Meny
  • Karin Ahlström slår ett slag för Richard Barretts teorier om hur ett företags, och dess medarbetares, värderingar påverkar hur attraktiv arbetsplatsen upplevs, samt hur ledningen kan dra nytta av den kopplingen för att locka till sig arbetskraft.
    Foto: Elin Bennewitz

”Jag träffar många chefer som säger ’det är så svårt med kvinnor’”

”Jag träffar många chefer som säger ’det är så svårt med kvinnor’”

I slutet av februari gästade Karin Ahlström, ledarskapskonsult på Ardida, BI Östs kvinnliga nätverk. Hon skrädde inte orden. ”En attraktiv byggbransch för alla? Nej, det har vi inte”, konstaterade hon.

Byggbranschen skriker efter arbetskraft. Det har den ena rapporten efter den andra kunnat konstatera den senaste tiden. Att branschen är dålig på att locka kvinnor och utlandsfödda är numera inte bara ett jämställdhetsproblem, utan ett hinder för tillväxten.

Karin Ahlström hänvisar till statistik som visar att knappt nio procent i branschen är kvinnor och drygt 10 procent är utlandsfödda, mycket lågt jämfört med arbetslivet i stort. Dessutom är arbetslösheten bland kvinnor och utlandsfödda med byggutbildning oproportionerligt stor.

– De flesta i branschen verkar vara överens om att det är ett problem, säger Karin Ahlström.

Hon är också övertygad om att det går att göra något åt.

– Tack vare forskningen vet vi en hel del om vad som skiljer branscher som lyckas vara attraktiva för alla från dem som inte lyckas, säger hon.

Vd har ansvar

I grunden ligger ansvaret på vd och andra högt uppsatta chefer i varje enskilt företag, konstaterar hon. En bransch blir inte attraktivare än företagen som verkar i den.

– Jag träffar många chefer som säger ”det är så svårt med kvinnorna, ingen söker sig hit”. Om säljchefen sagt ”det är så svårt med kunderna, ingen söker sig hit” hade det varit ok då, brukar jag fråga, säger Karin Ahlström.

Första steget, menar hon, är att som chef bli medveten om sina egna fördomar. Att inse att vi alla är med och upprätthåller våra gemensamma värderingar, och att svenska värderingar gör att vi favoriserar svenska män, om än på ett omedvetet plan. Hon nämner forskning som visar att om man har två arbetssökande, med identisk utbildning och erfarenhet, där den ena heter Anders och den andra Muhammed, så får Anders jobbet. Heter de i stället Lars och Lena, då får Lars jobbet.

– Det är ingen i Sverige i dag som säger att kvinnor är mindre värda än män. Men jag säger det. Det är bara att titta på lönerna. Man måste våga se problemet för att kunna göra något åt det, säger hon.

Bristande kunskap bland ledare

Hon stöter inte sällan på okunskap i frågan bland svenska företagsledare. Rent generellt är de väl pålästa inom det område där företaget verkar, men sämre på att hålla sig ajour när det gäller ledarskapsfrågor. För den intresserade ledaren rekommenderar hon bland annat boken Firms of Endearment, som undersöker vad världens mest attraktiva företag har gemensamt och kommer fram till sju konkreta saker som förenar dem.

Ett annat tips är att läsa in sig på Richard Barretts teorier. Karin Ahlström vill särskilt slå ett slag för hans tankar om hur ett företags, och dess medarbetares, värderingar påverkar hur attraktiv arbetsplatsen upplevs, samt hur ledningen kan dra nytta av den kopplingen.

– I praktiken är många ledare relativt ointresserade av jämställdhet. Man startar kanske ett nätverk för kvinnliga medarbetare. Men om syftet är förändring är det ledningsgruppen som behöver gå mentorskapsprogram och fördjupa sig i frågan, inte de kvinnliga medarbetarna, säger hon.

Mångfald kräver inkludering

Den goda nyheten är enlig Karin Ahlström att den ledare som vill förändra sitt företag så att det blir attraktivt för fler grupper – till exempel kvinnor – har all möjlighet att göra det.

– Det är som vilket förändringsarbete som helst. Du börjar med att definiera problemet och vems ansvar det är att rätta till det. Sedan sätter du upp konkreta mål, helst kopplade till ekonomiska incitament. Och så aktiviteter och uppföljningar tills du är i mål, säger hon.

Samtidigt medger hon att det är svårt att driva förändring – inte minst i frågor som rör jämställdhet eftersom det är så starkt kopplat till känslor och normer.

– Man kan fråga sig om det är mödan värt. Det finns det också forskning på, säger hon.

Faktum är att forskningen visar att ökad mångfald kan leda till mindre harmoni och därmed större missnöje bland medarbetarna om man inte samtidigt arbetar med företagskulturen. Det spelar nämligen ingen roll om man ökar mångfalden om inte alla grupper känner sig inkluderade, att deras röster hörs och att de har samma utvecklingsmöjligheter som andra.

– Lyckas du med både mångfald och inkludering så är den stora vinsten högre grad av kreativitet och nytänkande än om alla på företaget har samma erfarenheter, och i längden behöver företag det för att överleva, säger Karin Ahlström.

Nya namn i Erlandssons ledning

Tre nya tjänster inrättas på huvudkontoret.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/nya-namn-i-erlandssons-ledning-27415

Lavinartat intresse för nytt forum för teknikkvinnor

Facebookgruppen fick 25 000 medlemmar på ett år.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/lavinartat-intresse-nytt-forum-teknikkvinnor-27382

Från hantverkare till beställare

Jonas Karlsson byter hantverkaryrket mot beställarroll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-hantverkare-till-bestallare-27399

HSB Malmö får ny förvaltningschef

Har 30 års erfarenhet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hsb-malmo-far-ny-forvaltningschef-27392

Får ny roll inom Wästbygg

CFO blir även vice koncernchef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/far-ny-roll-inom-wastbygg-27372

Så bemöter du härskarteknikerna

Vi listar martyrer och komplimangshärskare.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-bemoter-du-harskarteknikerna-27352

Från London till Willhem

Willhem rekryterar Azin Taheri som varit bolagsjurist i London.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-london-till-willhem-27371

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

De värvar vd från Tengbom

Oscar Charpentier har tillträtt som vd på Tillsammans Projektledning.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/de-varvar-vd-fran-tengbom-27369

Hon ska utveckla Veidekke Industris affärer

Ska ansvara för råvaruförsörjning och strategiskt arbete.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-utveckla-veidekke-industris-affarer-27361

Serneke rekryterar arbetschef från NCC

Ska utveckla i region Syd.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/serneke-rekryterar-arbetschef-fran-ncc-27358