Meny

Kvinnor ställer krav för att stanna på bygget

Kvinnor ställer krav för att stanna på bygget

Missnöje med arbetstider, dålig uppbackning från chefen och otydliga karriärvägar har gjort att ett antal kvinnor övergett jobb ute i produktionen. Det visar en enkätstudie gjord av deltagarna i Mentorbygg.

– Många kvinnor har chefs- och ledarambitioner. Men en förutfattad mening är att kvinnor inte vill bli chefer, säger Sofia Dehre, distriktschef på Skanska.

Sofia Dehre och Lotta Pålsson, platschef på Byggmästar’n i Skåne, presenterade resultatet av en enkätundersökning de gjort när Sveriges Byggindustriers program Mentorbygg avslutades förra veckan. Bakom enkätundersökningen står även tiotalet andra kvinnliga adepter som deltagit i mentorsprogrammet under året. I enkäten tillfrågades drygt 50 kvinnor som lämnat produktionen de senaste åren om varför de bytt jobb. 39 stycken svarade. De flesta är i 30-40-årsåldern, och har jobbat upp till tio år som bland annat arbetsledare, platschef och entreprenadingenjör.

– Många av dem har gått till konsultbranschen och beställarsidan, säger Sofia Dehre.

Gemensamt för många av yrkeskvinnorna var deras ledarambitioner och att de känt trivsel och stark teamkänsla i produktionen. Däremot låg missnöjet i få utvecklingsmöjligheter och bristen på flexibla arbetstider ute på bygget.

– Många uppger att chefen saknade en tydlig tanke om hur de skulle komma vidare. Och när kvinnorna själva presenterade vad de ville så var chefen inte så närvarande och lyssnade inte riktigt på deras ambitioner, säger Lotta Pålsson.

Deltagarna i Mentorbygg har även sammanfattat sina egna erfarenheter. De menar att för en kvinna krävs bredare kompetens och att det tar längre tid att få högre tjänster än för en man. De ifrågasätts och förminskas oftare än sina manliga kollegor. En kvinna med samma kompetens och erfarenhet som en man kan få höra att de inte är redo för en ny arbetsuppgift eller position ännu eller att uppgiften är alltför svår.

– En kille som erbjuds en ny arbetsuppgift kan däremot få höra att det är okej att lära sig på vägen och att ledningen finns med och stöttar, säger Lotta Pålsson.

Vanligt är även att kvinnor av gammal vana får mer administrativa uppgifter inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA).

– Där är det lätt att man hamnar utanför produktionen och glöms bort, säger Lotta Pålsson.

Så gör du för att få kvinnorna att stanna
  • Tydliggör karriärvägar både på kort och lång sikt.
  • Föräldraledighet. Erbjud intressanta arbetsuppgifter till den som kommer tillbaka etc.
  • Tydliga mandat som kommuniceras externt och internt om vilka arbetsuppgifterna är och vad som förväntas.
  • Uppbackning och respekt.
  • Killar överskattar sin kompetens och tjejer underskattar den. Var uppmärksam på det till exempel i en rekryteringsprocess!
  • Rekrytera kvinnor och män från andra branscher för att få in nytänkande.
  • Analysera dina fördomar och förväntningar. Se till att ord blir till handling.

Ny vice vd på Belatchew

Ledningen för Belatchew Arkitekter har utsett Per Ångquist till ny vice vd.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-vice-vd-pa-belatchew-27650

“I början handlade det mer om sexism”

När NCC:s kvinnliga nätverk startade handlade mycket om hygienfaktorer som sexism.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/i-borjan-handlade-det-mer-om-sexism-27609

Ramboll rekryterar från NCC

Tara Wood ska arbeta med avancerad grundläggning, forskning och innovation.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-rekryterar-fran-ncc-27614

Så slipper du spilla tid på usla möten

Sylvia Nylin guidar chefer och organisationer till effektivare möten.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-slipper-du-spilla-tid-pa-usla-moten-27579

Ny regionchef på Ömangruppen

Ömangruppen har rekryterat Pär Frostberg från Purac.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-regionchef-pa-omangruppen-27600

Krister Arnaryd på ny post

Ska utveckla Sciors erbjudande inom geografisk informationsteknik för samhällshällsbyggand
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/krister-arnaryd-pa-ny-post-27596

Hon ska stärka Liljewalls hållbarhetsarbete

Matilde Unge är ny hållbarhetsstrateg på Liljewall arkitekter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-starka-liljewalls-hallbarhetsarbete-27589

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Nya riksarkitekten blir ordförande för Rådet för hållbara städer

Tillträder den 1 januari 2019.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/nya-riksarkitekten-blir-ordforande-radet-hallbara-stader-27587

Hanna 
hittade 
rätt väg i 
Tyskland

Klimatet höll kvar ingenjören i Stuttgart.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hanna-hittade-ratt-vag-i-tyskland-27536

Link får ny gruppchef i Malmö

Link arkitektur rekryterar Kristina Åkerlund.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/link-far-ny-gruppchef-i-malmo-27554