Meny

Sällskapsspel för hållbart ledarskap

Sällskapsspel för hållbart ledarskap

Ett sällskapsspel ska öppna för diskussion kring viktiga värdegrundsfrågor. Diparts HR-chef Mats Hoffmann kommer under Almedalsveckan att slå ett slag för spelet. Han har arbetat tillsammans med Pia Jertfelt, generalsekreterare för Social Venture Network, för att utveckla spelet.

– I vår bransch finns många värderingsfrågor som är laddade. Spelet stödjer en fördjupad process för dem som vill arbeta med detta, säger Mats Hoffmann.

Mats Hoffmann har arbetat tillsammans med Pia Jertfelt, generalsekreterare för Social Venture Network (SVN). Det sistnämnda är ett internationellt nätverk som vill förena affärsnytta med ökat fokus på socialt ansvar, god affärsetik och miljöarbete och här är Dipart medlem. De båda har arbetat tillsammans för att utveckla ”Hur-spelet” som är framtaget av Prestationsbyrån. Det är ett spel som sätter fokus på CSR, det vill säga ett företags samhällsansvar.

– De flesta har redan värderingar i ett företag, spelet är en hjälp för att få värderingarna att leva. Det kan vara svårt att hålla en policy vid liv, detta är ett sätt att få fart på diskussionerna, säger Pia Jertfelt.

Mats Hoffmann har varit verksam på Dipart i tretton år och de sista fem åren som HR-chef.

Innan dess arbetade han på ett företag som sysslade med simuleringspedagogik som hjälp för att stärka människors förmåga att hantera olika situationer i verksamheten. Steget vidare till att använda sig av ett spel i värdegrundsarbetet var därför inte långt.

– Det blir ett sätt att jobba med värderingsfrågor på ett lättsammare sätt. Det är inte alltid helt solklart vad som är rätt och fel. Det finns en gråzon också och där behövs dialogen, säger han.

Under Almedalsveckan kommer spelet att finnas tillgängligt på en workshop ledd av SVN. Spel kommer att vara utlagda på olika bord i en lokal där grupper får slå sig ned och prova på att spela. Det är ett tärningsspel där varje deltagare får dra kort med olika uppgifter att lösa. Deltagarna skriver ner sina förslag och diskuterar sedan allas lösningar inom gruppen.

– Den röda tråden är att ta ställning. Det är kul att få se hur många olika synpunkter som kan finnas i en fråga.

Mats Hoffmann har jobbat med rollspel i olika ledarskapsfrågor på Dipart tidigare. Nu ser han fram emot att ta fram ett spel helt anpassat för det egna företaget.

– Det är klockrent både som introduktion till nya medarbetare och som stöd för ledning och medarbetare.

Tio utmaningar som du möter i spelet
  1. Du sitter i ledningsgruppen och noterar att hållbarhetsfrågorna får allt mindre formell tid på mötesagendan. Vad gör du?
  2. En kollega luktar alkohol på jobbet. Vad gör du?
  3. Du vill anställa nyanlända flyktingar som erhållit uppehållstillstånd i Sverige. Det ifrågasätts i ledningsgruppen och du måste argumentera för din ståndpunkt. Vad säger du?
  4. Du sitter med i en arbetsgrupp som ska utforma en metod för att få med sociala kriterier som bedömningsgrund i offentliga upphandlingar. Hur ska dessa parametrar formuleras?
  5. Vid ett APL-möte påtalar en medarbetare att det finns arbetsmiljörisker på arbetsplatsen. Förebyggande åtgärder innebär investeringar. Du noterar att ledningen nonchalerar frågan. Vad gör du?
  6. Dina arbetskamrater har en jargong med ord som ”lilla gumman”, ”var fick du luft från” och andra nedsättande tilltal. Vad gör du?
  7. Dina arbetskamrater anspelar på sex i sina samtal. När du påpekar att det inte känns okej blir svaret att du är tråkig och borde förstå att det bara är på skoj. Vad gör du?
  8. Flera i ledningsgruppen raljerar kring hållbarhetsarbetet och specifikt kring en medarbetares starka engagemang. Vad gör du? 
  9. En medarbetare har skrivit på Facebook och avslöjat systematisk diskriminering på er arbetsplats. Det har satt igång en storm på sociala medier och du som ansvarig måste agera. Vad gör du? Vilka problem finns i situationen?
  10. Din vd vill ta in en kommunikationsbyrå för att ta fram er värdegrund. Du får frågan om vad du tycker. Vad säger du?

Hon ska leda M3 Byggs kulturminnesprojekt

Har tidigare restaurerat Nationalmuseum.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-m3-byggs-kulturminnesprojekt-27111

Ingenjörsjobb får ny vd

Elin Bjerre ska leda verksamheten.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ingenjorsjobb-far-ny-vd-27102

Hon blir finanschef på Rejlers

Lång erfarenhet från konsultbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-finanschef-pa-rejlers-27057

Skalman ny e-handelsansvarig på Fredells

Ska överföra starkt varumärke till nätet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/skalman-ny-e-handelsansvarig-pa-fredells-27065

Han ska sköta finanserna på Platzer

Ny CFO på fastighetsbolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-skota-finanserna-pa-platzer-27075

Ny vd i Peab-bolag

Markus Lantz tar över i ATS Kraftservice.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-vd-i-peab-bolag-27073

ABT rekryterar ny vd

Har erfarenhet från Skanska och NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/abt-rekryterar-ny-vd-27045

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Ny hållbarhetschef till Veidekke

Har jobbat i tre år i bolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-hallbarhetschef-till-veidekke-27039

Han är Byggpartners nya vd

Lång bakgrund från NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-byggpartners-nya-vd-27037

Hon blir ny HR-chef på Projektengagemang

Har haft flera chefspositioner senaste 20 åren.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-hr-chef-pa-projektengagemang-27012