Meny

Kvinnor får egen platschefsutbildning

Kvinnor får egen platschefsutbildning

NCC startar till hösten ett platschefsprogram bara för kvinnor. Målet är att antalet kvinnliga platschefer i företaget ska bli fem gånger fler redan i år.

NCC startar till hösten ett platschefsprogram bara för kvinnor. Målet är att antalet kvinnliga platschefer i företaget ska bli fem gånger fler redan i år.

– På hundra platschefer går i dag bara tre kvinnor, säger NCC Constructions vd Svante Hagman.

Målet är att alla avdelningar på NCC Construction ska ha mellan tre och fem platschefer redan i år och därigenom öka den totala andelen kvinnliga platschefer till 15 procent. För att nå målet startar företaget i höst en platschefsutbildning som bara riktar sig till kvinnor. Det är samma utbildning som NCC redan gett i fem år, men som haft få kvinnliga sökande.

– Vi hoppas att den på sikt förändrar invanda mönster och attityder så lika många kvinnor och män vill bli platschefer och inget särskilt program behövs, säger NCC:s utbildningschef Christian Rosenhamer.

Programmet pågår under ett år och innehåller regelbundna träffar med utbildningsdagar i bland annat ledarskap. Även ett mentorsprogram finns kopplat till utbildningen. Många av de sökande har varit nyrekryterade platschefer eller andra anställda, ofta arbetsledare, med platschefsambitioner. Av de 20-25 personer som brukar fylla grupperna brukar en eller max två vara kvinnor. Ibland ges kurserna utan några kvinnliga deltagare alls, berättar Christian Rosenhamer.

Vilken förklaring finns till att så få kvinnor varit intresserade?

– Det är det vi inte vet men vi kommer att ta upp det som en diskussionspunkt under programmet. Vi hoppas att utbildningen även ska ge oss synpunkter om vad som behöver förändras för så att platschefsjobbet kan göras mer attraktivt för kvinnor, säger han.

Programstarten som nu reserveras för kvinnor är öppen både för interna och externa sökande.

– Det har redan hört av sig kvinnor både från andra företag och internt. Jag tror säkert att vi kommer att kunna fylla höstens programstart, säger Christian Rosenhamer.

Han hoppas att programmet på sikt kommer att förändra invanda mönster och attityder så lika många kvinnor och män vill bli platschefer och så att det inte behövs något särskilt program.

Irene Knutar jobbar som projektchef på NCC. Tidigare har hon jobbat bland annat som utsättare, arbetsledare och entreprenadingenjör. Hon har genom åren sett hur särskilt kvinnor sökt sig bort från produktionen när de har bildat familj.

– När de har fått barn har de upplevt att det är svårt med tiderna, även om det borde vara ett lika stort problem för männen ute i produktionen, säger hon.

Hon löste själv de knepiga arbetstiderna genom att ha en dialog med sin chef när hon fick barn.

– Jag berättade hur jag ville anpassa mina arbetstider och upplevde aldrig att det var svårt att få förståelse för det.

I sin roll som projektchef försöker Irene Knutar att skapa arbetsplatser med en blandning av åldrar, kön och bakgrund.

– Har man en mångfald löser sig många av de här frågorna av sig självt, säger hon.

Företag riskerar att slås ut i konkurrensen

Den byggare som tar ledningen i hållbarhetsfrågan har allt att vinna.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/foretag-riskerar-att-slas-ut-i-konkurrensen-27643

Han är chef på HSB Bostad

Christian Örum har utsetts till chef för HSB Bostads produktionsledning.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-chef-pa-hsb-bostad-27666

Ny vice vd på Belatchew

Ledningen för Belatchew Arkitekter har utsett Per Ångquist till ny vice vd.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-vice-vd-pa-belatchew-27650

“I början handlade det mer om sexism”

När NCC:s kvinnliga nätverk startade handlade mycket om hygienfaktorer som sexism.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/i-borjan-handlade-det-mer-om-sexism-27609

Ramboll rekryterar från NCC

Tara Wood ska arbeta med avancerad grundläggning, forskning och innovation.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-rekryterar-fran-ncc-27614

Så slipper du spilla tid på usla möten

Sylvia Nylin guidar chefer och organisationer till effektivare möten.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-slipper-du-spilla-tid-pa-usla-moten-27579

Ny regionchef på Ömangruppen

Ömangruppen har rekryterat Pär Frostberg från Purac.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-regionchef-pa-omangruppen-27600

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Krister Arnaryd på ny post

Ska utveckla Sciors erbjudande inom geografisk informationsteknik för samhällshällsbyggand
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/krister-arnaryd-pa-ny-post-27596

Hon ska stärka Liljewalls hållbarhetsarbete

Matilde Unge är ny hållbarhetsstrateg på Liljewall arkitekter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-starka-liljewalls-hallbarhetsarbete-27589

Nya riksarkitekten blir ordförande för Rådet för hållbara städer

Tillträder den 1 januari 2019.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/nya-riksarkitekten-blir-ordforande-radet-hallbara-stader-27587