Meny

Kvinnor får egen platschefsutbildning

Kvinnor får egen platschefsutbildning

NCC startar till hösten ett platschefsprogram bara för kvinnor. Målet är att antalet kvinnliga platschefer i företaget ska bli fem gånger fler redan i år.

NCC startar till hösten ett platschefsprogram bara för kvinnor. Målet är att antalet kvinnliga platschefer i företaget ska bli fem gånger fler redan i år.

– På hundra platschefer går i dag bara tre kvinnor, säger NCC Constructions vd Svante Hagman.

Målet är att alla avdelningar på NCC Construction ska ha mellan tre och fem platschefer redan i år och därigenom öka den totala andelen kvinnliga platschefer till 15 procent. För att nå målet startar företaget i höst en platschefsutbildning som bara riktar sig till kvinnor. Det är samma utbildning som NCC redan gett i fem år, men som haft få kvinnliga sökande.

– Vi hoppas att den på sikt förändrar invanda mönster och attityder så lika många kvinnor och män vill bli platschefer och inget särskilt program behövs, säger NCC:s utbildningschef Christian Rosenhamer.

Programmet pågår under ett år och innehåller regelbundna träffar med utbildningsdagar i bland annat ledarskap. Även ett mentorsprogram finns kopplat till utbildningen. Många av de sökande har varit nyrekryterade platschefer eller andra anställda, ofta arbetsledare, med platschefsambitioner. Av de 20-25 personer som brukar fylla grupperna brukar en eller max två vara kvinnor. Ibland ges kurserna utan några kvinnliga deltagare alls, berättar Christian Rosenhamer.

Vilken förklaring finns till att så få kvinnor varit intresserade?

– Det är det vi inte vet men vi kommer att ta upp det som en diskussionspunkt under programmet. Vi hoppas att utbildningen även ska ge oss synpunkter om vad som behöver förändras för så att platschefsjobbet kan göras mer attraktivt för kvinnor, säger han.

Programstarten som nu reserveras för kvinnor är öppen både för interna och externa sökande.

– Det har redan hört av sig kvinnor både från andra företag och internt. Jag tror säkert att vi kommer att kunna fylla höstens programstart, säger Christian Rosenhamer.

Han hoppas att programmet på sikt kommer att förändra invanda mönster och attityder så lika många kvinnor och män vill bli platschefer och så att det inte behövs något särskilt program.

Irene Knutar jobbar som projektchef på NCC. Tidigare har hon jobbat bland annat som utsättare, arbetsledare och entreprenadingenjör. Hon har genom åren sett hur särskilt kvinnor sökt sig bort från produktionen när de har bildat familj.

– När de har fått barn har de upplevt att det är svårt med tiderna, även om det borde vara ett lika stort problem för männen ute i produktionen, säger hon.

Hon löste själv de knepiga arbetstiderna genom att ha en dialog med sin chef när hon fick barn.

– Jag berättade hur jag ville anpassa mina arbetstider och upplevde aldrig att det var svårt att få förståelse för det.

I sin roll som projektchef försöker Irene Knutar att skapa arbetsplatser med en blandning av åldrar, kön och bakgrund.

– Har man en mångfald löser sig många av de här frågorna av sig självt, säger hon.

Coop hämtar hållbarhetschef från Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski blir chef för hållbarhet och kvalitet på Coop.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/coop-hamtar-hallbarhetschef-fran-riksbyggen-26958

Elin Gustafsson Fagerlind är pionjär bland elektrikerna

Första kvinnan i Elektrikernas förbundsstyrelse.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/elin-gustafsson-fagerlind-ar-pionjar-bland-elektrikerna-26912

Han blir ny chef inom Skanska Fastigheter Stockholm

Har lång erfarenhet av fastighetsutveckling
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-inom-skanska-fastigheter-stockholm-26927

Ny bok sätter arbetsmiljö och upphandling i fokus

"Skyddslagstiftningen går inte att förstå efter en genomläsning".
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ny-bok-satter-arbetsmiljo-och-upphandling-i-fokus-26895

MVB rekryterar till Stockholm och Mälardalen

Tar in kompetens från dalaföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/mvb-rekryterar-till-stockholm-och-malardalen-26906

Hon hoppas locka fler ingenjörer till Afrika

Från RISE till Tanzania för Marianne Grauers.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hon-hoppas-locka-fler-ingenjorer-till-afrika-26851

Styrelse för samhällsbyggare får nytillskott

Samhällsbyggarna har fått två nya ansikten i styrelsen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/styrelse-samhallsbyggare-far-nytillskott-26850

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Fastighetsägarna Stockholm har ny ordförande

Inger Olsson Blomberg är ny ordförande i Fastighetsägarna Stockholm.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fastighetsagarna-stockholm-har-ny-ordforande-26849

Mellanchefer viktiga för innovation

En ofta outnyttjad roll, visar ny studie.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/mellanchefer-viktiga-innovation-26816

Jurist blir näringspolitisk chef

Sveriges Byggindustrier anställer chef med politisk bakgrund.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/jurist-blir-naringspolitisk-chef-26823