Meny
  • Anna-Carin Ramstens forskning har haft betongtillverkaren Yxhult i centrum. Foto: Eva Finder

Med gjutaryrket i fokus

Med gjutaryrket i fokus

Anna-Carin Ramsten är nybliven doktor. Hennes avhandling visar hur kunskap, teknik och arbetsorganisation förändrats inom lätt­betongindustrin i Sverige efter andra världskriget.

Betongtillverkaren Yxhult har stått i centrum för Anna-Carin Ramstens forskning. Företaget började tillverka den svenska uppfinningen, lättbetongen Ytong, 1929, efter samverkan mellan forskning och företag.

I sin forskning har Anna-Carin Ramsten valt ut tre olika teknikgenerationer och intervjuat gjutare från 1942, 1966 och 1996. Hon har under drygt tre år besökt Yxhult till och från och gjort video­dokumentation, deltagande observationer, intervjuer och arkivstudier. Forskningen visar att produkten i stort sett har varit identisk, men sättet att producera skiljer sig åt under perioden.

– Gjutarnas arbete har förändrats, inte minst har datoriseringen påverkat arbetets innehåll och form. Arbetsprocesserna har blivit alltmer integrerade och textbaserade. Gjutaren har erhållit en funktionell maktposition och kontrollrumsarbetet präglas alltmer av lagarbete, säger Anna-Carin Ramsten.

En central fråga för Anna-Carin Ramsten har varit att studera vilka yrkeskunskaper som behövs. Jobbet som gjutare har gått från att vara tungt och fysiskt till att sitta på kontor och övervaka gjutningen via datorstyrning. En av slutsatserna är att antalet lärtillfällen för en gjutare har minskat.

Innan datoriseringen lärde sig en gjutare mycket nytt när det uppstod problem som behövde lösas. Men i dag är kvalitetsarbetet bättre och produktens sammansättning mer standardiserad. Antalet problem som måste lösas mitt i produktionen har blivit färre.

– Om det inträffar ett problem i dag är det ofta så stort att det krävs mycket mer kunskap än den enskilde gjutaren besitter. I och med datoriseringen har samarbetet och kommunikationen mellan fler parter än bara gjutarna ökat då dessa besitter skilda yrkeskunskaper, säger hon.

Han ska leda Rambölls sociala hållbarhetsarbete

Patrik Derk har bakgrund inom skola och fastighet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-leda-rambolls-sociala-hallbarhetsarbete-26348

Han blir ny chef på Byggkeramikrådet

Har gedigen branscherfarenhet
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-pa-byggkeramikradet-26343

Ny duo i Aspelin Ramm Fastigheters styrelse

Aspelin Ramm Fastigheter utökar sin styrelse med två personer.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-duo-i-aspelin-ramm-fastigheters-styrelse-26325

Forsen i Malmö har fått ny gruppchef

Emma Wetterstrand blev nyligen ny gruppchef på Forsen i Malmö.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/forsen-i-malmo-har-fatt-ny-gruppchef-26323

Han ska leda WSP Bro & Vattenbyggnad

Mattias Hörling kommer från vd-posten på VR-Track Sweden.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-leda-wsp-bro-vattenbyggnad-26316

Tysklandstopp får ny roll i Bonava

Olle Boback blir senior rådgivare centralt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tysklandstopp-far-ny-roll-i-bonava-26308

Från Wästbygg till Wellbo

Carmith Mårtensson blir vd för Wellbo Fastighetsutveckling.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-wastbygg-till-wellbo-26281

Mentorprogram stärker kvinnor i produktion

"En bra språngbräda för adepterna."
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/mentorprogram-starker-kvinnor-i-produktion-26254

Han blir ny vd för Tvåtumfyra

Kommer närmast från bygghandeln.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-tvatumfyra-26277

Hon blir tf vd på Kanozi Arkitekter

Nuvarande vd fokuserar på kunder och arkitektur.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-tf-vd-pa-kanozi-arkitekter-26269