Meny

Stora vinster med bättre planering

Stora vinster med bättre planering

Lean är ordet på allas läppar. Lean Production, Lean Construction och så förstås Lean projektplanering. För byggindustrin är lean-tänkandet en utmaning som kan ge stora vinster i en smidigare, säkrare och mer lönsam byggprocess.

Vad är då detta lean? Arbetssättet kommer från Japan och Toyotas framgångsrika bilfabriker. Grundtanken för Lean innebär att material, resurser och produkter ska flöda genom produktionssystemet. Allt som hindrar produkten från att flöda kontinuerligt genom produktionssystemet ska betraktas som slöseri. Lean-konceptets huvudsakliga mål är att öka effektiviteten i produktionen, genom att kontinuerligt och grundligt eliminera slöseri.

Det kräver planering och ett verktyg inom lean construction som gör just detta är lean projektplanering. Det syftar till att få kontroll över planeringen genom att både ha en långsiktig planeringshorisont, där de strategiska och taktiska valen görs, och en kortsiktig planeringshorisont, där de operativa besluten fattas, berättar Emile Hamon på konsultfirman Tyréns.

Han har introducerat lean projektplanering på en rad olika byggföretag runt om i Sverige, bland annat Veidekke, Peab, Skanska och JM.

– Nyckeln är att skapa engagemang i alla delar av byggprocessen genom att alla aktörer integreras i planeringsarbetet både på den lång- och kortsiktiga planeringen. Man har sällan den delaktigheten och systematiken i vanlig planering, säger Emile Hamon.

Lean projektplanering handlar om att ha en väl definierad process för att sedan kunna ta bort den icke värdeskapande tiden och på så sätt minska slöseriet. På en byggarbetsplats kan det ge stora vinster, både i tid och kvalitet

– Om vi planerar noga minskar väntetider och annat spill, säger Emile Hamon.

Men för att kunna effektivisera en process måste den vara stabil. På byggarbetsplatsen uppstår ofta variation i arbetsflöden där arbetstoppar och väntetider avlöser varandra. Då har man inte en stabil produktionsprocess. Lean projektplanering syftar till att skapa ett jämnare flöde så att man slipper krockar mellan underentreprenörer och väntetider på grund av sena materialleveranser. Utifrån planeringskonceptet kan man sedan arbeta med ständiga förbättringar.

– Arbetssättet syftar till att minska fluktuationerna i flödet och eliminera arbetstoppar, som kan öka risken för fel och arbetsskador, säger Emile Hamon.

Skillnaden mot traditionell planering är att man jobbar med flera olika planeringsnivåer. Emile Hamon delar in planeringsarbetet i fyra nivåer:

*Huvudtidplan – innehåller milstolpar när arbetet ska utföras
*Produktionstidplan – mer detaljerad
*Rullande tidplan (3-8 veckor)- innehåller förhindersanalys och detaljerad resursstyrning
* Veckotidplan – innehåller endast aktiviteter som helt säkert kan utföras, fungerar som en ”dag till dag”-planering.

Centralt i lean-tänkandet är också att alla är med. Genom att låta alla medarbetare delta i inledningen av planeringsarbetet får alla aktörer möjlighet att diskutera hur arbetet ska läggas upp och struktureras. Yrkesarbetare och underentreprenörer delar ansvaret för nästa vecka med platschef och arbetsledare.

¬– Varje vecka får de vara med och tycka till om veckoplaneringen och säga om de anser att den är rimlig att genomföra. Alla får ett ansvar för sin del. Det är viktigt att alla får en chans och ha spontana tankar om projektet. Då skapas engagemang, säger Emile Hamon.

Vid nästa veckomöte går man igenom vad som fungerade och inte och får på så sätt en direkt utvärdering. Veckoplaneringen är mycket strukturerad. För att en aktivitet ska kunna genomföras ska sju olika förutsättningar vara uppfyllda:

* Rätt och tillräcklig information.
* Rätt hjälpmedel.
* Rätt material.
* Att det finns plats.
* Att det finns anställda eller underentreprenörer som kan utföra jobbet.
* Att föregående aktivitet är avslutad.
* Att väderförhållanden och ekonomi tillåter att arbetet utförs.

Att arbeta så här systematiskt lägger större fokus på planeringen och det tar kanske lite mer tid.

– Men många platschefer som jag har kontakt med säger att de slipper de ”brandkårsutryckningar” som annars är vanliga. Det kräver mer tid i planeringen, men man vinner igen den i andra änden. Det gäller också att man använder den information man får tillbaka till att göra förbättringar, säger Emile Hamon.

Han tycker att det fungerar bra i praktiken.

– Vi har använt detta på väldigt olika typer av projekt; anläggning, nyproduktion, ombyggnader och byggservice och tycker att det fungerar på alla områden.

Det finns en risk att veckomötena drar ut på tiden och blir mer tidskrävande än planerat, så det är viktigt att försöka hålla ner tiden till 10-15 minuter, tycker Emile Hamon.

– Det är viktigt att den veckoplanering man presenterar är väl genomarbetad, att den går att genomföra, annars tappar man engagemang och delaktighet ganska snabbt.
Eventuella ”knäckfrågor” ska man lyfta på mötet, men inte lösa där och då, utan ta det senare med dem som är berörda, för att inte ta tid i anspråk i onödan.

Emile Hamon tycker också det är viktigt att man visualiserar all information och har ett rum där man samlar all info som driver projektet framåt på en och samma plats. Japanerna kallar det Obeya, kontrollrum eller samarbetscentral i översättning.

– Vi har också börjat med att samla planeringen i BIM-modeller där man kopplar tid och ekonomi till modellen. Visionen är att även koppla veckoplaneringen till detta, säger Emile Hamon. 

Ny chef på nytt konsultkontor

Johan Peetz är chef för infrastruktur på Norconsult i Helsingborg.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-chef-pa-nytt-konsultkontor-27543

Från Aros till Blooc

Arkitekten Christoffer Baudou går till ny arbetsplats.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-aros-till-blooc-27542

Hon blir ny anläggningschef på Peab

Tidigare biträdande affärsområdeschef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-anlaggningschef-pa-peab-27524

”Det var ett yrke jag aldrig hade tänkt på”

Isabellestipendiaten Mathilda sadlade om till plåtslagare.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/det-var-ett-yrke-jag-aldrig-hade-tankt-pa-27502

Ny affärschef för Installation på Tyréns

Får helhetsansvar för sju avdelningar.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-affarschef-installation-pa-tyrens-27516

Hon är Erlandssons nya affärsutvecklare i Mitt

"Kundfokus och kvalitet viktigast."
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ar-erlandssons-nya-affarsutvecklare-i-mitt-27514

Lyckad matchmaking på Nackademin

Studenter och byggföretag möttes på yrkeshögskolan.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/lyckad-matchmaking-pa-nackademin-27475

HR-chef tillbaka till byggbranschen

Helena Karlsson tar plats i Veidekkes ledning i Sverige.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hr-chef-tillbaka-till-byggbranschen-27494

Hon axlar vd-rollen i Einar Mattsson Byggnads

Tar över vid årsskiftet efter sju år i koncernen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-axlar-vd-rollen-i-einar-mattsson-byggnads-27465

De rekryterar mångsidig divisionschef

Företagsekonomi, mänskliga rättigheter och litteratur på cv:t.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/de-rekryterar-mangsidig-divisionschef-27464