Meny

Så skapar du en bättre företagskultur

Så skapar du en bättre företagskultur

Företagskulturen är viktig för en framgångsrik verksamhet. Trots detta lämnar många ledare företagskulturen åt slumpen. Men det finns enkla sätt att utveckla sitt ledarskap.

Många chefer lämnar företagskulturen åt slumpen, trots att den är avgörande för medarbetarnas prestationer och företagets tillväxt. Det berättar Victoria Roos-Olsson, ledarskapskonsult på Franklin Covey. Här listar hon sju goda vanor som bidrar till en bättre företagskultur.

Franklin Coveys affärsidé är att hjälpa andra företag att höja sina prestationer. Victoria Roos-Olsson har daglig kontakt med chefer inom många olika branscher som vill utveckla sitt ledarskap.

– Det vi ser är att många ledare lämnar företagskulturen åt slumpen. Men man har en företagskultur vare sig man tänker på den eller inte, säger hon.

Fördelarna med en stark och positiv företagskultur är många, enligt Victoria Roos-Olsson. Till exempel ger den medarbetarna möjlighet att bidra med sina styrkor samtidigt som den främjar samarbete, innovation och tillväxt. En bra företagskultur kan också bidra till att attrahera nya talangfulla medarbetare.

Företagskulturen definieras av medarbetarnas kollektiva beteenden. Det är de uttalade och outtalade normerna, principerna och värderingarna som finns på arbetsplatsen.

– Rent konkret handlar det om hur man hanterar vardagen på arbetsplatsen. Anstränger man sig utöver det som står i arbetsbeskrivningen? Samarbetar man? Eller fokuserar man på att nå personlig framgång? säger Victoria Roos Olsson.

Att bygga en positiv företagskultur kräver ett systematiskt arbete, och att alla chefer och ledare inom organisationen är överens om vilken kultur som ska råda och att de arbetar för att skapa den kulturen.

– Det är en sak att skriva ner värdeord. Men det är en annan sak vad medarbetarna säger och gör när ingen ser och hör, säger Victoria Roos-Olsson.

Sju goda vanor som ger bättre företagskultur

Victoria Roos-Olsson på Franklin Covey rekommenderar alla som kämpar med att skapa en positiv företagskultur att ta hjälp av sju goda vanor.

Det handlar både om att som ledare själv anamma vanorna och om att hjälpa medarbetarna att göra det samma.

Utöver att förbättra företagskulturen gör vanorna att du blir mer effektiv och förbättrar din måluppfyllelse. De sju goda vanorna kommer frånledarskapsboken med samma namn, skriven av Stephen R. Covey.

1. Fokusera på sådant du kan påverka
– i stället för sådant du inte har inflytande över, säger Victoria Roos-Olsson.

2. Börja med slutet i sikte. Fastställ tydliga mål och planera för att uppfylla dem, säger Victoria Roos-Olsson.

3. Gör det viktigaste först
– Prioritera dina viktigaste mål i stället för att ständigt hantera brådskande ärenden, säger Victoria Roos-Olsson.

4. Tänk vinna-vinna
– Samarbeta mer effektivt genom att skapa relationer som bygger på förtroende, säger Victoria Roos-Olsson.

5. Försök först förstå, sedan att bli förstådd.  – Påverka andra genom att utveckla en djupare förståelse för deras behov och förhållningssätt, säger Victoria Roos-Olsson.

6. Skapa synergi
– Hitta kreativa lösningar som drar nytta av olikheter och mångfald, säger Victoria Roos-Olsson.

7. Vässa sågen
– Frigör tid för att förbättra och förnya dina förmågor. Då ökar motivationen, säger Victoria Roos-Olsson.

Hanna 
hittade 
rätt väg i 
Tyskland

Klimatet höll kvar ingenjören i Stuttgart.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hanna-hittade-ratt-vag-i-tyskland-27536

Link får ny gruppchef i Malmö

Link arkitektur rekryterar Kristina Åkerlund.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/link-far-ny-gruppchef-i-malmo-27554

Hämtar entreprenadexpert från Skanska

Fatoma Hafström blir jurist på Foyen Advokatfirma.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hamtar-entreprenadexpert-fran-skanska-27550

Ny chef på nytt konsultkontor

Johan Peetz är chef för infrastruktur på Norconsult i Helsingborg.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-chef-pa-nytt-konsultkontor-27543

Från Aros till Blooc

Arkitekten Christoffer Baudou går till ny arbetsplats.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-aros-till-blooc-27542

Hon blir ny anläggningschef på Peab

Tidigare biträdande affärsområdeschef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-anlaggningschef-pa-peab-27524

”Det var ett yrke jag aldrig hade tänkt på”

Isabellestipendiaten Mathilda sadlade om till plåtslagare.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/det-var-ett-yrke-jag-aldrig-hade-tankt-pa-27502

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Ny affärschef för Installation på Tyréns

Får helhetsansvar för sju avdelningar.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-affarschef-installation-pa-tyrens-27516

Hon är Erlandssons nya affärsutvecklare i Mitt

"Kundfokus och kvalitet viktigast."
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ar-erlandssons-nya-affarsutvecklare-i-mitt-27514

Lyckad matchmaking på Nackademin

Studenter och byggföretag möttes på yrkeshögskolan.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/lyckad-matchmaking-pa-nackademin-27475