Meny

Många risker när arbete och fritid flyter ihop

Många risker när arbete och fritid flyter ihop

Vad händer med vår hälsa när gränsen mellan arbete och fritid suddas ut? Är det positivt eller negativt att kunna ta med dator och smartphone hem och jobba samtidigt som du tar hand om ditt febriga barn? Och hur ska vi minimera eventuella negativa effekter av det gränslösa arbetet? Det ska Trafikverkets nya studie svara på.

I fyra års tid ska forskare vid Högskolan i Gävle följa Trafikverkets anställda. De ska kartlägga arbetskulturen i syfte att identifiera riskerna med det gränslösa arbetet. I ett senare steg ska de också försöka identifiera vilka strategier som minskar riskerna. Finansieringen kommer delvis från Trafikverket, men också från Högskolan i Gävle.

Helena Jahncke leder forskningsprojektet. Hon berättar att det redan i dag finns forskning som visar att det finns ett samband mellan gränslöst arbete – där man är ständigt nåbar och uppkopplad – och en rad hälsoproblem.

– Forskare har påvisat samband med hjärt- och kärlsjukdomar, rubbad dygnsrytm och sömnkvalitet, bland annat. Man har också sett ett samband med sämre social gemenskap, säger hon.

Det finns alltså påvisade samband, men ännu ingen forskning som tydligt kan påvisa att det är det gränslösa arbetet som är orsaken.

– Det är svårt att fastställa orsak och verkan men ett sätt att närma sig det är att följa personer över tid och samtidigt ha kontroll över andra faktorer som kan spela in, som vi gör hos Trafikverket, säger Helena Jahncke.

Alla anställda deltar

I studiens första steg får samtliga Trafikverkets anställda, cirka 6 500 personer, svara på en enkät. Med hjälp av enkäten undersöker Helena Jahncke och hennes kolleger i hur stor omfattning Trafikverkets anställda arbetar utanför ordinarie arbetstid, vilka återhämtningsmöjligheter de har, samt deras hälsotillstånd.

– Vi tar även reda på hur man upplever det att vara uppkopplad. Många ser positiva sidor, till exempel att kunna hämta tidigare från dagis och i stället jobba ett par timmar på kvällen när barnen somnat. Hur man upplever att vara uppkopplad kanske beror på vilken åldersgrupp man tillhör, eller ens attityd till arbetet, det vill vi undersöka närmare, säger Helena Jahncke.

Ska motverka risker

Studiens andra steg blir att ta fram förslag på strategier som kan motverka eventuella risker. Förslagen ska tas fram genom gruppdiskussioner där forskare, chefer och anställda på Trafikverket, samt fackliga representanter deltar.

Enligt Helena Jahncke är det inte realistiskt att tro att det går att hitta strategier för att helt eliminera stress ur arbetslivet. Det viktiga är att det finns tillräcklig tid och möjlighet för återhämtning.

– Här är också den ständiga uppkopplingen intressant. Lägger du tid på att kolla mejlen efter arbetstid så kanske du går miste om att umgås med familjen, eller om att gå på det där träningspasset, eller någon annan aktivitet som skulle kunna vara en viktig del av din återhämtning, säger Helena Jahncke.

Klart 2020

I studiens tredje steg ska strategierna från steg två implementeras och utvärderas i Trafikverkets organisation. Forskarna kommer att följa ett urval av de anställda och studera deras sömn och koncentration, mäta deras stresshormoner samt deras självupplevda hälsa.

– Målet är att se vilka strategier som fungerar över tid och därmed kan vara lönsamma att satsa på. Förhoppningsvis får vi resultat som gör att vi kan gå ut med rekommendationer som andra organisationer och företag får nytta av, säger Helena Jahncke.

De första resultaten från enkätundersökningen ska presenteras nästa år. Först 2020 kommer studien att vara helt klar.

Helena Jahncke ser ett stort behov av ökad kunskap om hur gränslöst arbete påverkar oss både positivt och negativt och hur vi kan skapa en hållbar digitalisering.

– Många företag och organisationer har inte sett över det här alls, de har inga policys kring hemarbete eller arbete utanför den ordinarie arbetstiden, säger hon.

Han blir ny regionchef på Serneke

Har haft de flesta roller inom entreprenadföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-pa-serneke-26508

Veolia hämtar HR-direktör från Jernhusen

Maria Dillner Sjölin, blir nordisk HR-direktör för Veolia.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/veolia-hamtar-hr-direktor-fran-jernhusen-26496

Han blir mittchef för samhällsbyggnad

Har jobbat i 20 år inom Ramböll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-mittchef-samhallsbyggnad-26514

Han blir ny regionchef för Swecos projektledare

Peter Enå blir chef i Region Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-swecos-projektledare-26470

Sju nya ledamöter i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har valt in sju nya ledamöter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sju-nya-ledamoter-i-iva-26461

Så når du en fördomsfri rekrytering

Rekryterarens bästa tips.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-nar-du-en-fordomsfri-rekrytering-26402

Sven Johansson Bygg får ny vd

Joachim Lindroth blir ny vd för Sven Johansson Bygg den 1 maj i år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sven-johansson-bygg-far-ny-vd-26440

Hon blir avdelningschef i Dalarna

Lina Westerlund får ny tjänst på WSP Samhällsbyggnad i Falun/Borlänge.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-avdelningschef-i-dalarna-26432

Ramböll anställer expert på hållbart resande

Ska studera ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-anstaller-expert-pa-hallbart-resande-26414

Han blir Göteborgs nya stadsbyggnadsdirektör

Har jobbat inom staden i 20 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-goteborgs-nya-stadsbyggnadsdirektor-26409