Meny

Innovationer nödvändigt för tillväxt

Innovationer nödvändigt för tillväxt

Företags innovationsförmåga är en viktig faktor för överlevnad i en förändrande omvärld. Innovationer kräver fri tid, risktagande och kreativitet – något som många företag håller på att rationalisera bort i jakten på effektivitet, enligt Annika Olsson, forskare vid Lunds universitet och redaktör för boken Innovationsförmåga.

Boken är resultatet av det första årets forskning inom projektet PIEP (Product Innovation Engineering Program). KTH är värduniversitet för det 10-åriga forskningsprojektet, där flera olika universitet och högskolor ingår.

Hela forskningsprogrammet syftar till att lyfta innovationsförmågan i svenska företag.

– Svenska företag är duktiga på att skapa uppfinningar, men inte så duktiga på att få tillväxt av uppfinningarna, säger Annika Olsson, redaktör för boken om företags innovationsförmåga.

En viktig del är att främja innovationsarbetet redan i studiemiljön.

– Vi vill påverka utbildningen och skapa ett annat arbetssätt där studenter redan i skolan försöker skapa nya idéer och få tillväxt ur dessa, säger Annika Olsson.

Totalt ingår 27 olika svenska företag i den första studien som nu sammanställts i en bok - Innovationsförmåga. Forskarna har studerat fyra olika delområden:

*Hur man skapar ett innovativt företag?
*Hur man skapar kundnärvaro i processerna?
*Hur samordningen mellan olika processer kan öka innovationer?
*Hur man kan mäta innovationsförmågan i företag?

Innovationsförmåga hänger nära samman med kulturen i ett företag och ledarskapet är viktigt.

– I innovativa företag präglas ledarskapet ofta av delaktighet och samarbete med medarbetarna. Det krävs också mod och risktagande. Viktigt är också att se vitsen med att belöna team och låta fler grupper i företaget delta, säger Annika Olsson och citerar ur boken:
”En bra ledare måste kunna hoppas, ha mod och hög integritet och vara resultatorienterad”.

– Det är viktigt med en balans mellan kreativitet och struktur, säger Annika Olsson.

Långsiktighet är en annan viktig faktor för innovationsförmågan i ett företag och enligt forskarna är en stor risk att företagen i sin jakt på kortsiktig lönsamhet försöker effektivisera bort den tid som använts till innovationsarbete.

– Idégenereringen måste få ta tid och man måste våga testa idéerna en tid, säger Annika Olsson.

På lång sikt ser hon en stor risk för att de företag som skär bort innovationsarbetet riskerar att gå under när konkurrenter kommer med nya och bättre saker.

– Det är också en risk vid tekniksprång för företag som inte hänger med, säger Annika Olsson.

Kapitlet om kundnärvaro handlar om hur kunden kan göras mer närvarande i innovationsprocessen. Till exempel så skulle det finnas mycket att vinna på att låta konstruktörerna ha direktkontakt med dem som ska använda produkten. Det sker sällan idag och på därför så missar man möjligheten att konstruktörerna kan upptäcka kundproblem och hitta lösningar som ingen har tänkt på tidigare.

– Man måste ha representanter från alla funktioner i ett företag för att lyckas bra, säger Annika Olsson.

Att ordentliga kundbehovs analyser ofta saknas kan vara ett av de största hindren för ett framgångsrikt innovationsarbete, menar hon.
Så skapar du det innovativa företaget – slutsatser och tips ur boken Innovationsförmåga.

Brukarföreståelse
– öka inflytandet från brukare och skapa förutsättningar för att förstå hela det sammanhang som produkten ska användas i.

Resurser
– utnyttja potentialen i team med blandad bakgrund, ålder och kön.
– använd kompetens utanför företaget för att utveckla nya idéer.
– samarbeta med studenter för att få in nya tankar och framtida medarbetare.
– skapa kreativ tid som inte är kopplad till direkta utvecklingsprojekt.
– skapa närhet tillmodeller och prototyper, gör enkla modeller i tidiga faser.

Risktagande miljö
– skapa temporära innovativa miljöer för att möjliggöra radikal innovation.
– tillåt och ge utrymme för experimenterande och lär både får lyckade och mindre lyckade projekt.
– Utveckla företagskulturen genom mångfald och goda exempel.

Lärande
– genomför gemensam reflexion kring erfarenheter från tidigare projekt inför nya uppgifter.
– Använd konkreta modeller för att underlätta förståelse, lärande och kommunikation.
– ta hand om idéer som kommer fram i det dagliga arbetet, skapa rutiner för att tillvarata idéer och kunskap.

Balans mellan kreativitet och struktur

– Ifrågasätt balansen mellan strukturerade arbetssätt och handlingsutrymme för innovation.
– Ge de kreativa idéerna utrymme för utveckling med arbeta i strukturerade processer för innovativa lösningar.

Hon ska leda M3 Byggs kulturminnesprojekt

Har tidigare restaurerat Nationalmuseum.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-m3-byggs-kulturminnesprojekt-27111

Ingenjörsjobb får ny vd

Elin Bjerre ska leda verksamheten.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ingenjorsjobb-far-ny-vd-27102

Hon blir finanschef på Rejlers

Lång erfarenhet från konsultbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-finanschef-pa-rejlers-27057

Skalman ny e-handelsansvarig på Fredells

Ska överföra starkt varumärke till nätet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/skalman-ny-e-handelsansvarig-pa-fredells-27065

Han ska sköta finanserna på Platzer

Ny CFO på fastighetsbolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-skota-finanserna-pa-platzer-27075

Ny vd i Peab-bolag

Markus Lantz tar över i ATS Kraftservice.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-vd-i-peab-bolag-27073

ABT rekryterar ny vd

Har erfarenhet från Skanska och NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/abt-rekryterar-ny-vd-27045

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Ny hållbarhetschef till Veidekke

Har jobbat i tre år i bolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-hallbarhetschef-till-veidekke-27039

Han är Byggpartners nya vd

Lång bakgrund från NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-byggpartners-nya-vd-27037

Hon blir ny HR-chef på Projektengagemang

Har haft flera chefspositioner senaste 20 åren.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-hr-chef-pa-projektengagemang-27012