Meny

Så skapar du en bättre företagskultur

Så skapar du en bättre företagskultur

Företagskulturen är viktig för en framgångsrik verksamhet. Trots detta lämnar många ledare företagskulturen åt slumpen. Men det finns enkla sätt att utveckla sitt ledarskap.

Många chefer lämnar företagskulturen åt slumpen, trots att den är avgörande för medarbetarnas prestationer och företagets tillväxt. Det berättar Victoria Roos-Olsson, ledarskapskonsult på Franklin Covey. Här listar hon sju goda vanor som bidrar till en bättre företagskultur.

Franklin Coveys affärsidé är att hjälpa andra företag att höja sina prestationer. Victoria Roos-Olsson har daglig kontakt med chefer inom många olika branscher som vill utveckla sitt ledarskap.

– Det vi ser är att många ledare lämnar företagskulturen åt slumpen. Men man har en företagskultur vare sig man tänker på den eller inte, säger hon.

Fördelarna med en stark och positiv företagskultur är många, enligt Victoria Roos-Olsson. Till exempel ger den medarbetarna möjlighet att bidra med sina styrkor samtidigt som den främjar samarbete, innovation och tillväxt. En bra företagskultur kan också bidra till att attrahera nya talangfulla medarbetare.

Företagskulturen definieras av medarbetarnas kollektiva beteenden. Det är de uttalade och outtalade normerna, principerna och värderingarna som finns på arbetsplatsen.

– Rent konkret handlar det om hur man hanterar vardagen på arbetsplatsen. Anstränger man sig utöver det som står i arbetsbeskrivningen? Samarbetar man? Eller fokuserar man på att nå personlig framgång? säger Victoria Roos Olsson.

Att bygga en positiv företagskultur kräver ett systematiskt arbete, och att alla chefer och ledare inom organisationen är överens om vilken kultur som ska råda och att de arbetar för att skapa den kulturen.

– Det är en sak att skriva ner värdeord. Men det är en annan sak vad medarbetarna säger och gör när ingen ser och hör, säger Victoria Roos-Olsson.

Sju goda vanor som ger bättre företagskultur

Victoria Roos-Olsson på Franklin Covey rekommenderar alla som kämpar med att skapa en positiv företagskultur att ta hjälp av sju goda vanor.

Det handlar både om att som ledare själv anamma vanorna och om att hjälpa medarbetarna att göra det samma.

Utöver att förbättra företagskulturen gör vanorna att du blir mer effektiv och förbättrar din måluppfyllelse. De sju goda vanorna kommer frånledarskapsboken med samma namn, skriven av Stephen R. Covey.

1. Fokusera på sådant du kan påverka
– i stället för sådant du inte har inflytande över, säger Victoria Roos-Olsson.

2. Börja med slutet i sikte. Fastställ tydliga mål och planera för att uppfylla dem, säger Victoria Roos-Olsson.

3. Gör det viktigaste först
– Prioritera dina viktigaste mål i stället för att ständigt hantera brådskande ärenden, säger Victoria Roos-Olsson.

4. Tänk vinna-vinna
– Samarbeta mer effektivt genom att skapa relationer som bygger på förtroende, säger Victoria Roos-Olsson.

5. Försök först förstå, sedan att bli förstådd.  – Påverka andra genom att utveckla en djupare förståelse för deras behov och förhållningssätt, säger Victoria Roos-Olsson.

6. Skapa synergi
– Hitta kreativa lösningar som drar nytta av olikheter och mångfald, säger Victoria Roos-Olsson.

7. Vässa sågen
– Frigör tid för att förbättra och förnya dina förmågor. Då ökar motivationen, säger Victoria Roos-Olsson.

Han ska leda Rambölls sociala hållbarhetsarbete

Patrik Derk har bakgrund inom skola och fastighet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-leda-rambolls-sociala-hallbarhetsarbete-26348

Han blir ny chef på Byggkeramikrådet

Har gedigen branscherfarenhet
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-pa-byggkeramikradet-26343

Ny duo i Aspelin Ramm Fastigheters styrelse

Aspelin Ramm Fastigheter utökar sin styrelse med två personer.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-duo-i-aspelin-ramm-fastigheters-styrelse-26325

Forsen i Malmö har fått ny gruppchef

Emma Wetterstrand blev nyligen ny gruppchef på Forsen i Malmö.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/forsen-i-malmo-har-fatt-ny-gruppchef-26323

Han ska leda WSP Bro & Vattenbyggnad

Mattias Hörling kommer från vd-posten på VR-Track Sweden.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-leda-wsp-bro-vattenbyggnad-26316

Tysklandstopp får ny roll i Bonava

Olle Boback blir senior rådgivare centralt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tysklandstopp-far-ny-roll-i-bonava-26308

Från Wästbygg till Wellbo

Carmith Mårtensson blir vd för Wellbo Fastighetsutveckling.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-wastbygg-till-wellbo-26281

Mentorprogram stärker kvinnor i produktion

"En bra språngbräda för adepterna."
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/mentorprogram-starker-kvinnor-i-produktion-26254

Han blir ny vd för Tvåtumfyra

Kommer närmast från bygghandeln.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-tvatumfyra-26277

Hon blir tf vd på Kanozi Arkitekter

Nuvarande vd fokuserar på kunder och arkitektur.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-tf-vd-pa-kanozi-arkitekter-26269