blir underlag för strategiska beslut.
2. –Vi har många interna möten där anställda kan göra sin röst hörd. Jag ser det som en del i mitt strategiska arbete som fabrikschef att prata med de anställda varje dag för att få reda på strömningar och inte tappa fotfästet om vad som händer - eller ännu viktigare vad som inte händer. Jag har bestämt att det måste vara en del av mitt jobb att prata om älgjakten, om det nyfödda barnet och skilsmässan och se personen bakom yrkeskläderna – då bygger man förtroende och kan gå pang på kritan sedan. Det är min strategi för att etablera Lindbäcksandan.
 

Hämtar entreprenadexpert från Skanska

Fatoma Hafström blir jurist på Foyen Advokatfirma.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hamtar-entreprenadexpert-fran-skanska-27550

Ny chef på nytt konsultkontor

Johan Peetz är chef för infrastruktur på Norconsult i Helsingborg.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-chef-pa-nytt-konsultkontor-27543

Från Aros till Blooc

Arkitekten Christoffer Baudou går till ny arbetsplats.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-aros-till-blooc-27542

Hon blir ny anläggningschef på Peab

Tidigare biträdande affärsområdeschef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-anlaggningschef-pa-peab-27524

”Det var ett yrke jag aldrig hade tänkt på”

Isabellestipendiaten Mathilda sadlade om till plåtslagare.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/det-var-ett-yrke-jag-aldrig-hade-tankt-pa-27502

Ny affärschef för Installation på Tyréns

Får helhetsansvar för sju avdelningar.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-affarschef-installation-pa-tyrens-27516

Hon är Erlandssons nya affärsutvecklare i Mitt

"Kundfokus och kvalitet viktigast."
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ar-erlandssons-nya-affarsutvecklare-i-mitt-27514

Lyckad matchmaking på Nackademin

Studenter och byggföretag möttes på yrkeshögskolan.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/lyckad-matchmaking-pa-nackademin-27475

HR-chef tillbaka till byggbranschen

Helena Karlsson tar plats i Veidekkes ledning i Sverige.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hr-chef-tillbaka-till-byggbranschen-27494

Hon axlar vd-rollen i Einar Mattsson Byggnads

Tar över vid årsskiftet efter sju år i koncernen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-axlar-vd-rollen-i-einar-mattsson-byggnads-27465