Meny

Sällskapsspel för hållbart ledarskap

Sällskapsspel för hållbart ledarskap

Ett sällskapsspel ska öppna för diskussion kring viktiga värdegrundsfrågor. Diparts HR-chef Mats Hoffmann kommer under Almedalsveckan att slå ett slag för spelet. Han har arbetat tillsammans med Pia Jertfelt, generalsekreterare för Social Venture Network, för att utveckla spelet.

– I vår bransch finns många värderingsfrågor som är laddade. Spelet stödjer en fördjupad process för dem som vill arbeta med detta, säger Mats Hoffmann.

Mats Hoffmann har arbetat tillsammans med Pia Jertfelt, generalsekreterare för Social Venture Network (SVN). Det sistnämnda är ett internationellt nätverk som vill förena affärsnytta med ökat fokus på socialt ansvar, god affärsetik och miljöarbete och här är Dipart medlem. De båda har arbetat tillsammans för att utveckla ”Hur-spelet” som är framtaget av Prestationsbyrån. Det är ett spel som sätter fokus på CSR, det vill säga ett företags samhällsansvar.

– De flesta har redan värderingar i ett företag, spelet är en hjälp för att få värderingarna att leva. Det kan vara svårt att hålla en policy vid liv, detta är ett sätt att få fart på diskussionerna, säger Pia Jertfelt.

Mats Hoffmann har varit verksam på Dipart i tretton år och de sista fem åren som HR-chef.

Innan dess arbetade han på ett företag som sysslade med simuleringspedagogik som hjälp för att stärka människors förmåga att hantera olika situationer i verksamheten. Steget vidare till att använda sig av ett spel i värdegrundsarbetet var därför inte långt.

– Det blir ett sätt att jobba med värderingsfrågor på ett lättsammare sätt. Det är inte alltid helt solklart vad som är rätt och fel. Det finns en gråzon också och där behövs dialogen, säger han.

Under Almedalsveckan kommer spelet att finnas tillgängligt på en workshop ledd av SVN. Spel kommer att vara utlagda på olika bord i en lokal där grupper får slå sig ned och prova på att spela. Det är ett tärningsspel där varje deltagare får dra kort med olika uppgifter att lösa. Deltagarna skriver ner sina förslag och diskuterar sedan allas lösningar inom gruppen.

– Den röda tråden är att ta ställning. Det är kul att få se hur många olika synpunkter som kan finnas i en fråga.

Mats Hoffmann har jobbat med rollspel i olika ledarskapsfrågor på Dipart tidigare. Nu ser han fram emot att ta fram ett spel helt anpassat för det egna företaget.

– Det är klockrent både som introduktion till nya medarbetare och som stöd för ledning och medarbetare.

Tio utmaningar som du möter i spelet
  1. Du sitter i ledningsgruppen och noterar att hållbarhetsfrågorna får allt mindre formell tid på mötesagendan. Vad gör du?
  2. En kollega luktar alkohol på jobbet. Vad gör du?
  3. Du vill anställa nyanlända flyktingar som erhållit uppehållstillstånd i Sverige. Det ifrågasätts i ledningsgruppen och du måste argumentera för din ståndpunkt. Vad säger du?
  4. Du sitter med i en arbetsgrupp som ska utforma en metod för att få med sociala kriterier som bedömningsgrund i offentliga upphandlingar. Hur ska dessa parametrar formuleras?
  5. Vid ett APL-möte påtalar en medarbetare att det finns arbetsmiljörisker på arbetsplatsen. Förebyggande åtgärder innebär investeringar. Du noterar att ledningen nonchalerar frågan. Vad gör du?
  6. Dina arbetskamrater har en jargong med ord som ”lilla gumman”, ”var fick du luft från” och andra nedsättande tilltal. Vad gör du?
  7. Dina arbetskamrater anspelar på sex i sina samtal. När du påpekar att det inte känns okej blir svaret att du är tråkig och borde förstå att det bara är på skoj. Vad gör du?
  8. Flera i ledningsgruppen raljerar kring hållbarhetsarbetet och specifikt kring en medarbetares starka engagemang. Vad gör du? 
  9. En medarbetare har skrivit på Facebook och avslöjat systematisk diskriminering på er arbetsplats. Det har satt igång en storm på sociala medier och du som ansvarig måste agera. Vad gör du? Vilka problem finns i situationen?
  10. Din vd vill ta in en kommunikationsbyrå för att ta fram er värdegrund. Du får frågan om vad du tycker. Vad säger du?

Hanna 
hittade 
rätt väg i 
Tyskland

Klimatet höll kvar ingenjören i Stuttgart.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hanna-hittade-ratt-vag-i-tyskland-27536

Link får ny gruppchef i Malmö

Link arkitektur rekryterar Kristina Åkerlund.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/link-far-ny-gruppchef-i-malmo-27554

Hämtar entreprenadexpert från Skanska

Fatoma Hafström blir jurist på Foyen Advokatfirma.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hamtar-entreprenadexpert-fran-skanska-27550

Ny chef på nytt konsultkontor

Johan Peetz är chef för infrastruktur på Norconsult i Helsingborg.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-chef-pa-nytt-konsultkontor-27543

Från Aros till Blooc

Arkitekten Christoffer Baudou går till ny arbetsplats.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-aros-till-blooc-27542

Hon blir ny anläggningschef på Peab

Tidigare biträdande affärsområdeschef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-anlaggningschef-pa-peab-27524

”Det var ett yrke jag aldrig hade tänkt på”

Isabellestipendiaten Mathilda sadlade om till plåtslagare.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/det-var-ett-yrke-jag-aldrig-hade-tankt-pa-27502

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Ny affärschef för Installation på Tyréns

Får helhetsansvar för sju avdelningar.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-affarschef-installation-pa-tyrens-27516

Hon är Erlandssons nya affärsutvecklare i Mitt

"Kundfokus och kvalitet viktigast."
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ar-erlandssons-nya-affarsutvecklare-i-mitt-27514

Lyckad matchmaking på Nackademin

Studenter och byggföretag möttes på yrkeshögskolan.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/lyckad-matchmaking-pa-nackademin-27475