Meny

Kontorstyp kan ligga bakom konflikt med kolleger

Kontorstyp kan ligga bakom konflikt med kolleger

Hur arbetsplatsen är utformad och inredd påverkar risken för att kolleger ska hamna i konflikt med varandra. Det visar en ny tvärvetenskaplig studie. Enligt studien är risken för bråk och tjafs på arbetsplatsen större för aktivitetsbaserade kontor.

Bakom studien står Christina Bodin Danielsson, arkitekt på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor och forskare vid Arkitekturskolan på KTH, Lennart Bodin på Karolinska institutet, Töres Theorell på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Cornelia Wulff på Mälardalens högskola.

– Vi ville veta i fall kontors­typen i sig påverkar förekomsten av arbetsplatskonflikter. Vår hypotes var att det skulle vara fler konflikter i kontor där man sitter många tillsammans och riskerar att störas av andras oljud, säger Christina Bodin Danielsson.

Men oljud verkar inte vara det enda som sporrar konflikter på arbetsplatser. Forskarna fann nämligen en ökad risk för konflikter i de två aktivitetsbaserade kontorstyperna kombikontor och flexkontor, men inte i till exempel öppna kontorslandskap.

– Det är intressant att störande ljud från kollegerna inte räcker för att förklara den högre konfliktrisken i de aktivitetsbaserade kontoren, säger Christina Bodin Danielsson.

Grupparbete ger ökad risk

Hon och hennes forskarkolleger tror att en del av förklaringen kan finnas i det sociala samspelet.

– Vi vet till exempel sedan tidigare att grupparbete, som präglar kombikontoren, ger en ökad risk för konflikter. I Flexkontoret kan det handla om att man inte har möjlighet att sätta en personlig prägel på sin arbetsplats och att det då uppstår territorialitet som leder till konflikt, säger Christina Bodin Danielsson.

Studien visar också på en skillnad mellan kvinnor och män. För män finns den förhöjda risken för konflikter bara i kombikontoren, för kvinnor i både kombikontoren och flexkontoren. Dessutom såg forskarna en minskad risk för konflikter för kvinnor i stora öppna kontorslandskap, men inte för män.

Män har fler konflikter

– Generellt så har män mycket mer arbetsplatskonflikter än kvinnor. Men det vår studie visar är att de inte påverkas lika mycket av kontorstypen som kvinnor. Kanske för att mäns konflikter oftare handlar om statusrelaterade frågor medan kvinnors konflikter oftare handlar om det sociala samspelet, säger Christina Bodin Danielsson.

Trots den förhöjda konfliktrisken är Christian Bodin Danielsson generellt positiv till aktivitetsbaserade kontor.

– Du kan förstås välja bort kontorstyper som ger en ökad konfliktrisk, men vi vet samtidigt att aktivitetsbaserade kontor medför andra fördelar. Väljer du ett aktivitetsbaserat kontor måste du däremot vara uppmärksam på riskerna och vara villig att anpassa dig organisatoriskt för att få del av fördelarna, säger hon.

Studiens sju kontorstyper

Forskarna bakom studien har identifierat sju kontorstyper.

  1. Enskilda kontorsrum: 1 person.
  2. Delat kontorsrum: 2–3 personer.
  3. Små öppna kontorslandskap: 4–9 personer.
  4. Medelstora öppna kontorslandskap: 10–24 personer.
  5. Stora öppna kontorslandskap: fler än 24 personer.
  6. Flexkontor: inga personliga arbetsplatser, olika jobbmiljöer inom kontoret, hög grad av självständigt arbete.
  7. Kombikontor: inga personliga arbetsplatser, olika jobbmiljöer inom kontoret, hög grad av grupparbete.

ABT rekryterar ny vd

Har erfarenhet från Skanska och NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/abt-rekryterar-ny-vd-27045

Ny hållbarhetschef till Veidekke

Har jobbat i tre år i bolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-hallbarhetschef-till-veidekke-27039

Han är Byggpartners nya vd

Lång bakgrund från NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-byggpartners-nya-vd-27037

Hon blir ny HR-chef på Projektengagemang

Har haft flera chefspositioner senaste 20 åren.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-hr-chef-pa-projektengagemang-27012

Ny ordförande i Liljewalls styrelse

Har varit på företaget i 18 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-ordforande-i-liljewalls-styrelse-26982

Tung miljöprofil till Projektengagemang

Över 25 års erfarenhet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tung-miljoprofil-till-projektengagemang-26980

Coop hämtar hållbarhetschef från Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski blir chef för hållbarhet och kvalitet på Coop.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/coop-hamtar-hallbarhetschef-fran-riksbyggen-26958

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Elin Gustafsson Fagerlind är pionjär bland elektrikerna

Första kvinnan i Elektrikernas förbundsstyrelse.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/elin-gustafsson-fagerlind-ar-pionjar-bland-elektrikerna-26912

Han blir ny chef inom Skanska Fastigheter Stockholm

Har lång erfarenhet av fastighetsutveckling
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-inom-skanska-fastigheter-stockholm-26927

Ny bok sätter arbetsmiljö och upphandling i fokus

"Skyddslagstiftningen går inte att förstå efter en genomläsning".
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ny-bok-satter-arbetsmiljo-och-upphandling-i-fokus-26895