Meny

Så undviker du att gå i klonfällan

Så undviker du att gå i klonfällan

Du som rekryterar måste undvika att anställa kloner av dig själv. Det rådet ger Annelie Runnquist på företaget Dokumera. "Att inte ha flera personer med exakt samma kompetens blir extra viktigt på ett småföretag", säger hon.

Det är lätt hänt att som chef anställa personer som liknar en själv. Men enligt Annelie Runnquist, innehållsansvarig på Dokumera, leder magkänslan sällan till den mest lyckade rekryteringen. Enligt henne finns forskning som visar att objektiva verktyg, exempelvis arbetsprov och strukturerade intervjuer, har störst samband med en lyckad rekrytering. Intuitiva rekryteringsverktyg så som personliga brev, referenser och djupintervjuer har ett lågt samband.

– Det är lättast att gå på magkänslan och ofta leder den till en person som du känner samhörighet med. Men konsekvensen av det blir att du rekryterar en person som liknar dig själv. Om man ska göra en jämförelse med fotbollen så får företaget en uppsättning backar stället för att bygga ett helt team. Backarna släpper visserligen inte in så många mål, men de gör inte så många mål heller, säger Annelie Runnquist.

För att komma ifrån risken att anställa fel person och förlora pengar bör ett företag satsa på en genomtänkt rekryteringsprocess, tipsar Annelie Runnquist.

– Börja med att ta fram en genomtänkt kravprofil. Kliv ur dig själv och ta objektiv ställning.

Tänk över om det är någon specifik kompetens som saknas och vilka kunskaper och egenskaper som verkligen krävs för tjänsten.

Att skriva en bra platsannons är nästa steg. Undvik floskler och utgå från kravprofilen. Var tydlig med vilka kompetenser som krävs för jobbet och vilka arbetsuppgifter som ingår, uppmanar Annelie Runnquist.

– Det är viktigt att kandidaten förstår vad tjänsten innebär. Annars riskerar du att fel personer söker och många tidsödande ansökningar att gå igenom, säger hon.

Fyra steg till lyckad rekrytering
  1. Upprätta en tydlig och väl genomtänkt kravprofil. Fundera över om det är någon specifik kompetens som saknas i företaget eller teamet och som ni skulle behöva komplettera med.
  2. Skriv en bra platsannons. Undvik vaga formuleringar, de ger dig bara extra arbete i slutänden.
  3. Förbered dig inför intervjun. Tänk igenom noga vilka uppgifter du vill få fram under intervjun för att få ett bra beslutsunderlag.
  4. Ta väl underbyggda beslut. För att få en så komplett bild som möjligt av en kandidat är det viktigt med referenstagning. Godta inte vilka referenser som helst utan se till att de är relevanta.

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992