Meny

Kvinnor ställer krav för att stanna på bygget

Kvinnor ställer krav för att stanna på bygget

Missnöje med arbetstider, dålig uppbackning från chefen och otydliga karriärvägar har gjort att ett antal kvinnor övergett jobb ute i produktionen. Det visar en enkätstudie gjord av deltagarna i Mentorbygg.

– Många kvinnor har chefs- och ledarambitioner. Men en förutfattad mening är att kvinnor inte vill bli chefer, säger Sofia Dehre, distriktschef på Skanska.

Sofia Dehre och Lotta Pålsson, platschef på Byggmästar’n i Skåne, presenterade resultatet av en enkätundersökning de gjort när Sveriges Byggindustriers program Mentorbygg avslutades förra veckan. Bakom enkätundersökningen står även tiotalet andra kvinnliga adepter som deltagit i mentorsprogrammet under året. I enkäten tillfrågades drygt 50 kvinnor som lämnat produktionen de senaste åren om varför de bytt jobb. 39 stycken svarade. De flesta är i 30-40-årsåldern, och har jobbat upp till tio år som bland annat arbetsledare, platschef och entreprenadingenjör.

– Många av dem har gått till konsultbranschen och beställarsidan, säger Sofia Dehre.

Gemensamt för många av yrkeskvinnorna var deras ledarambitioner och att de känt trivsel och stark teamkänsla i produktionen. Däremot låg missnöjet i få utvecklingsmöjligheter och bristen på flexibla arbetstider ute på bygget.

– Många uppger att chefen saknade en tydlig tanke om hur de skulle komma vidare. Och när kvinnorna själva presenterade vad de ville så var chefen inte så närvarande och lyssnade inte riktigt på deras ambitioner, säger Lotta Pålsson.

Deltagarna i Mentorbygg har även sammanfattat sina egna erfarenheter. De menar att för en kvinna krävs bredare kompetens och att det tar längre tid att få högre tjänster än för en man. De ifrågasätts och förminskas oftare än sina manliga kollegor. En kvinna med samma kompetens och erfarenhet som en man kan få höra att de inte är redo för en ny arbetsuppgift eller position ännu eller att uppgiften är alltför svår.

– En kille som erbjuds en ny arbetsuppgift kan däremot få höra att det är okej att lära sig på vägen och att ledningen finns med och stöttar, säger Lotta Pålsson.

Vanligt är även att kvinnor av gammal vana får mer administrativa uppgifter inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA).

– Där är det lätt att man hamnar utanför produktionen och glöms bort, säger Lotta Pålsson.

Så gör du för att få kvinnorna att stanna
  • Tydliggör karriärvägar både på kort och lång sikt.
  • Föräldraledighet. Erbjud intressanta arbetsuppgifter till den som kommer tillbaka etc.
  • Tydliga mandat som kommuniceras externt och internt om vilka arbetsuppgifterna är och vad som förväntas.
  • Uppbackning och respekt.
  • Killar överskattar sin kompetens och tjejer underskattar den. Var uppmärksam på det till exempel i en rekryteringsprocess!
  • Rekrytera kvinnor och män från andra branscher för att få in nytänkande.
  • Analysera dina fördomar och förväntningar. Se till att ord blir till handling.

Coop hämtar hållbarhetschef från Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski blir chef för hållbarhet och kvalitet på Coop.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/coop-hamtar-hallbarhetschef-fran-riksbyggen-26958

Elin Gustafsson Fagerlind är pionjär bland elektrikerna

Första kvinnan i Elektrikernas förbundsstyrelse.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/elin-gustafsson-fagerlind-ar-pionjar-bland-elektrikerna-26912

Han blir ny chef inom Skanska Fastigheter Stockholm

Har lång erfarenhet av fastighetsutveckling
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-inom-skanska-fastigheter-stockholm-26927

Ny bok sätter arbetsmiljö och upphandling i fokus

"Skyddslagstiftningen går inte att förstå efter en genomläsning".
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ny-bok-satter-arbetsmiljo-och-upphandling-i-fokus-26895

MVB rekryterar till Stockholm och Mälardalen

Tar in kompetens från dalaföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/mvb-rekryterar-till-stockholm-och-malardalen-26906

Hon hoppas locka fler ingenjörer till Afrika

Från RISE till Tanzania för Marianne Grauers.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hon-hoppas-locka-fler-ingenjorer-till-afrika-26851

Styrelse för samhällsbyggare får nytillskott

Samhällsbyggarna har fått två nya ansikten i styrelsen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/styrelse-samhallsbyggare-far-nytillskott-26850

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Fastighetsägarna Stockholm har ny ordförande

Inger Olsson Blomberg är ny ordförande i Fastighetsägarna Stockholm.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fastighetsagarna-stockholm-har-ny-ordforande-26849

Mellanchefer viktiga för innovation

En ofta outnyttjad roll, visar ny studie.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/mellanchefer-viktiga-innovation-26816

Jurist blir näringspolitisk chef

Sveriges Byggindustrier anställer chef med politisk bakgrund.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/jurist-blir-naringspolitisk-chef-26823