Meny

”Problemen finns inte bara på bygget”

”Problemen finns inte bara på bygget”

Insikten att många kvinnor samt minoritetsgrupper skräms bort från byggbranschen på grund av en exkluderande jargong och förlegade strukturer når allt fler. Problemen finns inte bara ute på byggarbetsplatserna, utan även inne på kontoren.

Julie Lam, som i dag arbetar som projektutvecklare på Peab Fastighetsutveckling, är en av många kvinnor som kan vittna om diskriminering som följt henne genom karriären i byggbranschen.

– Jargongen på bygget är ett problem. Men den kan man värja sig mot. Säga stopp, säger hon.

Den diskriminering som sker inne på kontoren tar ett annat uttryck.

– Till exempel att alla tittar på mina manliga kolleger på möten, även om jag är ansvarig för frågan som vi diskuterar. Eller att vi kvinnor alltid får våra namn längst ner i mötesprotokollet. Det som händer på kontoren är mycket mer subtilt, säger hon.

Julie Lam tror att många inte förstår att deras beteende bidrar till att exkludera kvinnor.

– När jag tar upp händelser med mina kolleger och förklarar att jag blir ledsen blir de ofta förvånade. De säger att oj, det var inte meningen att du skulle bli ledsen. De är inte medvetna, säger Julie Lam.

Julie Lam väljer att jobba kvar i branschen. Men många kvinnor lämnar branschen för att de inte orkar med att motarbetas systematiskt, och än fler har någon gång funderat på att byta bransch av samma anledning, det visar bland annat statistik från Byggcheferna, en branschförening inom organisationen Ledarna.

Hotet om att gå miste om kompetenta medarbetare bidrar till att kvinnornas situation diskuteras i allt fler ledningsgrupper. Ett exempel är Skanskas region Hus Syd, som genomförde en medveten satsning för att förbättra företagskulturen under 2014.

– När jag började som chef för Skanska Hus Syd för fem år sedan plockade jag ihop en ledningsgrupp med fyra kvinnor och sex män. Det ser jag som det första viktiga steget. Det blir bättre, och andra, diskussioner i en mer heterogen grupp, säger Magnus Persson, regionchef för Skanska Hus Syd.

När några kvinnliga medarbetare valde att sluta och angav företagskulturen som en bidragande orsak bestämde ledningsgruppen sig för att lyfta jämställdhetsfrågan.

– Jag är inte säker på att vi reagerat på samma sätt om vi varit en mer homogen ledningsgrupp, säger Magnus Persson.

Efter att de själva gått en jämställdhetsutbildning spreds kunskapen nedåt i organisationen. Satsningen förankrades hos chefer och mellanchefer och sedan fick samtliga medarbetare på Hus Syd delta i workshops med två till tre veckors mellanrum. Övningarna utgick från scenarion, både verkliga och fiktiva. Ett scenario är att det dyker upp sexistiskt klotter på arbetsplatsen, ett annat att en chef ger en homosexuell medarbetare rådet att hålla låg profil kring sin läggning.

– Uppgiften var att komma fram till vad vi som kolleger ska sluta göra, vad vi ska fortsätta göra, och vad vi ska börja göra vid varje scenario för att stötta dem som avviker från vår norm med vita, svenska män. Slutsatserna samlades på planscher och sitter fortfarande uppsatta på väggen på många arbetsplatser, säger Magnus Persson.

Nästa steg i projektet är att samla in slutsatserna från samtliga workshops som arrangerades runt om i regionen och sammanställa lärdomarna för att kunna sprida dem vidare.

Han blir Måleriföretagens nya vd

Kommer senast från Arbetsförmedlingen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-maleriforetagens-nya-vd-26542

Han blir mittchef för samhällsbyggnad

Har jobbat i 20 år inom Ramböll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-mittchef-samhallsbyggnad-26514

Han blir ny regionchef på Serneke

Har haft de flesta roller inom entreprenadföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-pa-serneke-26508

Veolia hämtar HR-direktör från Jernhusen

Maria Dillner Sjölin, blir nordisk HR-direktör för Veolia.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/veolia-hamtar-hr-direktor-fran-jernhusen-26496

Han blir ny regionchef för Swecos projektledare

Peter Enå blir chef i Region Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-swecos-projektledare-26470

Sju nya ledamöter i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har valt in sju nya ledamöter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sju-nya-ledamoter-i-iva-26461

Så når du en fördomsfri rekrytering

Rekryterarens bästa tips.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-nar-du-en-fordomsfri-rekrytering-26402

Sven Johansson Bygg får ny vd

Joachim Lindroth blir ny vd för Sven Johansson Bygg den 1 maj i år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sven-johansson-bygg-far-ny-vd-26440

Hon blir avdelningschef i Dalarna

Lina Westerlund får ny tjänst på WSP Samhällsbyggnad i Falun/Borlänge.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-avdelningschef-i-dalarna-26432

Ramböll anställer expert på hållbart resande

Ska studera ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-anstaller-expert-pa-hallbart-resande-26414