Meny
  • Att jobba sig upp inom byggbranschen gick för femton år sedan. Nu kräver företagen i stort sett alltid en teoretisk grund vid anställningar, även om praktisk erfarenhet är ett plus, enligt Åke Boman, vd på rekryteringsföretaget IRG. Foto: Mattias de Frume

Karriärvägarna in till branschen blir allt färre

Karriärvägarna in till branschen blir allt färre

Åke Boman är vd på rekryteringsföretaget IRG. Genom åren har han sett allt färre komma in i byggbranschen på alternativa vägar. ”Det som efterfrågas i dag är dessutom att den som söker nytt jobb i vissa fall ska ha med sig ett nätverk av potentiella kunder”, säger han.

Några har börjat som yrkesarbetare och ”jobbat sig upp” till chefspositioner. Ytterligare några få har halkat in på ett bananskal efter en helt annan yrkesbana, eller ingen utbildning alls.

De flesta som nått chefspositioner inom samhällsbyggnadsbranschen har dock gått så gott som samma civilingenjörsutbildning, oftast väg- och vatten.

– För säg en femton år sedan var det enklare för de med mindre erfarenhet att komma in i branschen. Då kunde det räcka med att börja som snickare och sen ta sig vidare. Det var också enklare för nyutexaminerade att få in en fot eftersom de stora företagen var mer inställda på att lägga tid på att skola in dem i företaget. Numera är företagen mycket mer fokuserade på att få kvalificerad personal direkt, säger Åke Boman, vd för IRG som bland annat rekryterar till bygg- och anläggningsbranschen.

– Att ha arbetat praktiskt är ett plus, men en teoretisk utbildning kommer numera alltid i första hand, säger Åke Boman.

– Om ett företag väljer mellan flera personer kan det absolut vara en fördel att vara den som har det praktiska kunnandet dessutom. Men alla bör ha en teoretisk utbildning i botten för att komma i fråga. Företagen har hårda krav, trots att det råder stor brist på arbetskraft.

På mellanstora företag, jämfört med storföretagen, är det fortfarande aningen enklare att komma in som till exempel snickare och sedan fortsätta som arbetsledare. Till slut kan det hända att en sådan person, säger Åke Boman, får rollen som byggprojektledare och får hålla i ett lite större projekt.

– Men det finns en gräns. Så fort det handlar om större eller mer avancerade projekt krävs civilingenjörsutbildning eller motsvarande.

För att nå nyckelpositioner på stora projekt och i större företag krävs mångårig dokumenterad erfarenhet. Bland de högsta cheferna är det dock ännu lite fler variabler som måste till.

– Den personen måste ha ett helt annat helhetsperspektiv på verksamheten och förmågan att strukturera upp en hållbar organisation, säger Åke Boman.

Något som Åke Boman fått uppleva på senare år är att företag vill ha nya anställda som redan har ett stort kontaktnät i branschen och förmågan att knyta nya kunder till sig.

– När vi till exempel får i uppdrag att hitta en byggprojektledare till ett mellanstort företag så gäller det inte bara rollen att leda ett manskap. De ska gärna ha ett nätverk av potentiella kunder med sig.

Högsta ledningen vill peppa unga

JM:s ledning gör skolbesök.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hogsta-ledningen-vill-peppa-unga-26105

Hon ska ansvara för landsbygdsfrågor

Ny sektion hos Samhällsbyggarna.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-ansvara-landsbygdsfragor-26119

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045