Meny

Komplexa byggprojekt kräver välsynkade team

Komplexa byggprojekt kräver välsynkade team

Att nå framgång handlar allt mer om att kunna hantera komplexa situationer. För att ro i hamn ett komplext byggprojekt är ett välfungerande team avgörande.

Ett byggprojekt är ofta komplext till sin natur. Det är många aktörer och olika kompetenser som ska mötas och samagera.

Per Hugander, ledarskapsutvecklare och grundare av företaget Iero, lyfter fram hur viktigt ett fungerande team är för att hantera komplexa projekt.

– För att lösa komplexa frågor så behövs ofta mer kompetens och kunskap – det går inte att lösa det helt själv. Då behövs ett team, säger Per Hugander.

Parallella eller sekvensiella delar

Ett team kan formas på flera sätt beroende av hur komplext projektet är. Om ett projekt kan planeras sekvensiellt, om de olika delprojekten har låg påverkan på varandra och om det finns få oförutsägbara variabler att ta hänsyn till så kan man kategorisera projektet som enkelt. Då kan teamet sättas samman av flera olika kompetenser som jobbar var en för sig, i stuprör, och löser sina uppgifter var och en för sig efter bästa förmåga.

I dagens Sverige är dom flesta projekt av mer komplex karaktär. Det vill säga att delprojekten drivs parallellt i tid och har hög påverkan på varandra och det finns flera viktiga variabler som är svåra att förutsäga och helt tidsbestämma. Den här typen av projekt kräver en helt annan nivå av samspel i lednings-teamet än ett enkelt projekt.

– Då krävs ett fungerande, samstämmigt team, med bra kommunikation, säger Per Hugander.

Skapa trygg psykosocial grund

Det viktigaste för att skapa ett välfungerande team är, enligt Per Hugander, att skapa en trygg psykosocial grund.

– Det är en komplex process i sig. Det handlar om att skapa en miljö där alla i teamet vågar vara sårbara inför varandra och ifrågasätta varandra och bidra med sina olikheter. Om man verkligen lyckas skapa en sådan plattform så kommer man att kunna utnyttja den samlade kompetensen bättre, säger Per Hugander.

Att folk vågar säga vad de tycker och vad de vet och inte håller inne med information och kunskap innebär också att man ökar det gemensamma ansvarstagandet för projektet.

– Om den psykosociala tryggheten inte är satt är det mycket vanligt att folk håller tillbaka information och inte bidrar fullt ut med sin kompentens, säger Per Hugander.

När en sådan förtroendefull grund är satt, och alla bidrar fullt ut med sin unika kompetens och information, är nästa steg i processen att bilda ett fungerande team så att alla lyssnar på varandra och tar in varandras information. Då har man förutsättning för en produktiv dialog som skapar bra beslut som alla står bakom, säger Per Hugander.

Vanligaste fallgroparna

Till de vanligaste fallgroparna när man ska bilda fungerande team hör viljan att komma fram fort.

– Att man försöker ta beslut direkt, innan man har skapat den nödvändiga psykosociala tryggheten, då håller medlemmarna ofta tillbaka viktig information och teamet fattar dåliga beslut. Kanske måste man göra om och gå tillbaka och man tappar tid och kvalitet i stället för att vinna tid. Ofta gör det som känns instinktivt rätt, det vill säga att snabbt komma igång och ta beslut, att det blir fel, säger Per Hugander.

För att undvika den fallgropen är det, enligt Per Hugander, viktigt att först och främst definiera projektet som komplext och förmedla till teamet att allas kompetens och information behövs. Man behöver också enas om att det finns delar i projektet som är oförutsägbara.

– Det måste alla skriva under på, säger Per Hugander.

Därefter är det tid att öva sårbarhet. Det är viktigt att skapa en atmosfär där alla vågar berätta vad de är osäkra på, där man utan rädsla snabbt lyfter misstag som begås och där man säger till om man tror att någon i teamet har tagit ett mindre bra beslut.

– Det är jobbigt för alla, så det måste man öva på, men det blir en stor skillnad om du gör detta grundligt, säger Per Hugander.

Tre steg för framgångsrika team

1. Definiera projektet som komplext.

2. Klargör för alla att det kommer krävas att alla bidrar med sin kunskap, information och kreativitet för att projektet ska bli framgångsrikt.

3. Öva sårbarhet.

Jurist blir näringspolitisk chef

Sveriges Byggindustrier anställer chef med politisk bakgrund.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/jurist-blir-naringspolitisk-chef-26823

Hon blir vd för Wästbygg

Susanne Liljedahl har lång erfarenhet från Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-vd-wastbygg-26821

Chef från NCC tar över på Tengbom

Ska leda kontoret i Uppsala.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/chef-fran-ncc-tar-over-pa-tengbom-26819

Yrkeshögskolorna söker studenter till nya yrken

Många nya platser ska fyllas.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/yrkeshogskolorna-soker-studenter-till-nya-yrken-26790

Wästbygg har fått en ny vd

Susanne Liljedahl tar över ledarskapet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/wastbygg-har-fatt-en-ny-vd-26820

Bluebeam-grundare tar klubban i Briab

Richard Lee ny styrelseordförande i brandskyddsspecialisten.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/bluebeam-grundare-tar-klubban-i-briab-26799

Fredrik Bergenstråhle ny vd för Skanska Fastigheter Stockholm

Har jobbat på Skanska i 10 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fredrik-bergenstrahle-ny-vd-skanska-fastigheter-stockholm-26793

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

How Arkitekter får ny vd

Benjamin Mandre blir ny delägare och vd för How Arkitekter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/how-arkitekter-far-ny-vd-26777

Arkitema hämtar Job Manager från Tengbom

Arkitema har rekryterat Carina Carlman till posten som Job Manager.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/arkitema-hamtar-job-manager-fran-tengbom-26776

Hon har solceller i blick

Anna Svensson har utvecklat en takpanna med inbyggda solceller.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hon-har-solceller-i-blick-26763