Meny
  • Karin Ahlström slår ett slag för Richard Barretts teorier om hur ett företags, och dess medarbetares, värderingar påverkar hur attraktiv arbetsplatsen upplevs, samt hur ledningen kan dra nytta av den kopplingen för att locka till sig arbetskraft.
    Foto: Elin Bennewitz

”Jag träffar många chefer som säger ’det är så svårt med kvinnor’”

”Jag träffar många chefer som säger ’det är så svårt med kvinnor’”

I slutet av februari gästade Karin Ahlström, ledarskapskonsult på Ardida, BI Östs kvinnliga nätverk. Hon skrädde inte orden. ”En attraktiv byggbransch för alla? Nej, det har vi inte”, konstaterade hon.

Byggbranschen skriker efter arbetskraft. Det har den ena rapporten efter den andra kunnat konstatera den senaste tiden. Att branschen är dålig på att locka kvinnor och utlandsfödda är numera inte bara ett jämställdhetsproblem, utan ett hinder för tillväxten.

Karin Ahlström hänvisar till statistik som visar att knappt nio procent i branschen är kvinnor och drygt 10 procent är utlandsfödda, mycket lågt jämfört med arbetslivet i stort. Dessutom är arbetslösheten bland kvinnor och utlandsfödda med byggutbildning oproportionerligt stor.

– De flesta i branschen verkar vara överens om att det är ett problem, säger Karin Ahlström.

Hon är också övertygad om att det går att göra något åt.

– Tack vare forskningen vet vi en hel del om vad som skiljer branscher som lyckas vara attraktiva för alla från dem som inte lyckas, säger hon.

Vd har ansvar

I grunden ligger ansvaret på vd och andra högt uppsatta chefer i varje enskilt företag, konstaterar hon. En bransch blir inte attraktivare än företagen som verkar i den.

– Jag träffar många chefer som säger ”det är så svårt med kvinnorna, ingen söker sig hit”. Om säljchefen sagt ”det är så svårt med kunderna, ingen söker sig hit” hade det varit ok då, brukar jag fråga, säger Karin Ahlström.

Första steget, menar hon, är att som chef bli medveten om sina egna fördomar. Att inse att vi alla är med och upprätthåller våra gemensamma värderingar, och att svenska värderingar gör att vi favoriserar svenska män, om än på ett omedvetet plan. Hon nämner forskning som visar att om man har två arbetssökande, med identisk utbildning och erfarenhet, där den ena heter Anders och den andra Muhammed, så får Anders jobbet. Heter de i stället Lars och Lena, då får Lars jobbet.

– Det är ingen i Sverige i dag som säger att kvinnor är mindre värda än män. Men jag säger det. Det är bara att titta på lönerna. Man måste våga se problemet för att kunna göra något åt det, säger hon.

Bristande kunskap bland ledare

Hon stöter inte sällan på okunskap i frågan bland svenska företagsledare. Rent generellt är de väl pålästa inom det område där företaget verkar, men sämre på att hålla sig ajour när det gäller ledarskapsfrågor. För den intresserade ledaren rekommenderar hon bland annat boken Firms of Endearment, som undersöker vad världens mest attraktiva företag har gemensamt och kommer fram till sju konkreta saker som förenar dem.

Ett annat tips är att läsa in sig på Richard Barretts teorier. Karin Ahlström vill särskilt slå ett slag för hans tankar om hur ett företags, och dess medarbetares, värderingar påverkar hur attraktiv arbetsplatsen upplevs, samt hur ledningen kan dra nytta av den kopplingen.

– I praktiken är många ledare relativt ointresserade av jämställdhet. Man startar kanske ett nätverk för kvinnliga medarbetare. Men om syftet är förändring är det ledningsgruppen som behöver gå mentorskapsprogram och fördjupa sig i frågan, inte de kvinnliga medarbetarna, säger hon.

Mångfald kräver inkludering

Den goda nyheten är enlig Karin Ahlström att den ledare som vill förändra sitt företag så att det blir attraktivt för fler grupper – till exempel kvinnor – har all möjlighet att göra det.

– Det är som vilket förändringsarbete som helst. Du börjar med att definiera problemet och vems ansvar det är att rätta till det. Sedan sätter du upp konkreta mål, helst kopplade till ekonomiska incitament. Och så aktiviteter och uppföljningar tills du är i mål, säger hon.

Samtidigt medger hon att det är svårt att driva förändring – inte minst i frågor som rör jämställdhet eftersom det är så starkt kopplat till känslor och normer.

– Man kan fråga sig om det är mödan värt. Det finns det också forskning på, säger hon.

Faktum är att forskningen visar att ökad mångfald kan leda till mindre harmoni och därmed större missnöje bland medarbetarna om man inte samtidigt arbetar med företagskulturen. Det spelar nämligen ingen roll om man ökar mångfalden om inte alla grupper känner sig inkluderade, att deras röster hörs och att de har samma utvecklingsmöjligheter som andra.

– Lyckas du med både mångfald och inkludering så är den stora vinsten högre grad av kreativitet och nytänkande än om alla på företaget har samma erfarenheter, och i längden behöver företag det för att överleva, säger Karin Ahlström.

Dina Isamel, Lourd Jerjis, Sabine Egho och Eva Matte har fått prova på hur det är att gå byggprogrammet och vad det innebär att jobba i byggbranschen.

Byggskola gav insyn i branschen

Ungdomar i Södertälje testade på bygg inför gymnasievalet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/byggskola-gav-insyn-i-branschen-25446

Från Volvo till Fastighetsägarna Service Stockholm

Fastighetsägarna Service Stockholm har rekryterat en ny affärsområdeschef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-volvo-till-fastighetsagarna-service-stockholm-25473

Han är Belysningsbranschens nya vd

Ska sätta ljus på branschens snabba utveckling
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-belysningsbranschens-nya-vd-25469

Lotta Brändström till Peab

Från vd i energibranschen till anläggningschef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/lotta-brandstrom-till-peab-25463

Han ska basa över beläggningen på Svevia

Tomas Johansson har utsetts till ny chef för division Beläggning i Svevia,
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-basa-over-belaggningen-pa-svevia-25458

Han är Wästbyggs nya koncernjurist

Anställs av tidigare klienten.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-wastbyggs-nya-koncernjurist-25455

Tillbaka på Sh Bygg

Börjar på nytt som arbetsledare i företaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-sh-bygg-25432

Ny affärsområdeschef till Skanska i USA

Robert Ward ersätter Shawn Hurley som Business Unit President.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-affarsomradeschef-till-skanska-i-usa-25415

Stena Fastigheter satsar med nya tjänster

Förstärker med chef för fastighetsutveckling och ansvarig inom kommersiell uthyrning.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/stena-fastigheter-satsar-med-nya-tjanster-25385

Han leder arbetsmiljöarbetet i Ebab

Patrik Wågensand får ny roll i koncernen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-leder-arbetsmiljoarbetet-i-ebab-25376