Meny
  • Anna-Carin Ramstens forskning har haft betongtillverkaren Yxhult i centrum. Foto: Eva Finder

Med gjutaryrket i fokus

Med gjutaryrket i fokus

Anna-Carin Ramsten är nybliven doktor. Hennes avhandling visar hur kunskap, teknik och arbetsorganisation förändrats inom lätt­betongindustrin i Sverige efter andra världskriget.

Betongtillverkaren Yxhult har stått i centrum för Anna-Carin Ramstens forskning. Företaget började tillverka den svenska uppfinningen, lättbetongen Ytong, 1929, efter samverkan mellan forskning och företag.

I sin forskning har Anna-Carin Ramsten valt ut tre olika teknikgenerationer och intervjuat gjutare från 1942, 1966 och 1996. Hon har under drygt tre år besökt Yxhult till och från och gjort video­dokumentation, deltagande observationer, intervjuer och arkivstudier. Forskningen visar att produkten i stort sett har varit identisk, men sättet att producera skiljer sig åt under perioden.

– Gjutarnas arbete har förändrats, inte minst har datoriseringen påverkat arbetets innehåll och form. Arbetsprocesserna har blivit alltmer integrerade och textbaserade. Gjutaren har erhållit en funktionell maktposition och kontrollrumsarbetet präglas alltmer av lagarbete, säger Anna-Carin Ramsten.

En central fråga för Anna-Carin Ramsten har varit att studera vilka yrkeskunskaper som behövs. Jobbet som gjutare har gått från att vara tungt och fysiskt till att sitta på kontor och övervaka gjutningen via datorstyrning. En av slutsatserna är att antalet lärtillfällen för en gjutare har minskat.

Innan datoriseringen lärde sig en gjutare mycket nytt när det uppstod problem som behövde lösas. Men i dag är kvalitetsarbetet bättre och produktens sammansättning mer standardiserad. Antalet problem som måste lösas mitt i produktionen har blivit färre.

– Om det inträffar ett problem i dag är det ofta så stort att det krävs mycket mer kunskap än den enskilde gjutaren besitter. I och med datoriseringen har samarbetet och kommunikationen mellan fler parter än bara gjutarna ökat då dessa besitter skilda yrkeskunskaper, säger hon.

Går från Cramo till Ramirent

Erik Bengtsson är ny vd.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/gar-fran-cramo-till-ramirent-27119

Hon är Veidekkes nya HMS-chef

Ansvar för hälsa, miljö och säkerhet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ar-veidekkes-nya-hms-chef-27118

Hon ska leda M3 Byggs kulturminnesprojekt

Har tidigare restaurerat Nationalmuseum.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-m3-byggs-kulturminnesprojekt-27111

Ingenjörsjobb får ny vd

Elin Bjerre ska leda verksamheten.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ingenjorsjobb-far-ny-vd-27102

Hon blir finanschef på Rejlers

Lång erfarenhet från konsultbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-finanschef-pa-rejlers-27057

Skalman ny e-handelsansvarig på Fredells

Ska överföra starkt varumärke till nätet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/skalman-ny-e-handelsansvarig-pa-fredells-27065

Han ska sköta finanserna på Platzer

Ny CFO på fastighetsbolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-skota-finanserna-pa-platzer-27075

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Ny vd i Peab-bolag

Markus Lantz tar över i ATS Kraftservice.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-vd-i-peab-bolag-27073

ABT rekryterar ny vd

Har erfarenhet från Skanska och NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/abt-rekryterar-ny-vd-27045

Ny hållbarhetschef till Veidekke

Har jobbat i tre år i bolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-hallbarhetschef-till-veidekke-27039