Meny

Retorikexperten: ”Alla kan bli bra på att argumentera”

Retorikexperten: ”Alla kan bli bra på att argumentera”

Torbjörn Andersson håller i retorikutbildningar för anställda i bland annat byggbranschen. "Jag vill ge en bild av att det är som att cykla. Alla kan lära sig retorik och bli bra på det. Men i Sverige är många väldigt otränade", säger han.

Enligt Torbjörn Andersson har många uppfattningen att förmågan att uttrycka sig och att argumentera är något som är en medfödd talang som vissa har och andra inte.

– Det stämmer inte. Mycket handlar om träning, säger han.

Torbjörn Andersson är delägare i företaget Retorik­utbildning och har hållit kurser för en hel del byggprojektledare och chefer i byggbranschen. Argumentations- och mötesteknik är inslag i dessa utbildningar.

– Det har bland annat handlat om att bli bättre på att strukturera argument, för att exempelvis kunna förklara fördelarna med en viss metod eller ett material, för en beställare eller en arkitekt, säger han.

Få folk att gilla förslaget

Ett vanligt misstag som görs är, enligt Torbjörn Andersson, att man underskattar vikten av att argumentera. Det gäller för den som sitter på beslutsmakten att inte bara bestämma utan att även kunna förklara för att få folk att också gilla förslaget.

– Om man exempelvis vill byta arbetssätt är det viktigt att alla förstår varför. Går det att förklara det genom att peka på att det sparar tid och pengar eller är bra för miljön blir det lättare för de som berörs att acceptera förändringen. En del argumenterar bara när de ska övertyga en högre chef, men det är lika viktigt att kunna få med sig dem som berörs av förändringen, säger Torbjörn Andersson.

Ett annat vanligt misstag är att den som argumenterar pressar motparten alltför mycket. Till slut har man i värsta fall grävt skyttegravar där det blir svårt att närma sig varandra igen.

– Går du på för hårt kanske du missar chansen att kunna förändra på sikt. I stället måste man tänka att man ska så ett frö i dag och sedan försöka komma lite längre nästa vecka. Känner motparten sig alltför pressad slutar det med att den går i försvarsställning och känner sig tvingad att säga nej.

Många är oförberedda

För att nå framgång under ett möte måste man förbereda sig, anser Torbjörn Andersson. Många är oförberedda när de kliver in i ett möte och känner sig besvikna efteråt över att deltagarna inte förstod. Som första punkt bör man tänka på att skapa förtroende bland de som lyssnar. Om gruppen inte känner till dig, berätta lite vem du själv är så att det framgår varför du är rätt person att ansvara för de frågor du ska prata om.

– I Sverige tycker många att det är obekvämt att prata om sig själv och säger bara sitt namn när de ska inleda. Men om du börjar med några meningar om din bakgrund, hur länge du jobbat i branschen och med denna fråga, blir det lättare att skapa förtroende för det du har att säga, säger Torbjörn Andersson.

Därefter är det viktigt att väcka intresse för frågan och varför den är viktig. Tala inte slentrianmässigt utan anpassa argumenten till dem som lyssnar.

– Fundera på vad som kan göra lyssnaren intresserad av frågan. Kanske är de inte intresserade av ekonomiska argument utan miljö- eller arbetsmiljöargument? Samma argument som gör höga chefer intresserade kanske inte är samma argument som du ska använda när du ska tala om samma ämne ute på byggplatsen, säger Torbjörn Andersson.

Tips för en framgångsrik presentation
  1. Skapa förtroende bland de som lyssnar.
  2. Väck intresse för frågan.
  3. Välj argument med omsorg så att de passar dem som lyssnar.
  4. Presentera en plan för utförandet. Om din idé accepteras, säkerställ att den förverkligas.

Hon blir ny anläggningschef på Peab

Tidigare biträdande affärsområdeschef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-anlaggningschef-pa-peab-27524

”Det var ett yrke jag aldrig hade tänkt på”

Isabellestipendiaten Mathilda sadlade om till plåtslagare.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/det-var-ett-yrke-jag-aldrig-hade-tankt-pa-27502

Ny affärschef för Installation på Tyréns

Får helhetsansvar för sju avdelningar.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-affarschef-installation-pa-tyrens-27516

Hon är Erlandssons nya affärsutvecklare i Mitt

"Kundfokus och kvalitet viktigast."
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ar-erlandssons-nya-affarsutvecklare-i-mitt-27514

Lyckad matchmaking på Nackademin

Studenter och byggföretag möttes på yrkeshögskolan.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/lyckad-matchmaking-pa-nackademin-27475

HR-chef tillbaka till byggbranschen

Helena Karlsson tar plats i Veidekkes ledning i Sverige.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hr-chef-tillbaka-till-byggbranschen-27494

Hon axlar vd-rollen i Einar Mattsson Byggnads

Tar över vid årsskiftet efter sju år i koncernen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-axlar-vd-rollen-i-einar-mattsson-byggnads-27465

De rekryterar mångsidig divisionschef

Företagsekonomi, mänskliga rättigheter och litteratur på cv:t.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/de-rekryterar-mangsidig-divisionschef-27464

Forskning om mer delaktighet och effektivare bygge

Prövar nya metoder för planering.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/forskning-om-mer-delaktighet-och-effektivare-bygge-27447

Syskon i topp på Eksjöhus

Eksjöhus och Eksjöhus Modulbygg får var sin ny vd.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/syskon-i-topp-pa-eksjohus-27458