Meny

Så säkrar du arbetsmiljön om någon missköter sig

Så säkrar du arbetsmiljön om någon missköter sig

Alla arbetsplatser hamnar förr eller senare i en situation då en medarbetare missköter sig. Det är en påfrestning inte bara för arbetsledaren utan för hela arbetsteamet. Johan Lundberg, organisationspsykolog, reder ut hur man i en sådan situation bibehåller en god psykosocial arbetsmiljö för alla medarbetare.

Enligt Johan Lundberg, organisationspsykolog, gäller samma ledord oavsett vilken typ av misskötsel en medarbetare gör sig skyldig till – sekretess.

– Oavsett om det gäller alkoholmissbruk, sjukdom, bristande arbetsmoral eller något annat så har den som är chef tystnadsplikt. Är det ett individuellt problem så ska det hanteras individuellt, säger han.

Att ha individuella samtal med alla medarbetare för att berätta vad som hänt är inte heller en bra lösning, enligt Johan Lundberg.

– Du riskerar att hänga ut den som misskött sig lika mycket genom att göra så. Det finns ett enormt mörkertal när det gäller individuella problem på våra arbetsplatser. Därför är det extra viktigt att folk känner att de kan berätta saker för sin chef i förtroende, säger Johan Lundberg.

"Som chef är du bakbunden"

Men samtidigt som sekretessen är viktig för att skydda den med problem behöver övriga medarbetare korrekt och tydlig information för att ha ett fortsatt bra arbetsklimat.

– Det är en klurig situation. Som chef är du bakbunden eftersom du inte får berätta samtidigt som det skapar oro i arbetsgruppen att inte veta, säger Johan Lundberg.

Den bästa lösningen är enligt Johan Lundberg helt enkelt att vara tydlig.

– Du ska berätta om att Nisse har blivit arbetsbefriad eller är sjukskriven. Berätta vilket datum Nisse väntas vara åter i tjänst.  Men om någon frågar varför han är arbetsbefriad så drar du gränsen ”det har inte ni med att göra” är ett ok svar. Och frågar någon när ni har full bemanning igen så är det också ok att svara ”jag vet inte” om det är så, säger han.

En genväg som man kan ta till ibland är att låta den berörda individen själv berätta om bakgrunden till exempelvis en sjukskrivning.

– Ofta är det en mycket bra lösning. Den berörda individen får ofta stöd från sina kollegor samtidigt som arbetsgruppen slipper gå runt och spekulera vilket aldrig är bra för arbetsmiljön. Men det är viktigt att personen berättar frivilligt och får nödvändigt stöd, du får aldrig trycka på, säger Johan Lundberg.

"Lyft det en nivå"

I vissa situationer kan det trots allt vara nödvändigt att prata om saker som hänt i samband med att någon misskött sig, till exempel om det är kopplat till några säkerhetsrisker.

– På byggarbetsplatser måste man ta säkerhetsarbetet på allvar. Om man i samband med att man upptäcker någon form av misskötsel ser att personen också brustit i säkerhetsarbetet är det viktigt att komma till botten med det, säger Johan Lundberg.

I det läget rekommenderar han att arbetsledningen lyfter säkerhetsfrågan generellt. Att man diskuterar de säkerhetsbrister som uppdagats utan att nämna en enskild persons misstag.

– Lyft det en nivå. Diskutera vilka normer som finns på arbetsplatsen. Är säkerhetsrutinerna tillräckliga? Finns det kanske fler som gör samma säkerhetsmissar, fast de bara inte upptäckts än? Den typen av diskussion kan ni ha utan att hänga ut någon, säger Johan Lundberg.

Så ska du som chef agera
  • Grundregeln är att aldrig hänga ut någon. Berätta inte om en persons problem för andra i arbetsgruppen.
  • Var tydlig med den information som du kan dela. Till exempel att någon är sjukskriven eller arbetsbefriad.
  • Var ärlig med den information du inte kan dela. Förklara att du har tystnadsplikt om någon till exempel frågar om orsaken till sjukskrivningen.
  • Var öppen med att du kanske inte har alla svar. Det är ok att svara ”jag vet inte” om någon till exempel frågar när ni kommer att ha full bemanning igen.

Hon ska leda M3 Byggs kulturminnesprojekt

Har tidigare restaurerat Nationalmuseum.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-m3-byggs-kulturminnesprojekt-27111

Ingenjörsjobb får ny vd

Elin Bjerre ska leda verksamheten.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ingenjorsjobb-far-ny-vd-27102

Hon blir finanschef på Rejlers

Lång erfarenhet från konsultbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-finanschef-pa-rejlers-27057

Skalman ny e-handelsansvarig på Fredells

Ska överföra starkt varumärke till nätet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/skalman-ny-e-handelsansvarig-pa-fredells-27065

Han ska sköta finanserna på Platzer

Ny CFO på fastighetsbolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-skota-finanserna-pa-platzer-27075

Ny vd i Peab-bolag

Markus Lantz tar över i ATS Kraftservice.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-vd-i-peab-bolag-27073

ABT rekryterar ny vd

Har erfarenhet från Skanska och NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/abt-rekryterar-ny-vd-27045

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Ny hållbarhetschef till Veidekke

Har jobbat i tre år i bolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-hallbarhetschef-till-veidekke-27039

Han är Byggpartners nya vd

Lång bakgrund från NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-byggpartners-nya-vd-27037

Hon blir ny HR-chef på Projektengagemang

Har haft flera chefspositioner senaste 20 åren.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-hr-chef-pa-projektengagemang-27012