Meny
 • Karol Vieker på RFSL säger att byggföretag som hbt-certifierar sig skulle få mycket positiv publicitet.
  Foto: Karin Thorsell

Kom ut, det kan gynna arbetsplatsen

Kom ut, det kan gynna arbetsplatsen

Kan du prata om din respektive på fikarasten och utan att tveka fylla i närmast anhörig på jobbets kontaktblankett? Det som känns självklart för heterosexuella är inte alltid lika enkelt för homo- och bisexuella. Karol Vieker på RFSL säger att en öppen arbetsplats ger mer produktiva medarbetare och fler kunder.

Sexuell läggning och könsidentitet är en del av vem vi är. Att känna sig tvungen att dölja det på jobbet stjäl energi.

– Man kommer inte in i gänget, blir misstänkliggjord: ”Varför säger han aldrig något om semestern?”, beskriver Karol Vieker på RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Studier från Folkhälsoinstitutet visar att det är 30 procents högre risk för ohälsa bland öppet homo- och bisexuella och en orsak är bristen på ömsesidig respekt.

– Det här handlar om att alla ska trivas, men det handlar om pengar också, säger Karol Vieker. Om folk trivs blir de mer produktiva och mindre sjukskrivna.

Finns det hbt-personer i byggbranschen?

– Absolut. Det är jag 100 procent säker på. Men även på en vårdcentral kan personalen säga ”Vi har inga hbt-personer här”. Men det finns hbt-personer i alla yrken, alla familjer, alla länder. Om man inte har några som är öppna på arbetsplatsen måste man fråga sig ”vad gör vi fel?”.

Hon menar att klimatet på jobbet avgör om man kan känna sig trygg med att berätta om sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck*. En bra psykosocial arbetsmiljö sänker tröskeln för hbt-personer att komma ut. Och att jobba med attityder är lönsamt för företag.

– För arbetsgivaren är det viktiga att rekrytera bra människor och behålla dem. Då är den psykosociala miljön, jargong och hur man pratar med varandra, viktig. Är det dålig stämning stannar inte folk.

Hur har bögar och lesbiska det i byggbranschen?

– Det är helt olika. Men jag är övertygad om att det finns arbetsplatser där det inte är ett problem. Det hänger på gruppen, inte på enskilda hbt-personer, säger Karol Vieker.

Vad kan kollegor och chefer göra för att alla ska slippa smyga med sin läggning?

– Det är viktigt att omgivningen signalerar att ”här får alla ett bra bemötande”. Har man dåliga erfarenheter av att tala om att man är hbt-person drar man sig för att säga något.  

I rekryteringsannonser kan företaget skriva att alla sökande är välkomna, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder; det vill säga Sveriges samtliga diskrimineringsgrunder. Och i vardagssamtal och anställningsintervjuer är det viktigt att tänka på hur man pratar.

– Utgå inte från att en man som har vigselring har en fru och barn, säg i stället ”berätta om din familj”, exemplifierar Karol Vieker.

Hur är det med skämt?

– Man får skämta. Jag vill själv jobba på en arbetsplats där man kan skratta. Men på vems bekostnad skämtar man? Drar man skämt som alla kan skratta åt?

Och om någon är öppen hbt-person: visa respekt, fråga inte ut personen.

– Det finns andra sätt att lära sig. I sin professionella roll måste man tänka att ”min nyfikenhet får inte gå ut över min kollega”. Frågorna påminner också om att ”du är inte som vi”.

Arbetsmiljön är en sak, en annan är hur man bemöter kunder. Hur uppträder företaget när man ska bygga om hos ett samkönat par? Eller när kunden har ett mansnamn men den som öppnar har klänning.

– Både positivt och negativt bemötande sätter spår, säger Karol Vieker. Hbt-personer är bra på att rekommendera och dissa företag inför andra. Det har visat sig att hbt-personer kan berätta för andra om bemötande i situationer som är upp till 30 år gamla. Så här finns pengar att tjäna.

Och det krävs inte mycket.

– När man diskuterar med ett samkönat par kan man säga ”ert kök”, det vill säga behandla paret som ett par. Det är en enorm skillnad och inte svårt!

Karol Vieker är ansvarig för RFSL:s hbt-certifiering. Ännu har inget bygg- eller anläggningsföretag certifierat sig.

– Men att certifiera det första byggföretaget, det skulle vara oerhört spännande. Och det skulle ge oerhört mycket positiv publicitet, säger hon.

Liten ordlista

Könsidentitet: Det kön en persons känner sig som.

Könsuttryck: Hur man uttrycker sitt kön – kläder, kroppsspråk, frisyr etc.

Transpersoner: Samlingsnamn för personer som genom könsuttryck/identiteter avviker från normen.

Så gynnas HBT-vänliga företag
 • Rekryterar de bästa, oavsett sexuell läggning eller identitet.
 • Att arbeta för en bra psykosocial arbetsmiljö gör att alla trivs bättre, jobbar bättre och blir mindre sjuka.
 • En arbetsplats där olikheter tillåts blir mer attraktiv även för kvinnor, invandrare, olika åldrar.
 • Att bemöta kunder som är hbt-personer på ett bra sätt ger fler kunder.
 • Goodwill hos allmänheten.
Så blir arbetsplatsen hbt-vänlig
 • Bestäm att ni ska jobba med det här.
 • Inventera vad ni kan och behöver kunna. RFSL och facket har kurser. 
 • Se över språkbruk och jargong. Går skämt ut över vissa?
 • Se över broschyrer, hemsida etc. Vem inkluderas, vem exkluderas?
 • Använd er mångfaldsplan.
 • Hur ser arbetsplatsen ut? Vad är det för bilder på väggarna?
 • När ni rekryterar, skriv att ni välkomnar sökande oavsett samtliga diskrimineringsgrunder.
 • Skriv om frågorna i personaltidningen.
 • Visa att ni engagerar er, delta till exempel i lokala Pride-festivaler.
 • Fler tips finns på RFSL:s och Diskrimineringsombudsmannens hemsidor.

Ny vice vd på Belatchew

Ledningen för Belatchew Arkitekter har utsett Per Ångquist till ny vice vd.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-vice-vd-pa-belatchew-27650

“I början handlade det mer om sexism”

När NCC:s kvinnliga nätverk startade handlade mycket om hygienfaktorer som sexism.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/i-borjan-handlade-det-mer-om-sexism-27609

Ramboll rekryterar från NCC

Tara Wood ska arbeta med avancerad grundläggning, forskning och innovation.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-rekryterar-fran-ncc-27614

Så slipper du spilla tid på usla möten

Sylvia Nylin guidar chefer och organisationer till effektivare möten.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-slipper-du-spilla-tid-pa-usla-moten-27579

Ny regionchef på Ömangruppen

Ömangruppen har rekryterat Pär Frostberg från Purac.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-regionchef-pa-omangruppen-27600

Krister Arnaryd på ny post

Ska utveckla Sciors erbjudande inom geografisk informationsteknik för samhällshällsbyggand
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/krister-arnaryd-pa-ny-post-27596

Hon ska stärka Liljewalls hållbarhetsarbete

Matilde Unge är ny hållbarhetsstrateg på Liljewall arkitekter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-starka-liljewalls-hallbarhetsarbete-27589

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Nya riksarkitekten blir ordförande för Rådet för hållbara städer

Tillträder den 1 januari 2019.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/nya-riksarkitekten-blir-ordforande-radet-hallbara-stader-27587

Hanna 
hittade 
rätt väg i 
Tyskland

Klimatet höll kvar ingenjören i Stuttgart.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hanna-hittade-ratt-vag-i-tyskland-27536

Link får ny gruppchef i Malmö

Link arkitektur rekryterar Kristina Åkerlund.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/link-far-ny-gruppchef-i-malmo-27554