Meny

Raka besked viktigast på bygget

Raka besked viktigast på bygget

Det är stor skillnad mellan vad medarbetarna rankar som de viktigaste personliga egenskaperna i arbetslivet och vad cheferna sätter högst. Det visar den senaste undersökningen från Manpower och arbetsliv, Manpower work life med svar från 4 266 medarbetare och arbetssökande och 365 chefer i en online-undersökning.

Det visar den senaste undersökningen från Manpower och arbetsliv, Manpower work life med svar från 4 266 medarbetare och arbetssökande och 365 chefer i en online-undersökning.

Förutom att det skiljer stort kring vilka personliga egenskaper som medarbetare, jobbsökande och chefer sätter högst, skiljer sig uppfattningarna mellan män och kvinnor och branscher om vilka som är de värdefullaste egenskaperna.

På frågan ”Hur är du på jobbet?” toppar följande egenskaper:

 • 67 procent – ansvarstagande
 • 45 procent – hjälpsamma
 • 43 procent – ambitiösa
 •  35 procent – lätta att samarbeta med
 • 31 procent – kreativa

Bortsett från ansvarstagande som toppar både chefers och medarbetares listor över viktigaste personliga egenskaper rankar cheferna i undersökningen andra egenskaper än vad medarbetarna tror högre.

Medarbetarna tror att arbetsgivarna främst efterlyser egenskaper som kunnighet, lätta att samarbeta med, ambitioner och resultatorientering. Det stämmer inte med chefernas svar.

De egenskaper med de största skillnaderna mellan vad chefer eftertraktar och hur medarbetarna beskriver sig själva är

 1. Rak i kommunikationen
 2. Resultatorientering
 3. Lyhördhet
 4. Initiativrikedom
 5. Kunnighet

Olika branscher rankar olika egenskaper högst. Även för byggrelaterade branscher skiljer sig de allra högst rankade egenskaperna år:

 • Byggverksamhet – Rak i kommunikationen
 • El-, värme- och vattenförsörjning – Lyhörd
 • Fastighetsverksamhet – Ansvartagande
 • Konsultverksamhet – Resultatorienterad
 • It, telecom – Kreativ

Kvinnor betonar relationer medan män rankar individorienterade egenskaper högst.

Manpower förklarar skillnaderna när det gäller personliga egenskaper med att många underskattar de kommunikativa egenskapernas roll i arbetslivet.

Detta kan enligt Manpower bero på att kraven på kommunikationen har ökat under senare år. Dagens kunskapsintensiva och komplexa arbetsplatser behöver mer av dessa egenskaper av medarbetarna.

Manpower Work Life 2015 har genomförts i samarbete med Kairos Future.

Ny vice vd på Belatchew

Ledningen för Belatchew Arkitekter har utsett Per Ångquist till ny vice vd.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-vice-vd-pa-belatchew-27650

“I början handlade det mer om sexism”

När NCC:s kvinnliga nätverk startade handlade mycket om hygienfaktorer som sexism.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/i-borjan-handlade-det-mer-om-sexism-27609

Ramboll rekryterar från NCC

Tara Wood ska arbeta med avancerad grundläggning, forskning och innovation.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-rekryterar-fran-ncc-27614

Så slipper du spilla tid på usla möten

Sylvia Nylin guidar chefer och organisationer till effektivare möten.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-slipper-du-spilla-tid-pa-usla-moten-27579

Ny regionchef på Ömangruppen

Ömangruppen har rekryterat Pär Frostberg från Purac.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-regionchef-pa-omangruppen-27600

Krister Arnaryd på ny post

Ska utveckla Sciors erbjudande inom geografisk informationsteknik för samhällshällsbyggand
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/krister-arnaryd-pa-ny-post-27596

Hon ska stärka Liljewalls hållbarhetsarbete

Matilde Unge är ny hållbarhetsstrateg på Liljewall arkitekter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-starka-liljewalls-hallbarhetsarbete-27589

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Nya riksarkitekten blir ordförande för Rådet för hållbara städer

Tillträder den 1 januari 2019.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/nya-riksarkitekten-blir-ordforande-radet-hallbara-stader-27587

Hanna 
hittade 
rätt väg i 
Tyskland

Klimatet höll kvar ingenjören i Stuttgart.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hanna-hittade-ratt-vag-i-tyskland-27536

Link får ny gruppchef i Malmö

Link arkitektur rekryterar Kristina Åkerlund.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/link-far-ny-gruppchef-i-malmo-27554