Meny

Kontorstyp kan ligga bakom konflikt med kolleger

Kontorstyp kan ligga bakom konflikt med kolleger

Hur arbetsplatsen är utformad och inredd påverkar risken för att kolleger ska hamna i konflikt med varandra. Det visar en ny tvärvetenskaplig studie. Enligt studien är risken för bråk och tjafs på arbetsplatsen större för aktivitetsbaserade kontor.

Bakom studien står Christina Bodin Danielsson, arkitekt på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor och forskare vid Arkitekturskolan på KTH, Lennart Bodin på Karolinska institutet, Töres Theorell på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Cornelia Wulff på Mälardalens högskola.

– Vi ville veta i fall kontors­typen i sig påverkar förekomsten av arbetsplatskonflikter. Vår hypotes var att det skulle vara fler konflikter i kontor där man sitter många tillsammans och riskerar att störas av andras oljud, säger Christina Bodin Danielsson.

Men oljud verkar inte vara det enda som sporrar konflikter på arbetsplatser. Forskarna fann nämligen en ökad risk för konflikter i de två aktivitetsbaserade kontorstyperna kombikontor och flexkontor, men inte i till exempel öppna kontorslandskap.

– Det är intressant att störande ljud från kollegerna inte räcker för att förklara den högre konfliktrisken i de aktivitetsbaserade kontoren, säger Christina Bodin Danielsson.

Grupparbete ger ökad risk

Hon och hennes forskarkolleger tror att en del av förklaringen kan finnas i det sociala samspelet.

– Vi vet till exempel sedan tidigare att grupparbete, som präglar kombikontoren, ger en ökad risk för konflikter. I Flexkontoret kan det handla om att man inte har möjlighet att sätta en personlig prägel på sin arbetsplats och att det då uppstår territorialitet som leder till konflikt, säger Christina Bodin Danielsson.

Studien visar också på en skillnad mellan kvinnor och män. För män finns den förhöjda risken för konflikter bara i kombikontoren, för kvinnor i både kombikontoren och flexkontoren. Dessutom såg forskarna en minskad risk för konflikter för kvinnor i stora öppna kontorslandskap, men inte för män.

Män har fler konflikter

– Generellt så har män mycket mer arbetsplatskonflikter än kvinnor. Men det vår studie visar är att de inte påverkas lika mycket av kontorstypen som kvinnor. Kanske för att mäns konflikter oftare handlar om statusrelaterade frågor medan kvinnors konflikter oftare handlar om det sociala samspelet, säger Christina Bodin Danielsson.

Trots den förhöjda konfliktrisken är Christian Bodin Danielsson generellt positiv till aktivitetsbaserade kontor.

– Du kan förstås välja bort kontorstyper som ger en ökad konfliktrisk, men vi vet samtidigt att aktivitetsbaserade kontor medför andra fördelar. Väljer du ett aktivitetsbaserat kontor måste du däremot vara uppmärksam på riskerna och vara villig att anpassa dig organisatoriskt för att få del av fördelarna, säger hon.

Studiens sju kontorstyper

Forskarna bakom studien har identifierat sju kontorstyper.

  1. Enskilda kontorsrum: 1 person.
  2. Delat kontorsrum: 2–3 personer.
  3. Små öppna kontorslandskap: 4–9 personer.
  4. Medelstora öppna kontorslandskap: 10–24 personer.
  5. Stora öppna kontorslandskap: fler än 24 personer.
  6. Flexkontor: inga personliga arbetsplatser, olika jobbmiljöer inom kontoret, hög grad av självständigt arbete.
  7. Kombikontor: inga personliga arbetsplatser, olika jobbmiljöer inom kontoret, hög grad av grupparbete.

Han blir ny regionchef på Serneke

Har haft de flesta roller inom entreprenadföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-pa-serneke-26508

Veolia hämtar HR-direktör från Jernhusen

Maria Dillner Sjölin, blir nordisk HR-direktör för Veolia.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/veolia-hamtar-hr-direktor-fran-jernhusen-26496

Han blir mittchef för samhällsbyggnad

Har jobbat i 20 år inom Ramböll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-mittchef-samhallsbyggnad-26514

Han blir ny regionchef för Swecos projektledare

Peter Enå blir chef i Region Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-swecos-projektledare-26470

Sju nya ledamöter i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har valt in sju nya ledamöter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sju-nya-ledamoter-i-iva-26461

Så når du en fördomsfri rekrytering

Rekryterarens bästa tips.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-nar-du-en-fordomsfri-rekrytering-26402

Sven Johansson Bygg får ny vd

Joachim Lindroth blir ny vd för Sven Johansson Bygg den 1 maj i år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sven-johansson-bygg-far-ny-vd-26440

Hon blir avdelningschef i Dalarna

Lina Westerlund får ny tjänst på WSP Samhällsbyggnad i Falun/Borlänge.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-avdelningschef-i-dalarna-26432

Ramböll anställer expert på hållbart resande

Ska studera ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-anstaller-expert-pa-hallbart-resande-26414

Han blir Göteborgs nya stadsbyggnadsdirektör

Har jobbat inom staden i 20 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-goteborgs-nya-stadsbyggnadsdirektor-26409