Meny
  • Anna-Carin Ramstens forskning har haft betongtillverkaren Yxhult i centrum. Foto: Eva Finder

Med gjutaryrket i fokus

Med gjutaryrket i fokus

Anna-Carin Ramsten är nybliven doktor. Hennes avhandling visar hur kunskap, teknik och arbetsorganisation förändrats inom lätt­betongindustrin i Sverige efter andra världskriget.

Betongtillverkaren Yxhult har stått i centrum för Anna-Carin Ramstens forskning. Företaget började tillverka den svenska uppfinningen, lättbetongen Ytong, 1929, efter samverkan mellan forskning och företag.

I sin forskning har Anna-Carin Ramsten valt ut tre olika teknikgenerationer och intervjuat gjutare från 1942, 1966 och 1996. Hon har under drygt tre år besökt Yxhult till och från och gjort video­dokumentation, deltagande observationer, intervjuer och arkivstudier. Forskningen visar att produkten i stort sett har varit identisk, men sättet att producera skiljer sig åt under perioden.

– Gjutarnas arbete har förändrats, inte minst har datoriseringen påverkat arbetets innehåll och form. Arbetsprocesserna har blivit alltmer integrerade och textbaserade. Gjutaren har erhållit en funktionell maktposition och kontrollrumsarbetet präglas alltmer av lagarbete, säger Anna-Carin Ramsten.

En central fråga för Anna-Carin Ramsten har varit att studera vilka yrkeskunskaper som behövs. Jobbet som gjutare har gått från att vara tungt och fysiskt till att sitta på kontor och övervaka gjutningen via datorstyrning. En av slutsatserna är att antalet lärtillfällen för en gjutare har minskat.

Innan datoriseringen lärde sig en gjutare mycket nytt när det uppstod problem som behövde lösas. Men i dag är kvalitetsarbetet bättre och produktens sammansättning mer standardiserad. Antalet problem som måste lösas mitt i produktionen har blivit färre.

– Om det inträffar ett problem i dag är det ofta så stort att det krävs mycket mer kunskap än den enskilde gjutaren besitter. I och med datoriseringen har samarbetet och kommunikationen mellan fler parter än bara gjutarna ökat då dessa besitter skilda yrkeskunskaper, säger hon.

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992