Meny

Många risker när arbete och fritid flyter ihop

Många risker när arbete och fritid flyter ihop

Vad händer med vår hälsa när gränsen mellan arbete och fritid suddas ut? Är det positivt eller negativt att kunna ta med dator och smartphone hem och jobba samtidigt som du tar hand om ditt febriga barn? Och hur ska vi minimera eventuella negativa effekter av det gränslösa arbetet? Det ska Trafikverkets nya studie svara på.

I fyra års tid ska forskare vid Högskolan i Gävle följa Trafikverkets anställda. De ska kartlägga arbetskulturen i syfte att identifiera riskerna med det gränslösa arbetet. I ett senare steg ska de också försöka identifiera vilka strategier som minskar riskerna. Finansieringen kommer delvis från Trafikverket, men också från Högskolan i Gävle.

Helena Jahncke leder forskningsprojektet. Hon berättar att det redan i dag finns forskning som visar att det finns ett samband mellan gränslöst arbete – där man är ständigt nåbar och uppkopplad – och en rad hälsoproblem.

– Forskare har påvisat samband med hjärt- och kärlsjukdomar, rubbad dygnsrytm och sömnkvalitet, bland annat. Man har också sett ett samband med sämre social gemenskap, säger hon.

Det finns alltså påvisade samband, men ännu ingen forskning som tydligt kan påvisa att det är det gränslösa arbetet som är orsaken.

– Det är svårt att fastställa orsak och verkan men ett sätt att närma sig det är att följa personer över tid och samtidigt ha kontroll över andra faktorer som kan spela in, som vi gör hos Trafikverket, säger Helena Jahncke.

Alla anställda deltar

I studiens första steg får samtliga Trafikverkets anställda, cirka 6 500 personer, svara på en enkät. Med hjälp av enkäten undersöker Helena Jahncke och hennes kolleger i hur stor omfattning Trafikverkets anställda arbetar utanför ordinarie arbetstid, vilka återhämtningsmöjligheter de har, samt deras hälsotillstånd.

– Vi tar även reda på hur man upplever det att vara uppkopplad. Många ser positiva sidor, till exempel att kunna hämta tidigare från dagis och i stället jobba ett par timmar på kvällen när barnen somnat. Hur man upplever att vara uppkopplad kanske beror på vilken åldersgrupp man tillhör, eller ens attityd till arbetet, det vill vi undersöka närmare, säger Helena Jahncke.

Ska motverka risker

Studiens andra steg blir att ta fram förslag på strategier som kan motverka eventuella risker. Förslagen ska tas fram genom gruppdiskussioner där forskare, chefer och anställda på Trafikverket, samt fackliga representanter deltar.

Enligt Helena Jahncke är det inte realistiskt att tro att det går att hitta strategier för att helt eliminera stress ur arbetslivet. Det viktiga är att det finns tillräcklig tid och möjlighet för återhämtning.

– Här är också den ständiga uppkopplingen intressant. Lägger du tid på att kolla mejlen efter arbetstid så kanske du går miste om att umgås med familjen, eller om att gå på det där träningspasset, eller någon annan aktivitet som skulle kunna vara en viktig del av din återhämtning, säger Helena Jahncke.

Klart 2020

I studiens tredje steg ska strategierna från steg två implementeras och utvärderas i Trafikverkets organisation. Forskarna kommer att följa ett urval av de anställda och studera deras sömn och koncentration, mäta deras stresshormoner samt deras självupplevda hälsa.

– Målet är att se vilka strategier som fungerar över tid och därmed kan vara lönsamma att satsa på. Förhoppningsvis får vi resultat som gör att vi kan gå ut med rekommendationer som andra organisationer och företag får nytta av, säger Helena Jahncke.

De första resultaten från enkätundersökningen ska presenteras nästa år. Först 2020 kommer studien att vara helt klar.

Helena Jahncke ser ett stort behov av ökad kunskap om hur gränslöst arbete påverkar oss både positivt och negativt och hur vi kan skapa en hållbar digitalisering.

– Många företag och organisationer har inte sett över det här alls, de har inga policys kring hemarbete eller arbete utanför den ordinarie arbetstiden, säger hon.

ABT rekryterar ny vd

Har erfarenhet från Skanska och NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/abt-rekryterar-ny-vd-27045

Ny hållbarhetschef till Veidekke

Har jobbat i tre år i bolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-hallbarhetschef-till-veidekke-27039

Han är Byggpartners nya vd

Lång bakgrund från NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-byggpartners-nya-vd-27037

Hon blir ny HR-chef på Projektengagemang

Har haft flera chefspositioner senaste 20 åren.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-hr-chef-pa-projektengagemang-27012

Ny ordförande i Liljewalls styrelse

Har varit på företaget i 18 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-ordforande-i-liljewalls-styrelse-26982

Tung miljöprofil till Projektengagemang

Över 25 års erfarenhet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tung-miljoprofil-till-projektengagemang-26980

Coop hämtar hållbarhetschef från Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski blir chef för hållbarhet och kvalitet på Coop.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/coop-hamtar-hallbarhetschef-fran-riksbyggen-26958

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Elin Gustafsson Fagerlind är pionjär bland elektrikerna

Första kvinnan i Elektrikernas förbundsstyrelse.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/elin-gustafsson-fagerlind-ar-pionjar-bland-elektrikerna-26912

Han blir ny chef inom Skanska Fastigheter Stockholm

Har lång erfarenhet av fastighetsutveckling
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-inom-skanska-fastigheter-stockholm-26927

Ny bok sätter arbetsmiljö och upphandling i fokus

"Skyddslagstiftningen går inte att förstå efter en genomläsning".
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ny-bok-satter-arbetsmiljo-och-upphandling-i-fokus-26895