Meny

Rätt förväntningar minskar stress

Rätt förväntningar minskar stress

I våras kom Prevents handbok Bättre arbetsmiljö i en ny utgåva. Hela boken har arbetats om men nyheterna finns framförallt i det kapitel som handlar om stress. Malin Strömberg, projektledare på Prevent, ser att stressrelaterade problem ökar, inte minst när gränsen mellan arbetsliv och fritid suddas ut.

Malin Strömberg ser flera oroande trender kopplade till stress i arbetslivet.

– Vilka stressrelaterade problem man har beror självklart på vad man jobbar med. Men generellt så ökar den ohälsosamma arbetsbelastningen samtidigt som gränsen mellan arbete och fritid suddas ut, säger hon.

Konkreta tips

Det nya gränslösa arbetslivet där folk är ständigt uppkopplade och tillgängliga återspeglas i det nyskrivna kapitlet om stress. Samtidigt har kapitlet anpassats till den nya lagstiftningen om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön arbetsmiljön som trädde i kraft den 31 mars 2016.

– Kapitlet är också mindre teoretiskt nu med fler tips och råd kring hur man ska tänka, säger Malin Strömberg.

Ett exempel på ett sådant konkret tips är att ha två mobiltelefoner. En för arbetet och en för fritiden. Det gör det lättare att lägga undan arbetet och koppla av på fritiden.

– Men det är viktigt att det inte blir individens sak att upprätthålla gränsen mellan arbete och fritid. Det är något som ska redas ut på företaget. Min uppfattning är att många företag vill ta tag i de här frågorna, men att få har gjort det än, säger Malin Strömberg.

Tyskland ligger före

Hon berättar att företag i Tyskland generellt kommit längre än många i Sverige när det gäller att reglera arbetstiden i vårt uppkopplade samhälle.

– Till exempel har BMW förbjudit sina chefer att skicka arbetsmejl utanför ordinarie arbetstid. Tyskarna har till och med funderingar kring att lagstifta om gränsen mellan arbete och fritid, säger Malin Strömberg.

I dagens situation, när de flesta företag saknar en tydlig policy för gränsen mellan arbete och fritid är Malin Strömbergs bästa råd öppenhet och samtal. Det gäller både chefer som är oroliga för sina anställdas situation och individer som känner att deras arbetssituation är ohållbar.

– Som chef måste du stämma av med folk – hur är din arbetsdag? Hinner du med? Och som arbetstagare måste du säga till om du inte mår bra, om du fortsätter tänka på jobbet även när du är ledig och så vidare, säger hon.

Rimliga förväntningar

Nästa steg är att utarbeta policys. Och då gäller det att ha rimliga förväntningar på sig själv och andra.

– Många tror att de har viktigare tjänster än de har. Fråga dig själv om du verkligen måste vara tillgänglig efter kontorstid. Det finns de som måste det, som jourläkare, då är det också med i arbetsbeskrivningen. Men som chef på ett byggföretag så kanske du kan vänta till måndag morgon, säger Malin Strömberg.

Ta hjälp av balansguiden
  • Prevent har tagit fram ett webbaserat verktyg som hjälper den som har ett gränslöst arbete. Verktyget bygger på korta filmer som åskådliggör fem aspekter av det gränslösa arbetslivet.
  • Kopplat till filmerna finns frågor och diskussionsunderlag som är till för att identifiera både fördelar och nackdelar med det gränslösa arbetslivet. Verktyget är uppbyggt kring individens situation men fungerar bäst om det används gemensamt på en arbetsplatsträff eller liknande.
  • Verktyget hittar du här: www.balansguiden.se.
Om Prevent
  • Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
  • Uppdraget är att hjälpa företag att förbättra arbetsmiljön, främst genom att förmedla kunskap.
  • Prevent arrangerar utbildningar och seminarier, ger ut böcker och andra publikationer samt utvecklar verktyg och metoder. 

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992