Meny
  • Riggert Andersson, chef för den nyinrättade Förvaltning för utbyggd tunnelbana inom Stockholms läns landsting. Foto: Trafikverket

Riggert Andersson ska ratta tunnelbanebygget

Riggert Andersson ska ratta tunnelbanebygget

Riggert Andersson är chef för den nyinrättade Förvaltning för utbyggd tunnelbana inom Stockholms läns landsting. Arbetet med tunnelbanan är i startgroparna och ska pågå i drygt tio år.

Riggert Andersson kommer närmast från Trafikverket där han var projektchef för Förbifart Stockholm. Han har 30 års erfarenhet från större infrastrukturprojekt, bland annat från Citybanan i Stockholm.

Den nya förvaltningen med Riggert Andersson i spetsen ansvarar för planering, projektering och genomförandet av hela utbyggnaden av tunnelbanan samt för fordon och depåer.

Enligt plan ska tunnelbanan rulla till och från Nacka, Barkarby och Arenastaden runt år 2025.

Utbyggnaden omfattar nästan två mil nya spår och nio helt nya stationer fördelade på fyra sträckningar. Projektet är ett av de största infrastrukturprojekten i Stockholms län sedan dagens tunnelbana byggdes. 
Beslutet att bygga ut tunnelbanan är resultatet av 2013 års Stockholmsförhandling. Landstinget ansvarar för den nya tunnelbanan, medan kommunerna ska bygga 78 000 bostäder i tunnelbanans närområde.

I januari i år tecknades avtal mellan staten, landstinget, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Regering godkände avtalet i början av april. Finansieringen på 25,7 miljarder kronor sker gemensamt mellan parterna.

Coop hämtar hållbarhetschef från Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski blir chef för hållbarhet och kvalitet på Coop.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/coop-hamtar-hallbarhetschef-fran-riksbyggen-26958

Elin Gustafsson Fagerlind är pionjär bland elektrikerna

Första kvinnan i Elektrikernas förbundsstyrelse.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/elin-gustafsson-fagerlind-ar-pionjar-bland-elektrikerna-26912

Han blir ny chef inom Skanska Fastigheter Stockholm

Har lång erfarenhet av fastighetsutveckling
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-inom-skanska-fastigheter-stockholm-26927

Ny bok sätter arbetsmiljö och upphandling i fokus

"Skyddslagstiftningen går inte att förstå efter en genomläsning".
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ny-bok-satter-arbetsmiljo-och-upphandling-i-fokus-26895

MVB rekryterar till Stockholm och Mälardalen

Tar in kompetens från dalaföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/mvb-rekryterar-till-stockholm-och-malardalen-26906

Hon hoppas locka fler ingenjörer till Afrika

Från RISE till Tanzania för Marianne Grauers.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hon-hoppas-locka-fler-ingenjorer-till-afrika-26851

Styrelse för samhällsbyggare får nytillskott

Samhällsbyggarna har fått två nya ansikten i styrelsen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/styrelse-samhallsbyggare-far-nytillskott-26850

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Fastighetsägarna Stockholm har ny ordförande

Inger Olsson Blomberg är ny ordförande i Fastighetsägarna Stockholm.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fastighetsagarna-stockholm-har-ny-ordforande-26849

Mellanchefer viktiga för innovation

En ofta outnyttjad roll, visar ny studie.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/mellanchefer-viktiga-innovation-26816

Jurist blir näringspolitisk chef

Sveriges Byggindustrier anställer chef med politisk bakgrund.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/jurist-blir-naringspolitisk-chef-26823