Meny

Lite hjälp kan göra STOR skillnad

Lite hjälp kan göra STOR skillnad

Lite hjälp kan göra STOR skillnad.Det är Sirpa Anderssons, konsult på IC InterCompliance, viktigaste erfarenhet i sitt arbete som coach och mentor.

Sirpa Andersson är konsult och arbetar sedan slutet av 1990-talet bland annat med projektstyrning och utbildning. Erfarenheterna hämtar hon från bland annat från sin egen tid som chef över ett 30-tal projektledare.

Hon såg att det fanns ett stort behov av stöd. Men som chef hade hon inte alltid tid att finnas där.

– Vi lever i en så stressig verklighet, säger Sirpa Andersson, som numer jobbar som konsult med utbildning och som coach.

Det tar lång tid att bli en bra projektledare, menar hon. Projektledarens verklighet är stressig och kravfylld. Krav och förväntningar kommer både från det egna företaget och från kunderna. En coach kan göra projektledarens verklighet lättare att hantera.

¬– Ofta får man ansvar för väldigt mycket pengar även som nybörjare, vilket innebär stora ekonomiska risker både för det egna företaget och för kunden. Men om man får lite stöd kan man klara sig bra själv, säger Sirpa Andersson.

Även om man har ”byggt huset” förr så innebär ett nytt projekt alltid nya förutsättningar. Ny plats, nya underentreprenörer och nya kunder, alla med sina specifika förväntningar på vad som ska levereras.

¬– Det finns stort utrymme för missförstånd i "kravspecifikationen". I byggbranschen kan detta ju bli förödande med risk för stora skadeståndskrav. Man har ansvar för avtalen med kunden och med de egna underentreprenörerna, säger Sirpa Andersson.

Det är en stor utmaning att som projektledare lyckas samordna även andra juridiska personer.
¬
– Det handlar om att våga vara ledare. Men faktiskt är det så att alla ledare behöver stöd – även de högsta cheferna.

En coach kan vara en bra och billig lösning, tycker Sirpa Andersson.
¬
– Dels kan man få hjälp med den professionella delen, själva projektlederiet, men också med ledarskapet som sådant.

Att ha en coach innebär att man kommer överens om vissa saker som man ska gå igenom under projektets olika faser, till exempel sådant som brukar bli problem. Enlig Sirpa Andersson brukar ett coachningsprogram följa ett ganska fast innehåll, men det finns alltid utrymme för individuella problem som dyker upp för varje projektledare.

– I och med att det är fasta ramar kommer vi överens om ett pris och det finns inte risk att det börjar rulla iväg konsulttimmar.

Hon tycker att det är viktigt att coachen är med under hela projektets livscykel.

¬– Genom att ha en coach kan man undvika låsningar hos projektledaren och i projektet som kan bli väldigt kostsamma. Det är också ett bra sätt för chefer att våga lämna ansvar till en ny ung projektledare, säger Sirpa Andersson.


Fakta:

Coach= betyder tränare, privatlärare, handledare, instruktör, samt att ge lektioner.
Coachning =betyder instruktion och handledning. Coachning är ett vitt begrepp, som bygger på att samarbeta, stödja, vägleda och utveckla. Coachning finns inom många områden – både i arbetslivet och i privatlivet - och blir allt vanligare i Sverige.


Vanliga projektledarproblem:
*Beslut saknas
*Otydliga krav eller ingen kravspecifikation
*Otydlig organisation eller ansvarsfördelning
*Brist på resurser och/eller kompetens
*Dålig kommunikation
*Brist på information
*Projekten tar inte slut
*Kunden ändrar sig – det ställs nya krav

Att anlita en coach: En win-win situation för alla.
Företaget:
*Förbättrad riskhantering
* Rätt leveranser, enligt tidplan och budget
* Ett bra sätt att ge möjlighet för chefen att lämna ansvar till oerfarna medarbetare.
*Undvika låsningar i projekt, med omfattande kostsamma konsultstöd som följd.
Projektledaren:
*Hjälp och stöd i den professionella delen av projektledarskapet, med dokument, kalkyler, planering, uppföljning mm
*Stöd i ledarskapet, tillexempel med att våga vara ledare och konflikthantering.Gratis coachning!

Byggindustrin bjuder de tre första intresserade på en dags gratis coachning av Sirpa Andersson, IC InterCompliance.
Maila: nomi@byggindustrin.com

 

Coop hämtar hållbarhetschef från Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski blir chef för hållbarhet och kvalitet på Coop.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/coop-hamtar-hallbarhetschef-fran-riksbyggen-26958

Elin Gustafsson Fagerlind är pionjär bland elektrikerna

Första kvinnan i Elektrikernas förbundsstyrelse.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/elin-gustafsson-fagerlind-ar-pionjar-bland-elektrikerna-26912

Han blir ny chef inom Skanska Fastigheter Stockholm

Har lång erfarenhet av fastighetsutveckling
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-inom-skanska-fastigheter-stockholm-26927

Ny bok sätter arbetsmiljö och upphandling i fokus

"Skyddslagstiftningen går inte att förstå efter en genomläsning".
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ny-bok-satter-arbetsmiljo-och-upphandling-i-fokus-26895

MVB rekryterar till Stockholm och Mälardalen

Tar in kompetens från dalaföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/mvb-rekryterar-till-stockholm-och-malardalen-26906

Hon hoppas locka fler ingenjörer till Afrika

Från RISE till Tanzania för Marianne Grauers.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hon-hoppas-locka-fler-ingenjorer-till-afrika-26851

Styrelse för samhällsbyggare får nytillskott

Samhällsbyggarna har fått två nya ansikten i styrelsen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/styrelse-samhallsbyggare-far-nytillskott-26850

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Fastighetsägarna Stockholm har ny ordförande

Inger Olsson Blomberg är ny ordförande i Fastighetsägarna Stockholm.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fastighetsagarna-stockholm-har-ny-ordforande-26849

Mellanchefer viktiga för innovation

En ofta outnyttjad roll, visar ny studie.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/mellanchefer-viktiga-innovation-26816

Jurist blir näringspolitisk chef

Sveriges Byggindustrier anställer chef med politisk bakgrund.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/jurist-blir-naringspolitisk-chef-26823