Meny

Lite hjälp kan göra STOR skillnad

Lite hjälp kan göra STOR skillnad

Lite hjälp kan göra STOR skillnad.Det är Sirpa Anderssons, konsult på IC InterCompliance, viktigaste erfarenhet i sitt arbete som coach och mentor.

Sirpa Andersson är konsult och arbetar sedan slutet av 1990-talet bland annat med projektstyrning och utbildning. Erfarenheterna hämtar hon från bland annat från sin egen tid som chef över ett 30-tal projektledare.

Hon såg att det fanns ett stort behov av stöd. Men som chef hade hon inte alltid tid att finnas där.

– Vi lever i en så stressig verklighet, säger Sirpa Andersson, som numer jobbar som konsult med utbildning och som coach.

Det tar lång tid att bli en bra projektledare, menar hon. Projektledarens verklighet är stressig och kravfylld. Krav och förväntningar kommer både från det egna företaget och från kunderna. En coach kan göra projektledarens verklighet lättare att hantera.

¬– Ofta får man ansvar för väldigt mycket pengar även som nybörjare, vilket innebär stora ekonomiska risker både för det egna företaget och för kunden. Men om man får lite stöd kan man klara sig bra själv, säger Sirpa Andersson.

Även om man har ”byggt huset” förr så innebär ett nytt projekt alltid nya förutsättningar. Ny plats, nya underentreprenörer och nya kunder, alla med sina specifika förväntningar på vad som ska levereras.

¬– Det finns stort utrymme för missförstånd i "kravspecifikationen". I byggbranschen kan detta ju bli förödande med risk för stora skadeståndskrav. Man har ansvar för avtalen med kunden och med de egna underentreprenörerna, säger Sirpa Andersson.

Det är en stor utmaning att som projektledare lyckas samordna även andra juridiska personer.
¬
– Det handlar om att våga vara ledare. Men faktiskt är det så att alla ledare behöver stöd – även de högsta cheferna.

En coach kan vara en bra och billig lösning, tycker Sirpa Andersson.
¬
– Dels kan man få hjälp med den professionella delen, själva projektlederiet, men också med ledarskapet som sådant.

Att ha en coach innebär att man kommer överens om vissa saker som man ska gå igenom under projektets olika faser, till exempel sådant som brukar bli problem. Enlig Sirpa Andersson brukar ett coachningsprogram följa ett ganska fast innehåll, men det finns alltid utrymme för individuella problem som dyker upp för varje projektledare.

– I och med att det är fasta ramar kommer vi överens om ett pris och det finns inte risk att det börjar rulla iväg konsulttimmar.

Hon tycker att det är viktigt att coachen är med under hela projektets livscykel.

¬– Genom att ha en coach kan man undvika låsningar hos projektledaren och i projektet som kan bli väldigt kostsamma. Det är också ett bra sätt för chefer att våga lämna ansvar till en ny ung projektledare, säger Sirpa Andersson.


Fakta:

Coach= betyder tränare, privatlärare, handledare, instruktör, samt att ge lektioner.
Coachning =betyder instruktion och handledning. Coachning är ett vitt begrepp, som bygger på att samarbeta, stödja, vägleda och utveckla. Coachning finns inom många områden – både i arbetslivet och i privatlivet - och blir allt vanligare i Sverige.


Vanliga projektledarproblem:
*Beslut saknas
*Otydliga krav eller ingen kravspecifikation
*Otydlig organisation eller ansvarsfördelning
*Brist på resurser och/eller kompetens
*Dålig kommunikation
*Brist på information
*Projekten tar inte slut
*Kunden ändrar sig – det ställs nya krav

Att anlita en coach: En win-win situation för alla.
Företaget:
*Förbättrad riskhantering
* Rätt leveranser, enligt tidplan och budget
* Ett bra sätt att ge möjlighet för chefen att lämna ansvar till oerfarna medarbetare.
*Undvika låsningar i projekt, med omfattande kostsamma konsultstöd som följd.
Projektledaren:
*Hjälp och stöd i den professionella delen av projektledarskapet, med dokument, kalkyler, planering, uppföljning mm
*Stöd i ledarskapet, tillexempel med att våga vara ledare och konflikthantering.Gratis coachning!

Byggindustrin bjuder de tre första intresserade på en dags gratis coachning av Sirpa Andersson, IC InterCompliance.
Maila: nomi@byggindustrin.com

 

Simon Giles blir Tyréns nya Englandschef.

Fokus på digitala lösningar med ett globalt perspektiv
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/simon-giles-blir-tyrens-nya-englandschef-27285

Hon blir Tyréns nya Sverigechef

Har haft stor betydelse för bolagets utveckling.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-tyrens-nya-sverigechef-27284

Hon tar mångfaldsarbetet in i Galaxen Bygg

Monica Westerberg, mångfaldschef på Skanska är ny ledamot i Galaxen Bygg.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-tar-mangfaldsarbetet-i-galaxen-bygg-27283

Stockholm kopplar ihop 
nyanlända och byggare

Yrkessvenska viktigt verktyg.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/stockholm-kopplar-ihop-nyanlanda-och-byggare-27276

Från kommun till konsult

Stina Pettersson blir projektledare på Ramboll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-kommun-till-konsult-27250

Bok om 
beteende ska säkra bygget

"Byggbranschen har en större riskexponering."
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/bok-om-beteende-ska-sakra-bygget-27221
Anna Kullendorff

Humlegården rekryterar från Profi

Anna Kullendorff är ny affärsutvecklingschef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/humlegarden-rekryterar-fran-profi-27244

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Andreas Finnstedt

Ny chef på Schneider Electric i Sverige

Ska arbeta med IoT-plattform.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-chef-pa-schneider-electric-i-sverige-27241

Han blir Tyréns nya Englandschef

Ledande röst inom Smart Cities.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-tyrens-nya-englandschef-27219

Sten ny vd i betongbranschen

Leder Abetong och Contiga.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sten-ny-vd-i-betongbranschen-27215