Meny

Kontorstyp kan ligga bakom konflikt med kolleger

Kontorstyp kan ligga bakom konflikt med kolleger

Hur arbetsplatsen är utformad och inredd påverkar risken för att kolleger ska hamna i konflikt med varandra. Det visar en ny tvärvetenskaplig studie. Enligt studien är risken för bråk och tjafs på arbetsplatsen större för aktivitetsbaserade kontor.

Bakom studien står Christina Bodin Danielsson, arkitekt på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor och forskare vid Arkitekturskolan på KTH, Lennart Bodin på Karolinska institutet, Töres Theorell på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Cornelia Wulff på Mälardalens högskola.

– Vi ville veta i fall kontors­typen i sig påverkar förekomsten av arbetsplatskonflikter. Vår hypotes var att det skulle vara fler konflikter i kontor där man sitter många tillsammans och riskerar att störas av andras oljud, säger Christina Bodin Danielsson.

Men oljud verkar inte vara det enda som sporrar konflikter på arbetsplatser. Forskarna fann nämligen en ökad risk för konflikter i de två aktivitetsbaserade kontorstyperna kombikontor och flexkontor, men inte i till exempel öppna kontorslandskap.

– Det är intressant att störande ljud från kollegerna inte räcker för att förklara den högre konfliktrisken i de aktivitetsbaserade kontoren, säger Christina Bodin Danielsson.

Grupparbete ger ökad risk

Hon och hennes forskarkolleger tror att en del av förklaringen kan finnas i det sociala samspelet.

– Vi vet till exempel sedan tidigare att grupparbete, som präglar kombikontoren, ger en ökad risk för konflikter. I Flexkontoret kan det handla om att man inte har möjlighet att sätta en personlig prägel på sin arbetsplats och att det då uppstår territorialitet som leder till konflikt, säger Christina Bodin Danielsson.

Studien visar också på en skillnad mellan kvinnor och män. För män finns den förhöjda risken för konflikter bara i kombikontoren, för kvinnor i både kombikontoren och flexkontoren. Dessutom såg forskarna en minskad risk för konflikter för kvinnor i stora öppna kontorslandskap, men inte för män.

Män har fler konflikter

– Generellt så har män mycket mer arbetsplatskonflikter än kvinnor. Men det vår studie visar är att de inte påverkas lika mycket av kontorstypen som kvinnor. Kanske för att mäns konflikter oftare handlar om statusrelaterade frågor medan kvinnors konflikter oftare handlar om det sociala samspelet, säger Christina Bodin Danielsson.

Trots den förhöjda konfliktrisken är Christian Bodin Danielsson generellt positiv till aktivitetsbaserade kontor.

– Du kan förstås välja bort kontorstyper som ger en ökad konfliktrisk, men vi vet samtidigt att aktivitetsbaserade kontor medför andra fördelar. Väljer du ett aktivitetsbaserat kontor måste du däremot vara uppmärksam på riskerna och vara villig att anpassa dig organisatoriskt för att få del av fördelarna, säger hon.

Studiens sju kontorstyper

Forskarna bakom studien har identifierat sju kontorstyper.

  1. Enskilda kontorsrum: 1 person.
  2. Delat kontorsrum: 2–3 personer.
  3. Små öppna kontorslandskap: 4–9 personer.
  4. Medelstora öppna kontorslandskap: 10–24 personer.
  5. Stora öppna kontorslandskap: fler än 24 personer.
  6. Flexkontor: inga personliga arbetsplatser, olika jobbmiljöer inom kontoret, hög grad av självständigt arbete.
  7. Kombikontor: inga personliga arbetsplatser, olika jobbmiljöer inom kontoret, hög grad av grupparbete.

Högsta ledningen vill peppa unga

JM:s ledning gör skolbesök.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hogsta-ledningen-vill-peppa-unga-26105

Hon ska ansvara för landsbygdsfrågor

Ny sektion hos Samhällsbyggarna.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-ansvara-landsbygdsfragor-26119

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045