Meny

”Problemen finns inte bara på bygget”

”Problemen finns inte bara på bygget”

Insikten att många kvinnor samt minoritetsgrupper skräms bort från byggbranschen på grund av en exkluderande jargong och förlegade strukturer når allt fler. Problemen finns inte bara ute på byggarbetsplatserna, utan även inne på kontoren.

Julie Lam, som i dag arbetar som projektutvecklare på Peab Fastighetsutveckling, är en av många kvinnor som kan vittna om diskriminering som följt henne genom karriären i byggbranschen.

– Jargongen på bygget är ett problem. Men den kan man värja sig mot. Säga stopp, säger hon.

Den diskriminering som sker inne på kontoren tar ett annat uttryck.

– Till exempel att alla tittar på mina manliga kolleger på möten, även om jag är ansvarig för frågan som vi diskuterar. Eller att vi kvinnor alltid får våra namn längst ner i mötesprotokollet. Det som händer på kontoren är mycket mer subtilt, säger hon.

Julie Lam tror att många inte förstår att deras beteende bidrar till att exkludera kvinnor.

– När jag tar upp händelser med mina kolleger och förklarar att jag blir ledsen blir de ofta förvånade. De säger att oj, det var inte meningen att du skulle bli ledsen. De är inte medvetna, säger Julie Lam.

Julie Lam väljer att jobba kvar i branschen. Men många kvinnor lämnar branschen för att de inte orkar med att motarbetas systematiskt, och än fler har någon gång funderat på att byta bransch av samma anledning, det visar bland annat statistik från Byggcheferna, en branschförening inom organisationen Ledarna.

Hotet om att gå miste om kompetenta medarbetare bidrar till att kvinnornas situation diskuteras i allt fler ledningsgrupper. Ett exempel är Skanskas region Hus Syd, som genomförde en medveten satsning för att förbättra företagskulturen under 2014.

– När jag började som chef för Skanska Hus Syd för fem år sedan plockade jag ihop en ledningsgrupp med fyra kvinnor och sex män. Det ser jag som det första viktiga steget. Det blir bättre, och andra, diskussioner i en mer heterogen grupp, säger Magnus Persson, regionchef för Skanska Hus Syd.

När några kvinnliga medarbetare valde att sluta och angav företagskulturen som en bidragande orsak bestämde ledningsgruppen sig för att lyfta jämställdhetsfrågan.

– Jag är inte säker på att vi reagerat på samma sätt om vi varit en mer homogen ledningsgrupp, säger Magnus Persson.

Efter att de själva gått en jämställdhetsutbildning spreds kunskapen nedåt i organisationen. Satsningen förankrades hos chefer och mellanchefer och sedan fick samtliga medarbetare på Hus Syd delta i workshops med två till tre veckors mellanrum. Övningarna utgick från scenarion, både verkliga och fiktiva. Ett scenario är att det dyker upp sexistiskt klotter på arbetsplatsen, ett annat att en chef ger en homosexuell medarbetare rådet att hålla låg profil kring sin läggning.

– Uppgiften var att komma fram till vad vi som kolleger ska sluta göra, vad vi ska fortsätta göra, och vad vi ska börja göra vid varje scenario för att stötta dem som avviker från vår norm med vita, svenska män. Slutsatserna samlades på planscher och sitter fortfarande uppsatta på väggen på många arbetsplatser, säger Magnus Persson.

Nästa steg i projektet är att samla in slutsatserna från samtliga workshops som arrangerades runt om i regionen och sammanställa lärdomarna för att kunna sprida dem vidare.

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992