Meny

Mobbning drabbar duktiga

Mobbning drabbar duktiga

Ett svagt ledarskap ökar risken för mobbning på jobbet. Från den 31 mars infördes ett starkare lagkrav på att ha rutiner för att hantera mobbning.

Ett svagt ledarskap ökar risken för mobbning på jobbet. Från den 31 mars infördes ett starkare lagkrav på att ha rutiner för att hantera mobbning.

Mellan 2010 och 2014 nästan fördubblades arbetsskadeanmälningarna till Arbetsmiljöverket som var kopplade till mobbning, berättar Stefan Blomberg som är psykolog på Arbets- och miljömedicin, en verksamhet inom Region Östergötland. I sitt jobb träffar han regelbundet patienter som remitterats från företagshälsovård och vårdcentraler då de konstaterats sjuka på grund av sin arbetsmiljö. Han pekar ut några riskfaktorer som kan göra att en arbetsplats blir till en grogrund för mobbning.

– Det kan vara så att frånvarande chefer kan känna sig hotade av starka anställda, vilket i sin tur leder till att det är chefen själv som står för mobbningen. Är ledarskapet svagt eller frånvarande med låt-gå-attityd uppstår lätt subgrupper med informella och oprofessionella ledare, säger Stefan Blomberg.

När ledaren är svag

Många problem med mobbning uppstår enligt Stefan Blomberg just i miljöer utan starka ledare.

– Men är ledaren alltför tyrannisk eller auktoritär kan det också leda till svåra problem. Det som behövs är ett tydligt, men samtidigt schysst ledarskap. 

En position som är extra utsatt enligt honom är de som har otydliga eller klämda roller där intressenter ställer många olika typer av krav. Stefan Blomberg nämner HR-chefer och projektledare som exempel.

– Har man en otydlig roll är det rena julafton för den som letar fel.

Avgörande för om en arbetsplats blir en miljö där mobbning tolereras eller ej är också om den präglas av tillit och förtroende eller misstänksamhet och rädsla. En riskfaktor är alltid att vara en person som är avvikande från resten av gruppen. Det kan handla om alltifrån kön och etnisk bakgrund till partitillhörighet och prestationsnivå.

Högpresterande ses som hot

Allt som bryter gruppens norm är en riskfaktor för att utsättas för mobbning, konstaterar Stefan Blomberg.

– En person som presterar högre eller lägre än de andra kan ligga i riskzonen. Den lågpresterande kan ses som någon som riskerar gruppens ackord medan den högpresterande kan ses som ett hot mot stabiliteten i gruppen, särskilt i grupper där man valt att inte jobba så hårt, berättar han.

De som råkar mest illa ut, enligt Stefan Blomberg, är många gånger starka, högpresterande individer.

– Att vara smart, stark, snabb är riskfaktorer många inte känner till. De tror att de bara gör något bra men uppfattas i stället som ett hot.

Ett fall i branschen

Stefan Blomberg nämner ett mobbningsfall från en bransch ”näraliggande bygg”.

– Det var en ung man som kom till en grupp med äldre, han var akademiker bland hantverkare, han var högpresterande i en grupp som utvecklat en inställning att man skulle ta det väldigt lugnt, och han hade en svag chef som uppmuntrade honom att gå in och styra upp gruppen. Han trodde att han hade chefens stöd när han gjorde det, men när det brände till stod han där själv utan något stöd.

Hur ser då mobbningen vanligtvis ut?

– Väldigt olika men något som är vanligt är att kollegor inte hälsar eller att man inte får vara med. Det är även vanligt att det ständigt letas fel i ens arbetsuppgifter och att man alltid är i fokus, vilket skapar en väldig stress. Det är ofta känslan av maktlöshet som driver fram sjukdomen, säger Stefan Blomberg.

För att motverka mobbning krävs förebyggande system. Det gäller att både jobba förebyggande och med åtgärder när det händer.

– Jämför med brandskydd. Det genomför vi inte när det väl brinner. Företaget bör ha en värdegrund och ha kopplat den till en policy om att vi inte får kränka eller trakassera varandra.

Utöver det måste det också finnas en trovärdig handlingsplan.

– Vad gör vi om någon berättar något? Vem anmäler man till? Hur ska det utredas? Hur säkerställer man att utredningen blir trovärdig och bra? Vad gör vi om utredningen visar att det har, eller inte har, förekommit brister? Det är frågor som måste besvaras, säger Stefan Blomberg.

Riskmiljöer för mobbning

Stefan Blomberg listar riskmiljöer för mobbning på arbetsplatser:

  • Offentlig sektor är mer drabbad än privat.
  • Ett svagt ledarskap gör att självutnämnda/oprofessionella ledare får större spelrum på jobbet.
  • Otydlig organisation samt oklarheter kring vilka arbetsuppgifter och mandat som tillhör respektive tjänst.
  • Homogena miljöer där de flesta har samma bakgrund och värderingar. Den som bryter normen utsätts lättare för mobbning.
  • Arbetsplatser som präglas av misstänksamhet och rädsla istället för tillit och förtroende.
  • Arbetsplatser som saknar värdegrund eller policy kopplad till mobbning.

Hanna 
hittade 
rätt väg i 
Tyskland

Klimatet höll kvar ingenjören i Stuttgart.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hanna-hittade-ratt-vag-i-tyskland-27536

Link får ny gruppchef i Malmö

Link arkitektur rekryterar Kristina Åkerlund.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/link-far-ny-gruppchef-i-malmo-27554

Hämtar entreprenadexpert från Skanska

Fatoma Hafström blir jurist på Foyen Advokatfirma.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hamtar-entreprenadexpert-fran-skanska-27550

Ny chef på nytt konsultkontor

Johan Peetz är chef för infrastruktur på Norconsult i Helsingborg.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-chef-pa-nytt-konsultkontor-27543

Från Aros till Blooc

Arkitekten Christoffer Baudou går till ny arbetsplats.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-aros-till-blooc-27542

Hon blir ny anläggningschef på Peab

Tidigare biträdande affärsområdeschef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-anlaggningschef-pa-peab-27524

”Det var ett yrke jag aldrig hade tänkt på”

Isabellestipendiaten Mathilda sadlade om till plåtslagare.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/det-var-ett-yrke-jag-aldrig-hade-tankt-pa-27502

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Ny affärschef för Installation på Tyréns

Får helhetsansvar för sju avdelningar.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-affarschef-installation-pa-tyrens-27516

Hon är Erlandssons nya affärsutvecklare i Mitt

"Kundfokus och kvalitet viktigast."
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ar-erlandssons-nya-affarsutvecklare-i-mitt-27514

Lyckad matchmaking på Nackademin

Studenter och byggföretag möttes på yrkeshögskolan.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/lyckad-matchmaking-pa-nackademin-27475