Meny

Praktik är bra lockbete för ingenjörer

Praktik är bra lockbete för ingenjörer

Lovisa Elliot valde att utbilda sig inom bygg efter att ha fått praktik via Tekniksprånget. "Jag fick upp ögonen för att en ingenjör kan arbeta med väldigt många olika saker när jag gjorde praktik", säger hon.

Möjligheten att få komma ut på praktik är allra viktigast för att locka unga till ingenjörsutbildningarna. Det visar en mejlundersökning som tidningen Ny Teknik nyligen gjorde bland sina läsare, beslutsfattare, chefer och företagare.

Av dem svarade cirka 3 000 personer. Hälften av dem ansåg att fler praktikplatser på teknikföretagen är den viktigaste faktorn för att attrahera unga till utbildningarna. Som nummer två rankade de vikten av fler matematiklärare i skolorna och i tredje hand att unga får lära sig skriva kod i skolan. Högre lön och bättre mångfaldsarbete var det bara sju procent vardera som trodde var avgörande.

Fick betald praktik

Lovisa Elliot, 22, läser tredje året på civilingenjörsutbildningen i väg och vatten i Lund. Via Tekniksprånget, som är ett praktikprogram som svenska arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och regeringen står bakom, fick hon upp ögonen för byggbranschen.

– Jag gjorde fyra månaders praktik på NCC i Göteborg direkt efter gymnasiet. Det var väldigt kul att få se olika delar av verksamheten och inse hur många olika typer av arbetsuppgifter det finns inom branschen. Jag är tveksam till om jag hade valt väg- och vatten annars, säger hon.

Under den betalda praktiken fick Lovisa Elliot vara en period ute vid Göta älv där lera sanerades. Där fick hon bland annat ta dagliga prover av vattenreningen till egenkontrollen. Den andra delen av praktiken var på huvudkontoret där hon fick vara delaktig i processutveckling och projektplanering.

– Mitt intresse för att få jobba med byggproduktion, logistik och effektiviseringar med fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomi kommer till stor del därifrån, säger Lovisa Elliot.

Vill visa bredden

I hennes nuvarande klass i Lund är de fem personer som alla har gått Tekniksprånget innan. Lovisa Elliot instämmer i att praktiktiden är viktig. Höjda löner för ingenjörer tror hon inte är lika avgörande för val av utbildning. Inte heller bättre mångfaldsarbete.

 – Jag tror inte att högre lön skulle locka fler. Det finns redan goda möjligheter till att jobba sig upp till en sådan. I första hand måste man visa och locka med vad man kan göra som ingenjör. När man väl bestämt sig för att bli ingenjör är nästa steg funderingar på lönen, klimatet på arbetsplatsen och tankar på hur jag kommer att bli bemött, säger hon.

NCC är ett av företagen i Tekniksprånget. De tar emot 40 personer varje år. Av de 170 som deltagit sedan starten 2012 har 76 procent valt att börja eller söka till en ingenjörsutbildning eller annan teknisk utbildning, visar en uppföljning som NCC gjort.

– Vårt mål med att delta i Tekniksprånget är att visa på bredden i ingenjörsyrket. Vi märker att av de som deltagit så söker sig flera tillbaka och är intresserade av att även få göra praktik hos oss under högskoletiden, säger Marie Reifeldt, HR-chef på NCC.

Tekniksprånget i korthet
  • Fram till 16 november kan ungdomar som har gått ut gymnasiet söka betald praktik på 120 orter i landet.
  • Tekniksprånget har funnits i två år och är ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer tillsammans med regeringen.
  • Målet är att locka fler unga till ingenjörsyrket.

Hon ska leda M3 Byggs kulturminnesprojekt

Har tidigare restaurerat Nationalmuseum.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-m3-byggs-kulturminnesprojekt-27111

Ingenjörsjobb får ny vd

Elin Bjerre ska leda verksamheten.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ingenjorsjobb-far-ny-vd-27102

Hon blir finanschef på Rejlers

Lång erfarenhet från konsultbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-finanschef-pa-rejlers-27057

Skalman ny e-handelsansvarig på Fredells

Ska överföra starkt varumärke till nätet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/skalman-ny-e-handelsansvarig-pa-fredells-27065

Han ska sköta finanserna på Platzer

Ny CFO på fastighetsbolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-skota-finanserna-pa-platzer-27075

Ny vd i Peab-bolag

Markus Lantz tar över i ATS Kraftservice.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-vd-i-peab-bolag-27073

ABT rekryterar ny vd

Har erfarenhet från Skanska och NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/abt-rekryterar-ny-vd-27045

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Ny hållbarhetschef till Veidekke

Har jobbat i tre år i bolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-hallbarhetschef-till-veidekke-27039

Han är Byggpartners nya vd

Lång bakgrund från NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-byggpartners-nya-vd-27037

Hon blir ny HR-chef på Projektengagemang

Har haft flera chefspositioner senaste 20 åren.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-hr-chef-pa-projektengagemang-27012