Meny

Kvinnor ställer krav för att stanna på bygget

Kvinnor ställer krav för att stanna på bygget

Missnöje med arbetstider, dålig uppbackning från chefen och otydliga karriärvägar har gjort att ett antal kvinnor övergett jobb ute i produktionen. Det visar en enkätstudie gjord av deltagarna i Mentorbygg.

– Många kvinnor har chefs- och ledarambitioner. Men en förutfattad mening är att kvinnor inte vill bli chefer, säger Sofia Dehre, distriktschef på Skanska.

Sofia Dehre och Lotta Pålsson, platschef på Byggmästar’n i Skåne, presenterade resultatet av en enkätundersökning de gjort när Sveriges Byggindustriers program Mentorbygg avslutades förra veckan. Bakom enkätundersökningen står även tiotalet andra kvinnliga adepter som deltagit i mentorsprogrammet under året. I enkäten tillfrågades drygt 50 kvinnor som lämnat produktionen de senaste åren om varför de bytt jobb. 39 stycken svarade. De flesta är i 30-40-årsåldern, och har jobbat upp till tio år som bland annat arbetsledare, platschef och entreprenadingenjör.

– Många av dem har gått till konsultbranschen och beställarsidan, säger Sofia Dehre.

Gemensamt för många av yrkeskvinnorna var deras ledarambitioner och att de känt trivsel och stark teamkänsla i produktionen. Däremot låg missnöjet i få utvecklingsmöjligheter och bristen på flexibla arbetstider ute på bygget.

– Många uppger att chefen saknade en tydlig tanke om hur de skulle komma vidare. Och när kvinnorna själva presenterade vad de ville så var chefen inte så närvarande och lyssnade inte riktigt på deras ambitioner, säger Lotta Pålsson.

Deltagarna i Mentorbygg har även sammanfattat sina egna erfarenheter. De menar att för en kvinna krävs bredare kompetens och att det tar längre tid att få högre tjänster än för en man. De ifrågasätts och förminskas oftare än sina manliga kollegor. En kvinna med samma kompetens och erfarenhet som en man kan få höra att de inte är redo för en ny arbetsuppgift eller position ännu eller att uppgiften är alltför svår.

– En kille som erbjuds en ny arbetsuppgift kan däremot få höra att det är okej att lära sig på vägen och att ledningen finns med och stöttar, säger Lotta Pålsson.

Vanligt är även att kvinnor av gammal vana får mer administrativa uppgifter inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA).

– Där är det lätt att man hamnar utanför produktionen och glöms bort, säger Lotta Pålsson.

Så gör du för att få kvinnorna att stanna
  • Tydliggör karriärvägar både på kort och lång sikt.
  • Föräldraledighet. Erbjud intressanta arbetsuppgifter till den som kommer tillbaka etc.
  • Tydliga mandat som kommuniceras externt och internt om vilka arbetsuppgifterna är och vad som förväntas.
  • Uppbackning och respekt.
  • Killar överskattar sin kompetens och tjejer underskattar den. Var uppmärksam på det till exempel i en rekryteringsprocess!
  • Rekrytera kvinnor och män från andra branscher för att få in nytänkande.
  • Analysera dina fördomar och förväntningar. Se till att ord blir till handling.

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992