Meny
  • Enligt Charlotte Hooft, HR-specialist på Svevia, är det ofta de små händelserna som är mest problematiska, som att nämna någons sexuella läggning när man beskriver en person.
    Foto: Svevia
    ,
    Svevia såg ett behov av en riktad insats för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön i samband med att det kom till ledningens kännedom att det fanns några medarbetare som inte kände sig bra behandlade av sina kolleger.
    Illustration: Istockphoto

Så förbättrar du den psykosociala arbetsmiljön

Så förbättrar du den psykosociala arbetsmiljön

Sedan ett halvår tillbaka driver Svevia ett internt projekt för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Att medarbetarna trivs är en stor konkurrensfördel, dessutom finns en nära koppling mellan psykosocial och fysisk arbetsmiljö. Charlotte Hooft på Svevia ger sina fem bästa tips för att lyfta den psykosociala arbetsmiljön.

Vill du läsa hela artikeln?

Artikeln publicerades i sin helhet i Byggindustrin nummer 17-2015.

Vill du koppla prenumeration till ett nytt konto?

Koppla befintlig prenumeration till nytt konto
Skapa konto

Vill du få tillgång till hela Byggindustrin.se?

Teckna en prenumeration på tidningen
Prenumerera

1. Var konstruktiv

– Skuldbelägg inte medarbetarna. Det är ingen bra start om alla efter första mötet går hem och känner ”vad usla vi varit som inte förstått”. Fokusera hellre på hur ni vill ha det i framtiden, säger Charlotte Hooft, HR-specialist på Svevia.

2. Hitta förebilder

– Om ni är en stor organisation kan ni hitta arbetsgrupper där den psyko­sociala arbetsmiljön är god. Marknadsför dem sedan internt som goda exempel som andra kan lära av, säger Charlotte Hooft.

3. Sätt upp spelregler

– Vid uppstarten av varje projekt ska ni sätta upp spelregler för den psykosociala arbetsmiljön. Informera även underleverantörer om vad som gäller. Följ upp efter ett halvår, säger Charlotte Hooft.

4. Diskutera i grupp

– Ta fram vardagliga, konkreta exempel på dilemman eller andra situationer som medarbetarna kan diskutera i grupp. Här intill finns tre förslag på situationer, säger Charlotte Hooft.

5. Avdramatisera

– Många är rädda att prata om psykosocial arbetsmiljö för att det berör känsliga ämnen som mobbning och rasism. För att kunna hantera riktiga konflikter måste ni först våga prata om frågorna i ett avslappnat sammanhang, säger Charlotte Hooft.

Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Psykosocial arbetsmiljö omfattar hur vi agerar människor emellan, personlig utveckling, anställningstrygghet, ledarskap, stress, jämställdhet och mycket annat. Liksom för den fysiska arbetsmiljön så har arbetsgivaren ett lagstadgat ansvar för den psykosociala arbetsmiljön.

Coop hämtar hållbarhetschef från Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski blir chef för hållbarhet och kvalitet på Coop.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/coop-hamtar-hallbarhetschef-fran-riksbyggen-26958

Elin Gustafsson Fagerlind är pionjär bland elektrikerna

Första kvinnan i Elektrikernas förbundsstyrelse.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/elin-gustafsson-fagerlind-ar-pionjar-bland-elektrikerna-26912

Han blir ny chef inom Skanska Fastigheter Stockholm

Har lång erfarenhet av fastighetsutveckling
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-inom-skanska-fastigheter-stockholm-26927

Ny bok sätter arbetsmiljö och upphandling i fokus

"Skyddslagstiftningen går inte att förstå efter en genomläsning".
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ny-bok-satter-arbetsmiljo-och-upphandling-i-fokus-26895

MVB rekryterar till Stockholm och Mälardalen

Tar in kompetens från dalaföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/mvb-rekryterar-till-stockholm-och-malardalen-26906

Hon hoppas locka fler ingenjörer till Afrika

Från RISE till Tanzania för Marianne Grauers.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hon-hoppas-locka-fler-ingenjorer-till-afrika-26851

Styrelse för samhällsbyggare får nytillskott

Samhällsbyggarna har fått två nya ansikten i styrelsen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/styrelse-samhallsbyggare-far-nytillskott-26850

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Fastighetsägarna Stockholm har ny ordförande

Inger Olsson Blomberg är ny ordförande i Fastighetsägarna Stockholm.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fastighetsagarna-stockholm-har-ny-ordforande-26849

Mellanchefer viktiga för innovation

En ofta outnyttjad roll, visar ny studie.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/mellanchefer-viktiga-innovation-26816

Jurist blir näringspolitisk chef

Sveriges Byggindustrier anställer chef med politisk bakgrund.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/jurist-blir-naringspolitisk-chef-26823