Meny
  • Hela 82 procent i åldern 25–35 anger att de ofta eller ibland ligger vaken om nätterna och grubblar på jobbfrågor. De grubblar tids- och ekonomiska utmaningar i projekt, brist på kontroll, oro över olika delar i projekt och ledarskapsfrågor.
    Illustration: Svensk Byggtjänst
    ,
    85 procent känner oro för bristande kontroll och 91 procent oroar sig över tidsmässiga och ekonomiska utmaningar.
    Illustration: Svensk Byggtjänst

Stor stress bland unga byggare

Stor stress bland unga byggare

”Kommer jag att hinna?” ”Har jag rätt kompetens?” Det är frågor som får 8 av tio unga samhällsbyggare att ligga vakna om natten – ett tydligt tecken på oro och stress. Det visar en färsk rapport från Svensk Byggtjänst.

Byggbranschen går för högtryck. Eftersatt infrastruktur och galopperande bostadsbrist innebär stora utmaningar. Detta samtidigt som en tredje del av alla medarbetare i byggsektorn (100 000 erfarna personer enligt siffror från Arbetsförmedlingen och Statistiska Centralbyrån, SCB) kommer att gå i pension under perioden 2010 till 2025. Det ställer krav på den unga generationen samhällsbyggare som ska ta över.

Enligt Svensk Byggtjänsts rykande färska rapport 03.30 gruvar sig 82 procent av de unga i samhällsbyggnadssektorn så pass mycket över jobbet att de har svårt att sova.

"Anmärkningsvärt många"

– Det som är anmärkningsvärt är att det är så många i gruppen 25–35 år som oroar sig över jobbet och att de nu ska ta över. Snart försvinner 100 000 erfarna personer från branschen. Det är en väldig utmaning för dem som ska ta över i och med det stora generationsskifte vi är inne i, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

Parallellt med en hög arbetsbelastning finns förväntningar på branschen att bli bättre. Enligt Per-Erik Josephsson, forskare på Chalmers, kostar kvalitetsbristerna i branschen fortfarande stora summor i de större projekten, och kan uppgå till mellan 30 och 35 procent av den totala byggkostnaden. Kraven på dem som jobbar i branschen ökar också ständigt genom en allt mer komplex väv av lagar och regler, standarder och certifieringar och tekniska lösningar. Sedan Sverige gick med i EU har cirka 3 000 nya standarder införts, enligt Byggtjänsts rapport.

Erik Hellqvist är inte direkt förvånad över resultatet av undersökningen.

– Vissa saker har jag ju trott, men nu har vi det svart på vitt. Det här är en fråga som vi i samhällsbyggnadssektorn måste lyfta. Erfarenhetsåterföringen i branschen är så mycket viktigare i dag än för tio år sedan, säger Erik Hellqvist.

"Problemet är akut"

Han ser stora risker för sämre kvalitet, mindre lönsamhet och att det kommer att ta längre tid att nå fram till en mer effektiv – mindre snårig – byggprocess om detta inte sköts på rätt sätt.

Problemet är akut, enligt Hellqvist. Branschen har knappt tio år på sig att fånga upp och föra vidare den kunskap som nu succesivt håller på att fasas ut.

– Ett konkret sätt att fånga upp kunskapen är att använda de interna uvarna som mentorer ute på företagen. I stället för att låta dem gå ute på byggena fram till pensionsdagen så kan de fungera som stöd till yngre kollegor. Det finns säkert många flera sätt, men det är en konkret åtgärd, säger Erik Hellqvist.

För branschens företag gäller det att lyfta blicken och se hur man kan stötta den yngre generationen och samtidigt fånga in den nya idékraft som de unga bär med sig, enligt Erik Hellqvist.

– Det gäller att få en annan öppenhet i branschen. Men ska man jobba på nya sätt måste man ge det tid och resurser och det ansvaret ligger på företagen som jag ser det, säger Erik Hellqvist.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts i flera steg. Vintern 2014/2015 genomfördes en kvalitativ studie i form av fokusgrupper med unga samhällsbyggare (25-30 år) från olika delar av samhällsbyggnadssektorn. Därefter gjordes en enkät i sociala medier där 2 612 personer i åldern 20-65 deltog och svarade på frågan om de tänkte på jobbet på natten. Därefter genomfördes djupintervjuer och 101 personer svarade på frågor i en fördjupande enkät om vad som oroade dem. Denna kompletterades med en enkät i sociala medier om vad som oroade dem. 2 500 personer deltog.

Han blir ny regionchef på Serneke

Har haft de flesta roller inom entreprenadföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-pa-serneke-26508

Veolia hämtar HR-direktör från Jernhusen

Maria Dillner Sjölin, blir nordisk HR-direktör för Veolia.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/veolia-hamtar-hr-direktor-fran-jernhusen-26496

Han blir mittchef för samhällsbyggnad

Har jobbat i 20 år inom Ramböll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-mittchef-samhallsbyggnad-26514

Han blir ny regionchef för Swecos projektledare

Peter Enå blir chef i Region Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-swecos-projektledare-26470

Sju nya ledamöter i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har valt in sju nya ledamöter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sju-nya-ledamoter-i-iva-26461

Så når du en fördomsfri rekrytering

Rekryterarens bästa tips.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-nar-du-en-fordomsfri-rekrytering-26402

Sven Johansson Bygg får ny vd

Joachim Lindroth blir ny vd för Sven Johansson Bygg den 1 maj i år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sven-johansson-bygg-far-ny-vd-26440

Hon blir avdelningschef i Dalarna

Lina Westerlund får ny tjänst på WSP Samhällsbyggnad i Falun/Borlänge.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-avdelningschef-i-dalarna-26432

Ramböll anställer expert på hållbart resande

Ska studera ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-anstaller-expert-pa-hallbart-resande-26414

Han blir Göteborgs nya stadsbyggnadsdirektör

Har jobbat inom staden i 20 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-goteborgs-nya-stadsbyggnadsdirektor-26409