Meny
  • Heta energiska diskussioner, där deltagarna undviker att gå i affekt är viktiga för att få ett innovationsdrivande styrelsearbete, enligt en ny studie.
    Foto: Pixabay

SME-styrelsens tre steg till innovation

SME-styrelsens tre steg till innovation

Daniel Yar Hamidi har nyligen disputerat vid Högskolan i Halmstad. Han har bland annat utvecklat en modell som ska främja ett innovationsdrivande styrelsearbete i SME-företag. Här sammanfattar vi den i tre steg.

1. Välj bort den gamla räven

Välj en styrelseordförande som inte kommer inifrån företaget. Det ska helst vara en person som har god kunskap om företaget, dess produkter, kunder, och så vidare. Det är också positivt om personen har tidigare erfarenhet av styrelsearbete och ledarskap.

Lång branscherfarenhet är däremot inte nödvändigtvis en positiv egenskap i sammanhanget. Tvärt om riskerar den med lång branscherfarenhet att vara överdrivet skeptisk till nya lösningar och arbetssätt.

2. Använd tre bra byggstenar

Ett effektivt styrelsearbete lägger grunden till innovation. Daniel Yar Hamidi har identifierat tre byggstenar som skapar ett effektivt styrelsearbete: Struktur, Process och Kultur.

Byggstenen struktur handlar om saker som att ha en genomtänkt mötes-agenda, att föra kompletta protokoll och att ha instruktioner och policys så att ens uppdrag är tydligt.

Byggstenen process handlar om att följa upp beslut som är fattade, att ha bra informationsflöden, att summera diskussioner man haft inför ett beslut, med mera.

Byggstenen Kultur handlar bland annat om att ha integritet, att alla vågar dela med sig av sina idéer och sin kunskap och att alla ska arbeta mot ett gemensamt mål.

3. Lär dig bråka på rätt sätt

Rätt ordförande och ett effektivt styrelsearbete är viktigt, men utan den magiska ingrediensen kognitiv konfrontation uteblir innovationen. Begreppet kognitiv konfrontation innebär heta, energiska diskussioner, där deltagarna samtidigt undviker att gå i affekt. Diskussionerna ska alltså hållas på en kognitiv nivå och får inte gå över i personangrepp.

Om alla håller med varandra leder det inte till innovation, samtidigt är det viktigt att styrelsemedlemmarna är beredda att ändra uppfattning.

Fyra frågor till Daniel Yar Hamidi

Daniel Yar Hamidi har disputerat vid Högskolan i Halmstad med en avhandling om innovations-drivande styrelsearbete i SME-företag.
Foto: Joakim Brink

Vad handlar din avhandling om?

– Bland annat har jag tittat på 320 SME-företag och styrelseordförandens roll i deras strategiarbete. Dessutom har jag djupintervjuat sex styrelse-ordförande med mycket erfarenhet och frågat, vad har du gjort i de bolag där du lyckats med innovation? Det är viktiga teoretiska bidrag till forskningen men jag har också använt resultaten för att ta fram en modell som man kan använda för att främja innovation i praktiken.

Hur ser den modellen ut?

– Det handlar om att välja rätt ordförande. Det är ordföranden som har bäst möjlighet att påverka i en innovationsdrivande riktning. Jag har också formulerat ett antal byggstenar som behövs för att skapa ett effektivt styrelsearbete. Men det visar sig att effektivitet inte räcker, det behövs också det jag kallar för kognition.

Varför valde du att fokusera på SME-företag?

– Mycket av det vi vet när det gäller styrning och innovationer handlar om stora börsnoterade bolag. Men fler än 99 procent av alla företag i Sverige är små eller medelstora, och det är innovationer i de företagen som är vårt stora framtidshopp. Det finns ganska lite forskning om SME-företag när det gäller styrelsearbetet. Min avhandling verkar ha mött ett uppdämt behov.

Skiljer sig innovations-drivande styrelsearbete mellan stora företag och SME-företag?

– Ja, inom företagsekonomi pratar man mycket om agentteorin där styrelsen behövs för att ta tillvara ägarens intressen gentemot ledningen. Men den håller inte i SME-företag. Där är ofta ägare och ledning samma personer. Jag hävdar att det är mer relevant att använda teorier om team-arbete och nya perspektiv när det gäller SME-företag.

Jurist blir näringspolitisk chef

Sveriges Byggindustrier anställer chef med politisk bakgrund.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/jurist-blir-naringspolitisk-chef-26823

Hon blir vd för Wästbygg

Susanne Liljedahl har lång erfarenhet från Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-vd-wastbygg-26821

Chef från NCC tar över på Tengbom

Ska leda kontoret i Uppsala.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/chef-fran-ncc-tar-over-pa-tengbom-26819

Yrkeshögskolorna söker studenter till nya yrken

Många nya platser ska fyllas.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/yrkeshogskolorna-soker-studenter-till-nya-yrken-26790

Wästbygg har fått en ny vd

Susanne Liljedahl tar över ledarskapet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/wastbygg-har-fatt-en-ny-vd-26820

Bluebeam-grundare tar klubban i Briab

Richard Lee ny styrelseordförande i brandskyddsspecialisten.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/bluebeam-grundare-tar-klubban-i-briab-26799

Fredrik Bergenstråhle ny vd för Skanska Fastigheter Stockholm

Har jobbat på Skanska i 10 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fredrik-bergenstrahle-ny-vd-skanska-fastigheter-stockholm-26793

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

How Arkitekter får ny vd

Benjamin Mandre blir ny delägare och vd för How Arkitekter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/how-arkitekter-far-ny-vd-26777

Arkitema hämtar Job Manager från Tengbom

Arkitema har rekryterat Carina Carlman till posten som Job Manager.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/arkitema-hamtar-job-manager-fran-tengbom-26776

Hon har solceller i blick

Anna Svensson har utvecklat en takpanna med inbyggda solceller.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hon-har-solceller-i-blick-26763