Meny

Så säkrar du arbetsmiljön om någon missköter sig

Så säkrar du arbetsmiljön om någon missköter sig

Alla arbetsplatser hamnar förr eller senare i en situation då en medarbetare missköter sig. Det är en påfrestning inte bara för arbetsledaren utan för hela arbetsteamet. Johan Lundberg, organisationspsykolog, reder ut hur man i en sådan situation bibehåller en god psykosocial arbetsmiljö för alla medarbetare.

Enligt Johan Lundberg, organisationspsykolog, gäller samma ledord oavsett vilken typ av misskötsel en medarbetare gör sig skyldig till – sekretess.

– Oavsett om det gäller alkoholmissbruk, sjukdom, bristande arbetsmoral eller något annat så har den som är chef tystnadsplikt. Är det ett individuellt problem så ska det hanteras individuellt, säger han.

Att ha individuella samtal med alla medarbetare för att berätta vad som hänt är inte heller en bra lösning, enligt Johan Lundberg.

– Du riskerar att hänga ut den som misskött sig lika mycket genom att göra så. Det finns ett enormt mörkertal när det gäller individuella problem på våra arbetsplatser. Därför är det extra viktigt att folk känner att de kan berätta saker för sin chef i förtroende, säger Johan Lundberg.

"Som chef är du bakbunden"

Men samtidigt som sekretessen är viktig för att skydda den med problem behöver övriga medarbetare korrekt och tydlig information för att ha ett fortsatt bra arbetsklimat.

– Det är en klurig situation. Som chef är du bakbunden eftersom du inte får berätta samtidigt som det skapar oro i arbetsgruppen att inte veta, säger Johan Lundberg.

Den bästa lösningen är enligt Johan Lundberg helt enkelt att vara tydlig.

– Du ska berätta om att Nisse har blivit arbetsbefriad eller är sjukskriven. Berätta vilket datum Nisse väntas vara åter i tjänst.  Men om någon frågar varför han är arbetsbefriad så drar du gränsen ”det har inte ni med att göra” är ett ok svar. Och frågar någon när ni har full bemanning igen så är det också ok att svara ”jag vet inte” om det är så, säger han.

En genväg som man kan ta till ibland är att låta den berörda individen själv berätta om bakgrunden till exempelvis en sjukskrivning.

– Ofta är det en mycket bra lösning. Den berörda individen får ofta stöd från sina kollegor samtidigt som arbetsgruppen slipper gå runt och spekulera vilket aldrig är bra för arbetsmiljön. Men det är viktigt att personen berättar frivilligt och får nödvändigt stöd, du får aldrig trycka på, säger Johan Lundberg.

"Lyft det en nivå"

I vissa situationer kan det trots allt vara nödvändigt att prata om saker som hänt i samband med att någon misskött sig, till exempel om det är kopplat till några säkerhetsrisker.

– På byggarbetsplatser måste man ta säkerhetsarbetet på allvar. Om man i samband med att man upptäcker någon form av misskötsel ser att personen också brustit i säkerhetsarbetet är det viktigt att komma till botten med det, säger Johan Lundberg.

I det läget rekommenderar han att arbetsledningen lyfter säkerhetsfrågan generellt. Att man diskuterar de säkerhetsbrister som uppdagats utan att nämna en enskild persons misstag.

– Lyft det en nivå. Diskutera vilka normer som finns på arbetsplatsen. Är säkerhetsrutinerna tillräckliga? Finns det kanske fler som gör samma säkerhetsmissar, fast de bara inte upptäckts än? Den typen av diskussion kan ni ha utan att hänga ut någon, säger Johan Lundberg.

Så ska du som chef agera
  • Grundregeln är att aldrig hänga ut någon. Berätta inte om en persons problem för andra i arbetsgruppen.
  • Var tydlig med den information som du kan dela. Till exempel att någon är sjukskriven eller arbetsbefriad.
  • Var ärlig med den information du inte kan dela. Förklara att du har tystnadsplikt om någon till exempel frågar om orsaken till sjukskrivningen.
  • Var öppen med att du kanske inte har alla svar. Det är ok att svara ”jag vet inte” om någon till exempel frågar när ni kommer att ha full bemanning igen.

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992